Jazda na nepoistenom aute

Každý človek zodpovedá za svoje konanie a ručí za škodu, ktorú spôsobí. Keď čokoľvek robíme alebo niečo vlastníme, hrozí nám, že niekto vznesie voči nám nárok na náhradu škody. Tento nárok môže byť aj neoprávnený v prípade, že za škodu nezodpovedáme alebo je dokonca zo strany domnelého poškodeného vymyslená. Väčšinu škôd si môžeme a v niektorých špecifických prípadoch aj musíme poistiť, keď nám to prikazuje zákon.

Pozrime sa na riziká, ktoré nám hrozia v cestnej premávke. Na Slovensku je v súčasnosti už približne 3 milióny vozidiel. Ročne sa stane okolo 13 000 dopravných nehôd. Každý rok máme asi 300 obetí na životoch a 6 000 zranených, nehovoriac o materiálnych škodách. Každé 12-te auto alebo motorka nie sú poistené povinným zmluvným poistením zodpovednosti (PZP), čo je spôsobené nielen ignorantstvom tejto veľkej časti motoristov, ale aj mizerne nastavenými kontrolnými mechanizmami a slabými postihmi zo strany úradov a polície. Keď vás policajti zastavia bez zákonnej poistky, zaplatíte smiešnych 30 € pokutu a po 3 rokoch vám obvodný úrad vymeria pokutu do 3 320 €.

Keď už má motorista odvahu a drzosť vedome vyštartovať na cestu s nepoisteným vozidlom, mal by  počítať s tvrdými následkami. V prípade spôsobenej havárie môže vyvolať jeho konanie osudové finančné záväzky. Za škodu zodpovedá vodič, a to platí aj vtedy, keď si požičia auto od kamaráta a nevie o tom, či je poistené.

Je užitočné zdôrazniť, že ako vodič zodpovedáte za zavinenú škodu na živote, zdraví a majetku, do ktorého narazíte alebo aj keď vašim pričinením vznikne reťazová havária. Mali sme prípad, keď nepoistené auto narazilo do pouličnej lampy v obci, čím vznikla na majetku obce škoda 5 000 €. Obec od vinníka – vodiča škodu vymáhala a vodič ju musel zaplatiť z vlastného vrecka. Ak mal nasporené, asi to nebol problém.

Horšie na tom môže byť vodič, ktorý na nepoistenom aute spôsobí škodu väčšieho rozsahu, napr. niekoho zmrzačí alebo usmrtí. Vtedy nastupujú nároky omnoho vyššie ako v prípade nejakého kandelábra. Nedáte prednosť v jazde, dôjde k zrážke s autom na hlavnej ceste, ktoré ide pomerne rýchlo a v aute sa vezie dovtedy šťastná slovenská rodina – dvaja dospelí a 2 malé deti. Trafené auto urobí zopár kotrmelcov, nepripútané ľudské telá lietajú po okolí ako handrové bábiky a nešťastie je na svete. Pohrebné náklady a sirotské dôchodky v prípade mŕtvych, liečebné náklady, nemocenské dávky a invalidné dôchodky zranených s trvalými následkami. Auto je na totálku. Celková škoda sa môže vyšplhať aj na desiatky alebo stovky tisíc eur. Ide o odškodné, ktoré sa normálne hradí z PZP.

Ak nemáte platnú poistku, zaplatí to Slovenská kancelária poistiteľov z garančného fondu a okamžite spätne vymáha od vinníka. Každý občan ručí za škody až do výšky svojho osobného majetku. Je to kruté, ale spravodlivé. Kvôli nezaplateniu poistenia za desiatky eur môžete prísť úplne o všetko.

V poslednom čase sme mali niekoľko prípadov vodičov, ktorí spôsobili škodu na cudzom vozidle. Ak si vozidlo požičiate z požičovne alebo od iného majiteľa na základe zmluvy o prenájme veci, dobre si ju preštudujte a zamerajte sa aj na článok, ktorý hovorí o povinnosti prenajímateľa zabezpečiť, aby auto malo platné PZP aj havarijné poistenie (kasko). Ak takýto článok v zmluve chýba, žiadajte dôkaz, že poistka je nielen uzavretá, ale riadne zaplatená, čiže platná. Ak záväzok v zmluve je a až po nehode, ktorú ste spôsobili, zistíte, že prenajímateľ si svoju povinnosť nesplnil, odškodné je možné na neho preniesť formou regresu. V prípade požičania vozidla v zahraničí, najmä v anglosaských krajinách dbajte na to, aby ste mali zaplatené oslobodenie od platenia v prípade havárie, pretože každú škodu môže od vás spätne vymáhať poisťovňa. Viac o tom píšeme tu.

Ak si požičiate vozidlo od kamaráta len na dobré slovo a spôsobíte škodu, ste za ňu plne zodpovedný a fakt, že táto škoda nie je poistená, paradoxne neublíži majiteľovi auta, ale vám. Naviac keď pri nehode spôsobíte škodu na jeho aute, ste povinný mu túto škodu nahradiť. Predpokladám, že havarijné poistenie si neplatí, keď kašle aj na PZP.

Okrem toho je vodič zodpovedný aj za škody na zdraví, ktoré sa stanú spolucestujúcim. V prípade havárie a zavinenia vodičom tohto auta, by mohlo dôjsť k vymáhaniu škody aj od zranených pasažierov.

Nikdy nesadajte do nepoisteného auta, a to ani ako vodič, ani ako cestujúci!

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >