Konferencia SIBAF 2016

#všeobecné 15.10.2016

Nuž, vybral som sa v stredu ráno 12.10.2016 do Refinery Gallery v Bratislave na 10. ročník SIBAF, čo je odborná konferencia sprostredkovateľov poistenia. Viac ako dve stovky účastníkov počúvajú prednášky, panelové diskusie a debatujú medzi sebou. Prednášatelia a diskutéri na pódiu patria medzi celebrity slovenského poisťovníctva – Jozefína Žáková zo Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO), Imrich Fekete zo Slovenskej kancelárie poistiteľov (SKP), generálni riaditelia a členovia predstavenstiev poisťovní, majitelia či šéfovia maklérskych spoločností a v neposlednom rade aj dôležití úradníci z Národnej banky Slovenska.

Súčasťou programu je vyhlásenie ankety SIBAF o najlepšiu poisťovňu v dvoch kategóriách, a to Havarijné poistenie vozidiel a Poistenie podnikateľov. Zrodilo sa prekvapenie, obidve kategórie vyhrala Allianz – Slovenská poisťovňa. Hlasujú výlučne len sprostredkovatelia poistenia, čiže odborníci, ktorí sa každý deň konfrontujú s kvalitou práce poisťovní, laická verejnosť sa nevyjadruje.

Z obsahu vystúpení ma zaujme viac vecí, niektoré vážne aktuality však rezonujú viac ako iné. Všetci ľudia v branži sú pobúrení z pripravovaného 8%-ného dodatočného paušálneho zdaňovania poistného kmeňa neživotného poistenia. Toto opatrenie vlády doslova rozvráti ekonomickú stabilitu jednotlivých poisťovní a pochopiteľne povedie k zdražovaniu poistenia vozidiel, bytov, domov, domácností, podnikateľov a priemyslu, dokonca aj cestovného poistenia a úrazového poistenia, na všetko teda nakoniec doplatia spotrebitelia. Pritom tento výmysel má mať aj retroaktívny účinok, bude sa vzťahovať na nové aj už existujúce poistné zmluvy.  V kuloároch zaznievajú tvrdé kritické slová na adresu vlády, spochybňujú sa odborné kvality ministra financií.

V prípade menších poisťovní alebo pobočiek zahraničných poisťovní znamená zavedenie 8%-nej dodatočnej dane z predpisu neživotného poistného zvýšenie celkových nákladov poisťovne až o 40%. Toto prezentuje generálny riaditeľ poisťovne MSIG Dušan Smoleňák. Okrem toho charakterizuje dlhodobý vývoj slovenského poistného trhu výrazom stagnácia. V rokoch 2004 až 2015 zaznamenal slovenský hrubý domáci produkt (HDP) rast 240%, pričom poistný trh len 136%. Pre náš poistný trh je charakteristický vývoz rizika, odliv talentov do zahraničia. Praje si, aby o poisťovníctve rozhodovali odborníci.

Počúvam panelovú diskusiu o elektronizácii poisťovníctva Informatizácia v poisťovniach a činnosť samostatného finančného agenta, príležitosti a nástrahy. Diskutujú Ján Kusý z AXA pojišťovna, Marián Zelko z Generali, Jaroslav Mikulič z Assure, Andrej Borot z Univerzálnej maklérskej spoločnosti /GrECO a ako moderátor Vladimír Cvik z Netfinancie. Dozvedám sa, že za posledné 2 roky bolo zavedených až 90% technologických vylepšení a inovácií v procesoch poisťovní. Tieto vylepšenia produkujú významnú úsporu nákladov, čo je však podstatné, klient dostáva lepšie a rýchlejšie služby. Menia sa nákupné zvyklosti klientov, na druhej strane mnoho klientov si zisťuje informácie online, aby si vzápätí kúpili produkt offline.

