Kto za to môže?

Dnes vám porozprávam ďalší skutočný príbeh o prasknutom vodovodnom ventile, ale miesto, osoby, mená a názvy sú vymyslené. Bola raz jedna továreň, slovenská pobočka nadnárodnej spoločnosti Deutsch Fabrik, ktorá si objednala živnostníka – vodoinštalatéra Adama Kohútika, aby im vykonal údržbu potrubí, vodovodných kohútikov a ventilov v administratívnych priestoroch na poschodí. Majster najskôr všetko skontroloval, napísal zoznam súčiastok a materiálu, navštívil neďaleký veľkosklad, kde nakúpil potrebné súčiastky, čo bolo treba vymeniť a o niekoľko dní si dokončil svoju prácu.

Zhruba o mesiac jeden ventil v noci praskol, nikto v budove nebol, ochranka vzorne strážila vstupy do areálu a ploty tak, aby dnu neprekĺzla ani myš. Strážnici nemali dôvod ani povinnosť vykonávať obchôdzky vo vnútri výrobnej haly. Horúca voda tiekla celú noc a výdatný prúd presiakol cez steny a podlahy až dole do výrobných priestorov. Natieklo do strojov, najmä do elektronických častí a ako je všeobecne známe, voda sa s elektronikou nemá rada.

Keď ráno prišli prví zamestnanci do práce a zbadali spúšť, vypli elektrinu a hlavný uzáver vody, snažili sa urobiť opatrenia na zmiernenie následkov pohromy a mohli už len počítať škody. Po niekoľkých dňoch vyčíslili škodu na 800 000 €. Továreň mala poistenie proti vodovodným škodám so spoluúčasťou 25 000 €. Poisťovňa vyplatila poistné plnenie 775 000 € po odrátaní spoluúčasti.

Začali skúmať príčinu vzniku škody a prišli na to, že na vine je chrómový vodovodný ventil, čo namontoval náš živnostník Adam Kohútik. Zrejme tam bola vada materiálu, ktorý jednoducho nevydržal prevádzkový tlak vody. Taká malá a lacná vec a aká veľká škoda! Obrátili sa listom na nášho živnostníka s nárokom na náhradu škody 25 000 €.

Adam je zodpovedný a hrdý človek, ktorý má svoju činnosť poistenú, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, ale z princípu sa ohradil voči nároku, pretože necíti žiadnu vinu za vzniknutú situáciu. Veď on si svoju prácu vykonáva poriadne. Používa len tie najlepšie materiály a žiadnu zákazku neodflákne. A naviac, poškodený zákazník predsa tvrdí, že príčinou škody bola vada materiálu. Ale veď on ten ventil nevyrobil, kúpil ho vo veľkosklade a tí ho objednávajú od iného veľkoobchodníka a ten ho dováža až z ďalekej Číny.

Rozhorčený Adam Kohútik si dal vypracovať znalecký posudok, aby svoje tvrdenie mal riadne podložené, pretože mu záleží na dobrej povesti. Veď sa pozrite, čo napísal znalec! Vada materiálu! Vidíte, že to nebola moja vina! Pýtajte si peniaze od skutočného vinníka, čo ventil vyrobil! Tam si ho hľadajte kdesi v Číne!

Zašiel Adam za advokátom, aby mu pomohol napísať rozhorčený a kvalifikovaný list ako odpoveď do poškodenej továrne. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď mu právnik vysvetlil, že továreň má plné právo od neho vymáhať škodu. Továreň nie je povinná hľadať výrobcu nepodarku v Číne. Logika pri vymáhaní škody velí, aby poškodený vymáhal škodu od dodávateľa služby, v dôsledku ktorej vznikla potopa.

„Ale veď to je nespravodlivé!“, ohradil sa živnostník. A právnik mu na to: „Spravodlivosť je v zákone. Každý zodpovedá za škodu, ktorú zaviní, ale niekedy aj za takú škodu, ktorú nezavinil svojou činnosťou. Tým, že ste namontovali vadný ventil, vykonali ste službu a škodu ste jednoznačne spôsobili, aj keď škoda bola neúmyselná.“

Záver:

Aj keď je pravdepodobné a možné, že škoda sa postupne prenesie na veľkosklad, ktorý ventil predal a veľkosklad ju bude uplatňovať u svojho dodávateľa, atď., niekde sa reťazec zastaví, pretože napr. už nebude škodu od koho vymáhať z dôvodu zániku niektorej firmy alebo jednoducho sa nebude dať nič zistiť alebo pôvod súčiastky bude v krajine, kde je problematické sa domôcť práva.

Adam Kohútik môže byť rád, že jeho zákazník, ktorý teraz vystupuje v roli poškodeného, bol majetkovo poistený, pretože inak by celá škoda padla na vrub škodcu. To ale neznamená, že majetková poisťovňa poškodeného nemôže vzniesť regresný nárok na náhradu škody voči škodcovi v rozsahu celej škody. V takom prípade ručí živnostník – fyzická osoba až do výšky svojho osobného majetku.

Krátko po vzniku škody si zvýšil Adam Kohútik svoju zodpovednostnú poistku na poistnú sumu 1 000 000 €.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >