Lyžovačka v Taliansku s povinným poistením zodpovednosti

Nedávno bol v Taliansku schválený zákon, upravujúci pravidlá pre vykonávanie zimných športov od 1. januára 2022. Právny predpis upravuje veľa povinností na strane prevádzkovateľov lyžiarskych areálov a je tu aj niekoľko nových pravidiel pre samotných lyžiarov.

Predpis určuje presné kritériá pre označovanie lyžiarskych tratí pri zjazdovom lyžovaní, ktoré sa farebne rozlišujú podľa sklonu svahu. Prikazuje vyčleniť samostatné priestory na snowboardovanie, sánkovanie a bobovanie. Úplne osobitný areál musí byť vybudovaný pre akrobatické lyžovanie.

Pri vykonávaní zimných športov v lyžiarskych strediskách je prísne zakázané požívanie alkoholických nápojov. Pre deti do 18 rokov veku sú povinné ochranné prilby.

Samozrejmosťou v dnešnej dobe je mať covidpass – potvrdenie o očkovaní. Všetci ľudia musia mať prekryté dýchacie cesty respirátorom, najmä vo vnútorných priestoroch, v rade čakajúcom pred lyžiarskym vlekom a v kabínke lanovky alebo pri ceste sedačkou spoločne s inými ľuďmi.

Novinkou je, že každý lyžiar musí mať uzavreté poistenie občianskej zodpovednosti a musí sa preukázať potvrdením o poistení, buď v papierovej alebo elektronickej podobe – dokument nahratý v mobilnom telefóne alebo priamo v mobilnej aplikácii. Poistenie zodpovednosti kryje škody na zdraví, škody na veci a ušlom zisku, náklady na obranu proti oprávneným aj neoprávneným nárokom poškodeného, prípadne aj nemajetkovú ujmu.

Je zaujímavé, že predpis vôbec neurčuje, na akú poistnú sumu, čiže limit poistného plnenia, musí byť lyžiar poistený. Bez potvrdenia o poistení vám ani nepredajú skipass.

Lyžiarska polícia bude vykonávať kontroly a pri nesplnení niektorého nariadenia prídete automaticky o skipass a budete musieť zaplatiť pokutu 100 až 150 EUR.

Poistenie zodpovednosti za škodu býva väčšinou súčasťou balíkov cestovného poistenia, poisťovne však doteraz nevydávali osobitné potvrdenia o poistení zodpovednosti. Najlepšie bude poslať do poisťovne emailom žiadosť s uvedením čísla poistnej zmluvy (krátkodobej alebo celoročnej), aby Vám poslali potvrdenie o poistení zodpovednosti v angličtine (Certificate of Insurance), a to za každého poisteného osobitne, pokiaľ ide napr. o rodinnú poistnú zmluvu, kde sú uvedení rodičia aj deti.

Viaceré poisťovne na trhu majú v balíku poistenia domácnosti pripoistenie občianskej zodpovednosti, platné v celej Európe. Toto krytie sa vzťahuje na všetkých členov domácnosti, obyčajne ide o poistníka a všetky ďalšie v poistnej zmluve nemenované osoby, ktoré majú na danej adrese trvalý pobyt. Z takej poistnej zmluvy by tiež bolo možné plniť v prípade škody, spôsobenej na lyžiarskom svahu. Je tu však praktický problém. Ako v žiadosti o potvrdenie pre celú rodinu budete poisťovni dokazovať, že niektorý člen domácnosti má nárok na potvrdenie? Bude treba predložiť doklad totožnosti alebo rodný list? Uvidíme, ako to poisťovne posúdia.

Užite si bezpečnú lyžovačku!

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >