Na dovolenku – stačí mi cestovné poistenie?

Najmä po skúsenostiach s pandémiou zostalo len málo cestovateľov, ktorí by cestovali bez cestovného poistenia. Doteraz zriedkavé formy poistných udalostí, ako napríklad nútený pobyt v karanténe v zahraničí, nútené testovanie a pod. nám z pohľadu poisťovania len potvrdili význam cestovného poistenia. Významne zvýšili % poistených a významne znížili počet osôb postihnutých finančnými problémami pri podobných ale aj klasických poistných udalostiach. Nezriedka v 10-tkach tisíc euro, nehovoriac o komplikáciách a nákladoch pri organizovaní náhradnej dopravy do vlasti pre seba a spolucestujúce osoby.

Počas pandémie však prišli aj iné ťažkosti v súvislosti s cestovnými kanceláriami. Objavilo sa niekoľko desiatok, možno až do 100, „cestovných kancelárií“ podnikajúcich v rozpore so zákonom. Konkrétne v rozpore so Zákonom 170/2018 Z. z., ktorý podmieňuje podnikanie cestovnej kancelárie poistením úpadku, čiže neschopnosti poskytnúť dohodnuté a zaplatené služby svojim klientom. Zákon tým chráni spotrebiteľa a zabezpečuje jednotný prístup k pomoci v prípade takejto poistnej udalosti pre všetkých v Európskej Únií. 

Poistné udalosti úpadku cestovnej kancelárie sa nevyskytujú často, spravidla sú však rozsiahle, týkajú sa väčšieho počtu osôb a musia sa riešiť vo všetkých krajinách, kde klienti danej cestovnej kancelárie práve sú. Na takéto udalosti sú špecializované asistenčné služby spolupracujúce s poisťovňami a vlastným kontaktmi po celom svete. Je celkom bežné, že vznikne nutnosť zabezpečiť náhradné ubytovanie, stravovanie a dopravu do vlasti pre stovky osôb rozmiestnených v krajinách okolo stredozemného mora či v Juhovýchodnej Ázii. Všetko v priebehu hodín s potrebným finančným krytím a fyzickou asistenciou na mieste.  Poznáme prípady, keď hotel vysťahoval postihnutých klientov z hotela a nechal ich sedieť na kufroch na ulici.

A ako to súvisí s cestovným poistením? V podstate nijako. Poistenie úpadku je povinnosť  cestovnej kancelárie, cestovné poistenie je slobodná voľba cestujúcej osoby. Ale, teraz POZOR, v prípade úpadku cestovnej kancelárie je postihnutým spravidla cestujúca osoba. Prípadne ešte nevycestovaná osoba so zaplatenými službami.

Ak teda pristupujeme k našej ceste zodpovedne mali by sme si uzatvoriť nie len cestovné poistenie ale aj skontrolovať, uistiť sa, či naša cestovná kancelária má uzatvorené poistenie úpadku. Zo zákona je povinná takúto poistku klientom ukázať a umiestniť na svojej webovej stránke. Najdôveryhodnejším zdrojom informácie o poistke je však samotná poisťovňa. Prípadne Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Ak chceme byť sami k sebe zodpovední, nájdime si ešte trochu času a skontrolujme si pred kúpou zájazdu aj to, či naša cestovná kancelária toto poistenie úpadku uzatvorené má. Ak nie, odporúčam ísť k inej.

Miloš Kmety, autor článku
Miloš Kmety

Po 11 ročnej práci na Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Zobraziť články >