Ľahtikárstvo sa nevypláca

Odídem zo zamestnania, založím si živnosť a budem mať svoj vlastný podnik. Budem konečne slobodný a budem robiť sám na seba a svoju rodinu. Niečo také môže byť snom státisícov schopných a odvážnych ľudí v našej krajine. Zisk je cena za podstúpené riziko a sloboda prináša viac úsilia a väčšiu zodpovednosť. 

Podnikanie je zložitejšie ako si väčšina ľudí predstavuje. Živnostník si musí „hľadať robotu“, platiť vysoké odvody, dane a iné poplatky, trpieť šikanovanie úradov. Vzhľadom na slabú vymožiteľnosť práva je voči prípadným dlžníkom často bezmocný. Napriek všetkým úskaliam môže byť podnikateľ na tom zásadne lepšie ako zamestnanec.

Podľa našich skúseností so záujemcami o poistenie zodpovednosti z radov remeselníkov – živnostníkov pozorujeme niekoľko nezdravých javov, ktoré sa ustavične opakujú. Ide o nedostatky, mýty a falošné informácie. Podnikateľ – fyzická osoba pritom zodpovedá za spôsobenú škodu až do výšky svojho súkromného majetku.

 

Neoprávnené podnikanie

Ak živnostník nemá v živnostenskom registri zapísanú činnosť, ktorú v skutočnosti vykonáva, dopúšťa sa neoprávneného podnikania. V zmysle Živnostenského zákona mu môže byť za také konanie udelená pokuta do 3 319 €, ak takýmto konaním spôsobí škodu väčšiu ako 266 €, ide o trestný čin podľa § 251 Trestného zákonníka, ktorý môže byť „odmenený“ odňatím slobody od 1 roka až do 8 rokov.

Ľudia a firmy chcú, aby sme im poistili zodpovednosť za škodu podnikateľa, ale nemajú príslušné povolenia a oprávnenia na činnosti, ktoré vykonávajú. Nie je reč o murárovi alebo stolárovi, ktorému sa nechce platiť vysoké odvody a rozhodol sa podnikať načierno, pričom sa u každého zákazníka pred úradmi tvári, že len pomáha susedovi alebo priateľovi. Takých je dnes skutočne tisíce. Tentokrát hovorím o nezapísaných živnostiach z dôvodu nedostatku právneho vedomia alebo zľahčovania a podceňovania pravidiel.

  • Elektrikár občas zvára, ale „zváračské práce“ nemá zapísané. Zváranie je vysoko odborná činnosť, podliehajúca špecializovaným kurzom a skúškam s certifikátom. Pri zváraní je riziko škody extrémne vysoké, od požiaru až po zlyhanie zvaru kvôli jeho nedostatočnej pevnosti.
  • Kuriér má zapísanú „cestnú nákladnú dopravu motorovými vozidlami do 3500 kg“, ale „kuriérske služby“ zapísané nemá. Tu treba povedať, že pri samotnej doprave tovaru z miesta dodania do miesta odberu vystačí živnostník s povolením na cestnú nákladnú dopravu, lenže táto činnosť už nazahŕňa nakladanie a vykladanie tovaru. Kuriér však škatuľu s tovarom (chladnička, práčka, atď.) vyloží, niekedy aj vynesie po schodoch až do domácnosti zákazníka. Pri tejto činnosti môže spôsobiť drobnú, ale aj väčšiu škodu. Podobným prípadom je aj sťahovacia služba.
  • Obrábač kovov – operátor CNC frézovacieho obrábacieho centra má zapísanú len živnosť „nástrojár“. Keby spôsobil akúkoľvek škodu na stroji alebo na obrobku, prípadne jeho výrobok by následne niekoho zmrzačil počas používania, po dôkladnom vyšetrovaní by sa pravdepodobne prišlo na to, že vykonával remeslo neoprávnene.
  • Veľká taxislužba chce „zamestnať vodiča taxíku, ale len na živnosť“. Poradia mu, aby si dal zapísať živnosť s činnosťou „vedenie cudzieho motorového vozidla“. Toto je typické obchádzanie zákona o cestnej doprave, pretože v skutočnosti má mať zapísanú taxislužbu alebo ho majú zamestnať podľa Zákonníka práce. Kto by však platil neúnosne vysoké odvody? Keď spôsobí náš vodič škodu pri nakladaní batožiny zákazníka tak, že jeden kufor rozbije alebo zabudne naložiť, má problém, pretože na túto činnosť nemá oprávnenie, nehovoriac o čistej finančnej škode, keď napr. jeho vinou zákazník zmešká lietadlo a prepadne mu letenka prvej triedy za 3 000 € a utrpí stratu na ušlom zisku 100 000 €, pretože nepríde na dôležitú obchodnú schôdzku.

Poistenie zodpovednosti živnostníkov

V prípade, že živnostník nemá v Živnostenskom registri zapísanú príslušnú činnosť, ktorú vykonáva, poisťovňa ho spravidla ani nepoistí. Keby ho napriek chýbajúcej živnosti poistila alebo by medzičasom činnosť bola vymazaná zo živnostenského registra, poisťovňa by v prípade vzniku škody odmietla poskytnúť poistné plnenie.

Sú aj prípady, kedy napr. firma získa koncesiu na cestnú nákladnú dopravu s vozidlami s hmotnosťou nad 3500 kg a konateľ alebo živnostník si činnosť nezapíše do živnostenského registra, toto sa tiež pokladá za neoprávnené podnikanie. Darmo bude tvrdiť, že on nevedel, že to musí zapísať, veď má koncesiu. Rovnako nie je v poriadku prípad, keď právnická osoba vykoná zápis určitej činnosti do živnostenského registra, ale nevykoná zápis tejto zmeny do obchodného registra.

Až približne polovica živnostníkov nemá zapísaný v živnostenskom liste predmet podnikania, ktorý v skutočnosti vykonávajú, preto ich vždy najskôr pošleme na živnostenský úrad si tieto činnosti doplniť, čo je jednoduchý administratívny úkon a až následne je možné uzavrieť poistnú zmluvu poistenia zodpovednosti. Mnoho ľudí si neuvedomuje možné dôsledky nedostatkov v registrácii, pritom k náprave nepotrebujete právnika, stačí si pozrieť kategórie živností a ujasniť si, čo robím a čo si mám doplniť. 

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >