Koľko stojí poistka?

#všeobecné 30.3.2014

Obracajú sa na nás ľudia s požiadavkami typu: „Koľko by stála úrazová poistka?“. Alebo takto: „Pošlite mi cenovú ponuku na poistenie bytu.“ Iná otázka: „Som remeselník a chcem sa poistiť proti škode. Koľko to stojí?“.

Ide o niečo podobné ako keby ste sa opýtali: „Koľko stojí auto?“. Aké auto? Osobné alebo nákladné? 40-ročný trabant alebo Mercedes – Benz triedy S? Používate ho na prevážanie hnoja alebo s ním chcete súťažiť na pretekoch? Rovnako je to s poistením.

Koľko stojí úrazové poistenie?

Pri úrazovom poistení potrebujeme oceniť riziko, čiže vedieť o poistenej osobe predovšetkým jeho povolanie, resp. pracovné zaradenie. Nie je nám jedno, či ide o úradníka, čo celý deň sedí v kancelárii alebo montéra vysokého napätia, čo každý deň pracuje vo výškach, keď lezie na stožiare vysokého napätia. Potrebujeme tiež vedieť všetko o prípadných športových aktivitách poisteného. Ak vykonáva len bežné športy na rekreačnej úrovni, nič dramatické z toho nevyplýva.

Keď nám klient povie, že jazdí na terénnej motorke alebo lieta na rogale, musíme použiť špeciálne prirážky. Niektoré povolania a niektoré športy sú dokonca nepoistiteľné. Žiadna poisťovňa u nás nechce poistiť proti úrazu krotiteľa šeliem, pyrotechnika alebo akrobatického pilota.

V neposlednom rade rozhoduje potreba klienta kryť konkrétny rozsah poistných rizík a výšku poistných súm. Keď človek zarába 100 € denne, poistenie denného odškodného po úraze by nemalo byť dojednané na sumu 5 €, pretože to nerieši výpadok príjmu poisteného, preto poistenie by malo byť dohodnuté aspoň na 30 €. A to všetko ovplyvňuje cenu, teda výšku poistného.

Cena poistenia

Koľko stojí PZP alebo kasko?

Podobne je to pri poistení motorových vozidiel. Cena PZP závisí od celého radu parametrov, ako je objem valcov, výkon motora, hmotnosť vozidla, druh paliva a údaje o držiteľovi vozidla. Šoféruje ho 20-ročná blondínka alebo 45 – ročný policajt? Poisťovne sa tiež zaujímajú o doterajší škodový priebeh, hoci systém bonus – malus sa zatiaľ na Slovensku veľmi neuplatňuje, a to z dôvodu roky pretrvávajúcej cenovej vojny medzi poisťovňami, s cieľom dosiahnuť čo najlepší trhový podiel.

V prípade havarijného poistenia motorových vozidiel sú medzi cenami v jednotlivých poisťovniach významné rozdiely. Niekde zaplatíte málo, lenže v prípade škody nastávajú pre Vám problémy, ktoré väčšinou bez dobrého poisťovacieho agenta nemáte šancu vybaviť. Na infolinku poisťovne sa nedovoláte, likvidátor s vami nekomunikuje alebo sa dokonca zatajuje a v niektorých prípadoch vám krátia poistné plnenie z nejakých nezmyselných a neopodstatnených dôvodov. Ak nakoniec niečo vybavíte, svoje peniaze po niekoľkých urgenciách dostanete po štyroch mesiacoch.

V inom prípade drahšej poisťovne môžete očakávať lepšie služby, niekedy dokonca slušné zaobchádzanie a bleskové vybavenie poistnej udalosti bez toho, aby ste museli pohnúť prstom. Po takej skúsenosti si možno poviete, že sa oplatí si priplatiť.

Koľko zaplatím za poistku zodpovednosti?

Azda najmenej predstaviteľné sú ceny za poistenie zodpovednosti za škodu. Riziko sa hodnotí podľa druhu vykonávanej podnikateľskej činnosti. Je zvárač alebo zubár? Ďalším cenotvorným faktorom je výška obratu, počet zamestnancov a územná platnosť. V prípade pracovného úrazu je zamestnávateľ za úraz zodpovedný a napr. zdravotná poisťovňa mu dá preplatiť všetky liečebné náklady, spojené s pracovným úrazom.

Pri poistení zodpovednosti podnikateľov sú dôležité aj ďalšie rizikové faktory. Vlastní klient nehnuteľnosť? V tomto prípade zodpovedá aj za nezavinené škody – hovoríme o objektívnej zodpovednosti. Napr. niekto sa pošmykne na schodoch a zlomí si nohu, zodpovedný je vlastník nehnuteľnosti, taká škoda je právne vymáhateľná. Iný podnikateľ si môže naopak nehnuteľnosť alebo jej časť prenajímať, vtedy zodpovedá za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti, toto riziko sa väčšinou pripoisťuje, pretože nie je súčasťou základného krytia.

Väčšina ľudí má v sebe zakódovaný akýsi gombík na peniaze. Keď poviete, že účtovníčka má za poistenie profesnej zodpovednosti na poistnú sumu 50 000 € zaplatiť ročné poistné 230 eur, povie Vám: „To je také drahé? Ja som mala predstavu platiť okolo 50 €.“

Poistné by sa nemalo určovať odbuka – dobuka. Poistenie má svoju cenu, závislú od potrieb klienta, výšky krytia a vyplývajúcu z dôkladného ocenenia rizika.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >