Keď slnečník zdemoluje auto

Bol raz jeden malý hotel v obľúbenom slovenskom kúpeľnom meste. Majiteľka hotela Zuzka Dobroprajná podnikala dlhé roky a nikdy sa jej nič zlé nestalo. Preto ani neverila, že potrebuje poistku zodpovednosti. Stretla však schopného a skúseného poisťovacieho agenta Petra Úspešného, ktorý jej trochu namaľoval čerta na stenu a podrobne vysvetlil, čo všetko sa môže prihodiť. Slovo dalo slovo a bola dojednaná poistná zmluva o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu v dobrej poisťovni.

Zhruba o pol roka je teplý aprílový deň, trochu pofukuje vetrík. Hoteloví hostia prichádzajú a odchádzajú. Pán Jozef Grajciar príde len na kávu. Terasa na prvom poschodí je konečne v prevádzke a hostia si užívajú príjemné jarné počasie. Odrazu sa nečakane zdvihne vietor a najväčší slnečník aký si dokážete predstaviť, sa s rachotom prevrhne a zrúti sa z terasy na ulicu. Zľakne sa Jozef, zľakne sa čašník aj majiteľka hotela Zuzka.

Na prvý pohľad z terasy prítomní nikdy nezabudnú. Zadná časť zaparkovaného VW Golf je úplne zdemolovaná. Vozidlo patrí pánovi Jozefovi Grajciarovi, ktorý je v šoku, rovnako aj ďalší hostia. Čo keby niekto v tej chvíli kráčal po ulici? V prvej chvíli sa Jozef nezmôže na slovo, potom si konečne uvedomí, čo sa stalo a svoj hnev obráti proti čašníkovi a majiteľke hotela. Majiteľka Zuzka sa rozplače.

Keď konečne všetci začnú akotak racionálne uvažovať, pričom Jozef je stále rozzúrený, zavolá majiteľka hotela Zuzka svojmu poisťovaciemu agentovi Petrovi Úspešnému a opíše mu, čo sa stalo. Agent ju upokojí a ubezpečí, že toto je typická škoda z poistenia zodpovednosti. Buďme radi, že sa nikomu nič nestalo a pokiaľ ide o škodu na vozidle, plechu je dostatok a poisťovňa to zaplatí podľa poistných podmienok. Nadiktuje infolinku hlásenia škôd. Nech Zuzka zavolá do poisťovne a oznámi škodovú udalosť. Poškodený pán Grajciar nech príde k nemu do kancelárie, veď on mu to vysvetlí a spíšu spolu formuláre.

Keď emócie opadnú a príde technik z poisťovne, začína sa proces likvidácie. Likvidátorka z poisťovne Katka Korektná aktívne vstupuje do obrany klienta – škodcu. Zistí, že víchrica v čase vzniku škody nebola hlásená, preto klient naozaj za škodu zodpovedá. Keby bola víchrica, išlo by o škodu spôsobenú vyššou mocou a klienta by mohla zo škody vyviniť. Medzitým poškodený Jozef dostáva podrobné vysvetlenie, ako má postupovať. Havarijné poistenie nemá. Dá si opraviť vozidlo v značkovom autosalóne a predloží faktúru. Auto potrebuje, preto si požičia náhradné vozidlo z požičovne. Napíše čestné prehlásenie, že vozidlo nevyhnutne potrebuje k svojej práci. Pracuje ako krčmár v malej dedinke, odkiaľ mu domov nechodí žiadny autobus po 22. hodine, kedy zatvára krčmu.

Po predložení všetkých dokladov je vyúčtované poistné plnenie nasledovne.

  • 120 € – odťah vozidla do opravovne
  • 2 658 € – náklady na opravu vozidla
  • 620 € – požičanie náhradného vozidla na 12 dní

Náklady spolu: 3 398 €

Poistné plnenie 3 298 € vyplatí poisťovňa priamo poškodenému, pričom spoluúčasť 100 € zaplatí škodca – hotel poškodenému.

Nakoniec sú všetci spokojní, ale nie je to náhoda. Hotel má poistku v dobrej poisťovni, poisťovací agent spolu s likvidátorkou aktívne koordinujú všetky procesy tak, aby sa škoda zlikvidovala korektne a čo najrýchlejšie.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >