Lyžovačka bezpečne a zodpovedne

Veľakrát si človek neuvedomuje ani kolobeh času a rýchlosť jeho plynutia vnímame len cez meniace sa ročné obdobia. Verím, že sme si opäť nevšimli ako leto rýchlo uplynulo a už je tu zima a s ňou spojené zimné radovánky a šport.

K zime neodmysliteľne patrí aj lyžovačka, snowboarding a športy, ktoré mnohí z nás obľubujú. Pre splnenie očakávaní a krásnych spomienok zo zimy sú pre milovníkov bieleho športu pripravené zimné strediská. Na bezpečnosť na tratiach dohliadajú profesionálni a dobrovoľní záchranári. Avšak bezpečnosť na lyžiarskych tratiach nezávisí len od záchranárov a značení zjazdoviek. Každý návštevník, pohybujúci sa v lyžiarskom stredisku, je zodpovedný za svoje správanie a kontrolu svojich síl a schopností. Prevádzkovateľom záleží na tom, aby sa návštevníci vrátili z lyžovačky v poriadku a s dobrým pocitom, plne oddýchnutí. Je treba si však uvedomiť, že na lyžiarskych tratiach treba dodržiavať pokyny obsluhujúceho personálu.

Mnohí návštevníci nerešpektujú predpísaný lyžiarsky kódex a pravidlá správania sa na svahoch. Zabúdame na to, že zjazdovky sú dnes kvalitne upravené a rýchlosti, ktoré sa dosahujú, prekračujú hranice 70-80 km v hodine. Je úplne jasné, že v takejto rýchlosti pri páde sa zväčša stávajú ťažké úrazy. Zo štatistík úrazov vyplýva, že až v 90%-entách úrazov na zjazdovkách je dôvodom neprispôsobenie a precenenie fyzickej a technickej zdatnosti lyžiara. Netreba zabúdať aj na počasie, ktoré sa na horách rýchlo mení. Ráno môže byť  zjazdovka  zamrznutá, tvrdá a nepríjemná na pády, a v poobedňajších hodinách pri zvýšenom počte lyžiarov už rozjazdená a ťažká na ovládanie. Používanie bezpečnostnej prilby je na správnom mieste nielen pre deti do 15 rokov, čo stanovuje zákon, ale aj pre dospelých. Keď som pri dospelých, často sa stáva, že príčinou úrazov môže byť aj alkohol, ktorý pri spojení s lyžovačkou nebýva dobrým priateľom. V tomto prípade Vám nepomôže ani dobré úrazové poistenie.
Novým fenoménom na lyžiarskych tratiach sú skialpinisti. Dnes sa im hovorí tzv. ,,fitness skialpinisti“. Po zjazdovkách sa pohybujú v protismere, potom zlyžujú svahy a niekoľkokrát v priebehu prevádzky toto opakujú. V minulých obdobiach sme sa so skialpinistami na zjazdovkách nestretávali, no dnes môžeme vidieť ako sa v prevádzke smerom hore po zjazdovkách pohybujú množstvá skialpinistov a vôbec si neuvedomujú, že idú v protismere a svojím konaním ohrozujú lyžiarov. V týchto momentoch je každý stret skialpinistu a lyžiara veľmi drastický na poranenia. Verím, že si záver vie predstaviť každý čitateľ. Pri strete a vzniku úrazu skialpinistu, ktorý stúpa po zjazdovke v protismere, a lyžiara na označených lyžiarskych tratiach je prihliadané na to, že skialpinista porušuje biely kódex a prevádzkový poriadok strediska. V tomto momente môže vzniknúť úraz zavinením skialpinistu, kde vinník pri riešení vzniku úrazu ťahá za kratší koniec.

Snowparadise Veľká Rača

Teraz by som rád uviedol niekoľko pravidiel bezpečného správania sa na lyžiarskych tratiach. Každý návštevník, ako aj lyžiari sa pohybujú v lyžiarskom stredisku na vlastnú zodpovednosť, rešpektujú pokyny zamestnancov strediska, lyžiarskej záchrannej služby, poriadkovej služby a členov lyžiarskej polície. V prípade potreby použitia techniky na úpravu svahov, zvozu zraneného, pri odstraňovaní akútnych závad na zjazdovkách, sú návštevníci povinní zvýšiť opatrnosť a rešpektovať nutnosť použitia tejto techniky. Na svahu túto techniku obchádzať zníženou rýchlosťou a sledovaním situácie v oblasti jej nasadenia a použitia. Ďalej návštevníci na svahu dodržiavajú nasledovné pravidlá a základný lyžiarsky kódex. Mimo prevádzkových hodín sú lyžiarske trate pre akúkoľvek verejnosť uzatvorené.

Na lyžiarskych zjazdovkách je zakázané

• lyžovanie mimo stanovenej prevádzkovej doby,
• lyžovanie mimo upravených zjazdových tratí,
• vstupovať na zjazdovky s domácimi zvieratami,
• jazdiť v areáli strediska, ako aj na zjazdovkách na súkromných snežných skútroch, ako aj iných dopravných prostriedkoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov strediska,
• svojvoľné sánkovanie a bobovanie,
• bez súhlasu prevádzkovateľa strediska stavať slalomové trate, alebo rôzne terénne prekážky,
• počas prevádzkovej doby vykonávať zásobovanie s použitím súkromnej techniky,
• v čase večerného lyžovania sa zdržiavať mimo osvetlenej zjazdovky,
• lyžovať a vstupovať na zjazdovku v čase jej úpravy technickými prostriedkami, nakoľko hrozí možnosť vážneho úrazu,
• pohybovať sa bez lyží/snowboardu,
• lyžovanie s nevyhovujúcim, zdravie ohrozujúcim výstrojom
• vstupovať na zjazdovky a dopravné zariadenia, lyžovať a snowboardovať pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok,
• výstup hore označenými zjazdovkami resp. po okraji označených zjazdoviek je pre skialpinistov zakázaný (neplatí pre označené bežkárske/skialpinistické trate, kde je výstup povolený).

Lyžiarsky kódex

• Správajte sa tak, aby ste neohrozili ostatných okolo seba.
• Jazdu musíte mať pod kontrolou, rýchlosť a spôsob jazdy prispôsobte svojim schopnostiam, podmienkam terénu, snehu, počasiu a hustote výskytu lyžujúcich.
• Jazdite tak, aby ste zozadu neohrozovali ľudí pred Vami. Tí čo sú pred Vami majú prednosť.
• Pri predbiehaní musíte dodržať takú bočnú vzdialenosť, aby ste nikoho neohrozili ani pri neočakávanom a mimovôľovom pohybe.
• Pri vjazde na zjazdovku alebo pri rozbiehaní sa po zastávke, sa obzrite nahor aj nadol, aby ste nikoho neohrozili náhlym pohybom.
• Pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, nezastavujte na zúžených miestach, pod prevýšením, v zatáčkach, za skokom a na miestach so zníženou viditeľnosťou.
• Rešpektujte všetky značky a upozornenia.
• Pri vzniku nehody alebo zranení je povinnosťou pomôcť.
• Po nehode alebo zrážke je každý lyžiar zároveň svedkom. Bez ohľadu na to, či spôsobil škodu alebo nie, je povinný vymeniť si mená a adresy.
• Veľkým lákadlom lyžovania je vysoká rýchlosť bez námahy. Rýchlosť je však spojená s nebezpečím.

Dodržiavajte pravidlá

o Spomaľte na plných zjazdovkách.
o Spomaľte v zlom počasí.
o Spomaľte pri únave.
o Spomaľte v neprehľadných zákrutách a pred zlomom zjazdovky.
o Predbiehajte s veľkým bočným odstupom, aj keď nenarazíte, môžete vystrašiť.
o Nelyžujte nad limit vybavenia a schopností.
o Spomaľte pri úraze na svahu, používaní techniky, vzniku prekážky.

Lyžiarske strediská zabezpečujú v prípade úrazu základné ošetrenie na zjazdovke a zvoz raneného k sanitke. Veľa krát sa osvedčí mať aj platné poistenie na úraz. Mnohí pri poistení zvažujú jeho potrebu, no realita je niekedy tvrdá a neúprosná. Úrazové poistenie je dnes finančne dostupné a možné ho uzavrieť aj z mobilného telefónu. Preto by som ako prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska odporúčal pred návštevou lyžiarskych stredísk a zimnou dovolenkou uzatvoriť úrazové poistenie.

V týchto pár riadkoch som sa snažil čitateľov oboznámiť so správaním sa na lyžiarskych tratiach a s tým, čo všetko ich na svahoch môže stretnúť. Verím, že sa všetkým návštevníkom a vyznávačom zimnej turistiky splnia zážitky a všetky očakávania zo zimných športov a že úrazov na lyžiarskych tratiach a aj vo všeobecnosti bude čím menej.

Marcel Adamčík, autor článku
Marcel Adamčík

Autor podniká od roku 1994, je predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Snowparadise a.s. Bratislava. Má rád zimné športy, lyžovanie, snowboarding, bežky, skialpinizmus, no vie sa vyšantiť aj v lete na bicykli alebo kolieskových korčuliach. Miluje turistiku, lieta na lietadle a rád sa potápa so žralokmi.

Zobraziť články >