Pretrpím diskusiu o smernici IDD, ide o ďalšie zmeny v regulácii pravidiel práce sprostredkovateľov, čo je na Slovensku tak tragicky zamotané. Pravidlá sú nastavené tak nešťastne, že sa podľa nich nedá plnohodnotne fungovať. Problémy sa vlečú už od roku 2005, kedy začal fungovať zákon o finančnom sprostredkovaní, ten sa potom veľakrát zmenil k horšiemu, ako keď si pri zapínaní gombíkov na kabáte posuniete poradie gombíkov a pokračujete nesprávne. Všetci sa tvária ako makléri, ale podľa práva sú agenti a nesmú zastupovať klienta, len poisťovňu. Po rokoch na tento zle fungujúci zákon kompententní prišli alebo chyby aspoň v kútiku duše pripustili. My Slováci máme vo zvyku vylepšovať všetko, čo vo svete 100 rokov funguje. Kompetentní sa vybíjajú v dišpute o tom, či je potrebné klientovi oznamovať výšku provízie alebo nie, alebo to nejako zakamuflovať ako doteraz. Pritom tu nie sú vyriešené triviálne veci ako napríklad fungujúca databáza vozidiel aj s informáciami o škodách, ktoré by mohli využívať agenti pri určovaní bonusovej triedy. Neexistuje dohoda o využívaní povodňových máp. Hovorí sa aj o spôsobe vyplácania provízií za investičné životné poistenie (IŽP). Faktom je, že mnohí predávajú poistky aj za cenu poškodenia klienta, pričom priemerná doba pretrvania IŽP je menej ako 6 rokov. Okrem iného nás vraj čakajú ďalšie povinné formuláre a dokumenty.

Zaujímavú prednášku o povinnom zmluvnom poistení vozidiel (PZP) má šéf SKP Imrich Fekete. Vysvetľuje posledné legislatívne zmeny v PZP vozidiel, venuje sa riešeniu problémov po skrachovanej rumunskej poisťovni ASTRA. Ako je to so škodami, spôsobenými vysokozdvižným vozíkom? Musí sa vôbec vysokozdvižný vozík poistiť? Kryje PZP škody spôsobené pri pracovnej činnosti pracovného stroja? Aká je miera zavinenia škody spôsobenej ťahačom a návesom? Má sa poskytovať poistné plnenie z PZP v nových alebo časových cenách? Ako je to s nešťastnými škodami na čelnom skle? SKP navrhuje zaviesť výluku na škody na čelnom skle v PZP. Náš zákon o PZP nekryje nemajetkovú ujmu. Ako je to v iných štátoch EU a ako by sme to mali upraviť v našom práve? SKP navrhuje upraviť zákon tak, aby bola nemajetková škoda krytá, ale limitovaná. Zaznieva pochybnosť, či sme vzhľadom na nedostatky v zákonoch a praktikách pri vybavovaní poistných udalostí právny štát. Nepoistených je stále viac ako 160 000 vozidiel, čo je asi 5% všetkých registrovaných vozidiel.

Idem na prezentáciu Jána Ďurkoviča z ČSOB poisťovne o zodpovednosti za škodu. Naozaj hutná prednáška o teoretických predpokladoch a okolnostiach vzniku škody spôsobenej inému. Myslím, že takú prednášku by mal absolvovať každý agent a maklér, kto sa chce vážne venovať tejto, podľa mňa najkomplikovanejšej oblasti neživotného poistenia. Objektívna a subjektívna zodpovednosť, názory právnikov na vymáhateľnosť niektorých typov nárokov, atď. Zaujme ma okrem iného, že slovenské súdy sa často opierajú o judikáty vzniknuté na českých súdoch, hoci máme už 23 rokov od rozdelenia Československa. Prichádza diskusia, odrazu veci prestávajú byť jednoznačné a ja nadobúdam pocit, že narážame na bariéry zaužívaných stereotypov z čias minulých, stále platného komunistického občianskeho zákonníka a nerešpektujeme, že už patríme do Európskej únie. Keď sa stane škoda, vtedy sa ukáže, ako sa vie poisťovňa o klienta postarať, či aktívne prevezme jeho zastupovanie voči poškodenému alebo bude hrať mŕtveho chrobáka.

To je všetko, čo stíham ako účastník z oficiálneho programu, nehovoriac o mnohých ľuďoch, čo po rokoch stretávam a s niektorými debatujem o všetkom možnom. Všimnem si, že nikto nesedí len tak bokom, ale v prestávkach sa vytvárajú dvojice alebo hlúčiky ľudí, čo diskutujú medzi sebou.  Organizácia konferencie je bezchybná a program naozaj užitočný a odborne kvalitný. Vďaka organizátorom!

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >