Keď moja poisťovňa krachuje

#poisťovne 22.7.2017

Po odchode poisťovne ASTRA tu máme v krátkom čase ďalší problém. V posledných dňoch bolo oznámené v médiách, že bankrotuje aj životná poisťovňa Rapid Life z Košíc. Poviete si, veď to je v kapitalizme normálny očistný proces. Nech choré odpadne a zdravé prežije. Taká úvaha by bola namieste, keby išlo o jednu z piatich krčiem v dedine. S poisťovňou je to trochu zložitejšie.

Keď zaplatíte 100 € poisťovni, táto suma sa podľa kalkulačných vzorcov hneď rozdelí na 2 časti. Približne 70 až 80 € odloží poisťovňa na účet technických rezerv, čo sú peniaze poistených klientov, s ktorými musí poisťovňa hospodáriť osobitne a podľa prísne stanovených pravidiel. Z tohto „mešca“ sa vyplácajú peniaze ako poistné plnenia, ukladajú sa na termínovaných účtoch a investujú sa pomocou konzervatívnych nástrojov ako sú štátne pokladničné poukážky alebo štátne dlhopisy. V žiadnom prípade nesmie poisťovňa peniaze klientov (technické rezervy) použiť na zaplatenie nájomného, telefónnych poplatkov alebo nákup bavoráka pre generálneho riaditeľa.

Zvyšok inkasovanej sumy poistného 20 až 30 € si poisťovňa nechá na prevádzkové náklady a podľa toho, či hospodári viac alebo menej úspešne a či má veľa klientov, závisí jej hospodársky výsledok. Činnosť poisťovne vo všetkých civilizovaných krajinách podlieha dohľadu dozorného orgánu, u nás Národnej banky Slovenska (NBS). Zákon o poisťovníctve určuje veľa povinností pre poisťovňu a mnoho kontrolných právomocí pre NBS. Je preto viac ako čudné, že tieto kontrolné mechanizmy v prípade Rapid Life zlyhali. Počkajme si na výsledky vyšetrovania.

Poisťovňa funguje na základe dôvery svojich klientov v schopnosti dlhodobo plniť svoje záväzky. Preto musí zamestnávať špecializovaných odborníkov – aktuára, finančných analytikov, produktových metodikov, upisovateľov, právnikov a likvidátorov poistných udalostí. Títo ľudia musia byť vzdelaní, jazykovo vybavení, skúsení, bezúhonní a dôveryhodní.

Poisťovňa musí mať dostatočnú kapitálovú vybavenosť, dohodnuté správne zaistné zmluvy a reálne vypracované obchodné plány. Musí mať vlastné marketingové oddelenie, PR, precízne smernice v oblasti kontroly, právne oddelenie a aspoň jedného odborníka na compliance – posudzovanie súladu všetkých aktivít s právom, dobrými mravmi a vytváraním celkového priaznivého obrazu spoločnosti u klientov, pred verejnosťou a obchodnými partnermi.

Na prvý pohľad predchádzajúce vety znejú ako frázy, ale inak to nejde, keď chcete v tejto branži dlhodobo úspešne fungovať. Okrem toho je poisťovníctvo prísne regulované štátom, zákony sú jasné, pravidlá už zosúladené s európskymi smernicami. NBS ako dozorný orgán má povinnosť pravidelne kontrolovať všetky poisťovne na trhu. A napriek všetkému poisťovňa zlyhá! Ako je to možné? Ako má bežný spotrebiteľ predvídať problémy a ako sa vyhnúť nepríjemnosti krachu „svojej“ poisťovne?

  • V prvom rade si zistite, ako dlho je poisťovňa na trhu a kto sú jej akcionári. Je rozdiel, či ide o novú slovenskú poisťovňu, založenú akýmsi slovenským „ctihodným oligarchom“, čo zarobil na podvodoch s DPH a čerpaní eurofondov alebo o veľkú medzinárodnú poisťovňu s vyše 100 – ročnou tradíciou. Čím vyšší rating, tým lepšie.
  • Pozrite si hospodárske výsledky poisťovne, preštudujte si výročné správy aspoň za posledné 3 roky. Zistite si, kto robil audit, ak ide o renomovanú veľkú medzinárodnú audítorskú spoločnosť, máte istotu, že výsledky nie sú sfalšované. Zamerajte sa aj na skúsenosti členov predstavenstva – všetko sa dá dnes vygúgliť.
  • Pozrite si ďalšie ukazovatele – podiel na trhu, výšku poistných rezerv, výšku kapitálu, počet zamestnancov, pričom viac zamestnancov nemusí znamenať lepšiu poisťovňu. Rovnako veľký počet pobočiek nemusí dokazovať spoľahlivosť poisťovne, ale skôr príliš veľké náklady.
  • Pozrite sa na internetové stránky poisťovne, či vyzerajú profesionálne, pozrite si diskusné fóra na spotrebiteľských weboch, čo hovoria ľudia o službách poisťovne. A čo hovoria odborníci.
  • Ak máte dobrého poisťovacieho agenta alebo makléra, ktorému dôverujete, nech vám povie svoj názor na poisťovňu. Ak agent funguje profesionálne a dlhodobo, nebude vám predsa odporúčať neisté poistné riešenia.
  • A nakoniec, nedajte sa nalákať na zázračné sľuby. Nedávno sa objavila reklama životnej poisťovne z daňového raja, ktorá ponúka životné poistenie bez skúmania zdravotného stavu. Na prvé počutie ide o niečo pochybné, veď tento biznis je práve založený na oceňovaní zdravotného stavu. Nič výrazne nové v tomto smere nečakajte.

Nie je dôležité len to, čo kupujete a koľko to stojí, ale aj od koho to kupujete. Poisťovňa je najmä pri životnom poistení váš dlhodobý partner, preto stojí za pozornosť poriadne si ju preveriť ešte predtým ako uzavriete poistnú zmluvu. Keď „moja“ poisťovňa krachuje, zvyčajne je už neskoro niečo riešiť. Našťastie konkurencia v poisťovníctve na Slovensku je dostatočná a naozaj je z čoho vyberať. Majú tu zastúpenie mnohí najvýznamnejší hráči svetového formátu, na ktorých sa dá spoľahnúť.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >