Katastrofické škody v roku 2011

Katastrofické škody dosiahli v roku 2011 celosvetovo rekordné čísla. Podľa dvoch najväčších svetových zaisťovní Munich Re (Mníchov, Nemecko) a Swiss Re (Zurich, Švajčiarsko) hospodárske škody pri tomto druhu škôd v roku 2011 dosiahli približne 380 miliárd USD a počet ľudských obetí sa vyšplhal na 27 000. Hospodárske škody v doterajšom rekordnom roku 2005 tvorili len dve tretiny škôd z roku 2011.

Katastrofické škody sú škodové udalosti veľkého rozsahu, spôsobené najmä prírodnými živlami. Rozlišujeme niekoľko skupín prírodných katastrof. Geofyzikálne škody sú zemetrasenie, prílivová vlna tsunami, výbuchy sopky. Nepriaznivé meteorologické podmienky spôsobujú víchrica, tornádo, hurikán.

Hydrologické škody sú povodeň, záplava a zosuv pôdy, v našich končinách tiež snehová lavína. Klimatologické škody sú extrémne teploty, sucho a veľké požiare v prírode. Za katastrofické škody považujeme tiež väčšie škody spôsobené ľudskou činnosťou, ako sú veľké havárie, ekologické škody a podobne.

Katastrofické škody v rokoch 1970 až 2011

Počet obetí katastrof v rokoch 1970 až 2011

Zemetrasenie v Japonsku v marci 2011 pritom vytvorilo až 57% celosvetových hospodárskych škôd, spôsobených katastrofami. Zaujímavé je, že škody spôsobené zemetrasením, tsunami a následné škody boli poistené len na 17%. Poisťovne a zaisťovne sú veľmi opatrné vzhľadom k vysokému riziku alebo klienti nechcú platiť poistné, ktoré je z dôvodu veľkého rizika neúnosne vysoké.

Prírodné katastrofy v roku 2011
  rok 2011 rok 2010 Priemer 2001-2010 Priemer 1981-2010
Počet udalostí 820 970 790 630
Celkové škody v mld. USD 380 152 113 75
Poistené škody v mld. USD 105 42 35 19
Počet obetí 27 000 296 000 106 000 69 000

Zdroj: Munich Re

Veľké zemetrasenie sa odohralo aj na Novom Zélande, v oblasti metropoly Christchurch a v Turecku. Záplavy v Austrálii v štáte Brisbane a v Thajsku boli jedni z najväčších v histórii. Silné búrky a tornáda v USA a tradičné hurikány v Karibiku patrili k najničivejším katastrofám minulého roku. 

5 najväčších katastrofických škôd v roku 2011
Dátum Krajina/ Región Udalosť Obete Celkové škody v mld. USD Poistené škody v mld. USD
11.3. Japonsko zemetrasenie, tsunami 15 840 210 35-40
1.8.-15.11. Thajsko záplava, zosuv pôdy 813 40 10
22.2. Nový Zéland zemetrasenie 181 16 13
22.-28.4. USA prudké búrky, tornádo 350 15 7,3
22.8.-2.9. USA/Karibik Hurikán Irene 55 15 7

Zdroj: Munich Re

Počet katastrofických škôd postupne narastá

Ako vidíme zo štatistík, počet katastrofických škôd a z nich vyplývajúce hospodárske škody dlhodobo rastú, pričom podiel poistených škôd je vo vyspelých regiónoch asi polovičný, v hospodársky zaostalejších kútoch sveta a tzv. rozvíjajúcich sa krajinách je sotva tretinový. Nepoistené škody sú potom kompenzované z iných zdrojov ako z poistných rezerv. Náklady spojené s katastrofickými škodami ležia z väčšej časti na pleciach postihnutých firiem, vlád, humanitárnych organizácií, a najmä jednotlivcov, pretože poistná ochrana v celom svete je nedostatočná.

Výnimkou nie je ani Slovensko. U nás tiež poisťovne limitujú krytie katastrofických škôd, preto si dobre preštudujte svoju poistnú zmluvu, či už ide o rodinný dom alebo továreň, aby ste vedeli, čo vás čaká v prípade škody veľkého rozsahu. 

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >