Na veľkosti záleží

#všeobecné 19.12.2014

„Dobre si prečítajte najmä tie malé písmenká, ktoré obsahujú výluky!“, znie obvyklá dobrá rada, nabádajúca k prezieravosti pred uzatvorením poistnej zmluvy. Lupu pri sebe nemám a preto neviem, čo podpisujem. Reklamný leták je farebný na kriedovom papieri, výhody sú vymenované veľkým písmom a pôsobia dôveryhodne, rovnako aj šťastná slovenská rodina na fotografii je vysmiata a spokojná. Len tie drobné písmenká vo všeobecných poistných podmienkach neviem rozlúštiť.

Tak týmto problémom odzvonilo, vážení priatelia! Máme tu nové pravidlá spotrebiteľských zmlúv. Od 1.1.2015 začne platiť novela občianskeho zákonníka, ktorá obsahuje okrem iného úplne nový § 53c:

„Ak je spotrebiteľská zmluva vyhotovená písomne, predmet a cena nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť takejto zmluvy s výnimkou názvu zmluvy a označení jej častí. Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú byť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis. Zmluva uzatvorená v rozpore s týmto ustanovením je neplatná“.

Vykonávací predpis, na ktorý sa odvoláva zákon, uzrel svetlo sveta ako Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2014, ktorý hovorí vo svojom § 1b – Veľkosť písma v spotrebiteľskej zmluve a súvisiacich dokumentoch:

„Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1,9 mm.“

Priatelia, toto nie je vtip ani fikcia, hoci to pripomína legendárnu európsku smernicu o zakrivení uhoriek, toto je slovenská realita z produkcie našich slovenských byrokratov a zákonodarcov. A to ešte navrhovali konkrétny typ a veľkosť písma – New Times Roman 12, toto im našťastie neprešlo.

Pozor, milý spotrebiteľ, poisťovací agent, ale aj sprostredkovateľ akýchkoľvek iných spotrebiteľských zmlúv o pôžičke, stavebnom sporení, investíciách, či dôchodkoch. Nestačí, že sa dohodnete na jasných pravidlách, musíte dbať aj na to, aby bolo písmo dostatočne veľké, pretože hrozí neplatnosť zmluvy.

Veľké písmo - meme

Znamená to, že od nového roku jednoduchšia poistná zmluva nebude mať 5 strán, ale 15 strán a zložitejšia zmluva bude obsahovať namiesto doterajších diétnych 15 strán trebárs aj 48 strán, čo je zhruba menšia diplomová práca. Poisťovací agenti budú nosiť viac papiera, budú si musieť kúpiť veľkokapacitné kufríky. Poisťovne vyhodia do zberu, zošrotujú alebo skartujú desiatky ton kvalitných tlačív návrhov poistných zmlúv, všeobecných poistných podmienok, zmluvných dojednaní a informačných prospektov a nahradia ich stovkami ton nových tlačív, ktoré budú vyhovovať novému paragrafu. Bože ochraňuj naše lesy!

Spotrebiteľ by si mal kupovať tovar a služby zásadne s lupou a pravítkom, najlepšie s posuvným meradlom, prípadne by si mal so sebou nosiť mikroskop (dostať aj prenosné), aby mohol posúdiť, či vôbec má zmysel podpisovať zmluvu, o ktorej dopredu vie, že bude neplatná. Rovnako advokát skôr než začne rozpletať zložitú pavučinu právnych kľučiek a súvislostí, kvôli tomu predsa študoval, musí merať písmo. Je písmo dvojmilimetrové? Môžem pokračovať vo svojej vysokokvalifikovanej práci. Je písmo podmierečné? Zmluva je neplatná.

Natíska sa mi myšlienka, že teraz je vhodná chvíľa na propagáciu online poistenia alebo ako moderne dnes hovoria v Bratislave – paperless biznisu. Keď si zobrazíte poistné podmienky na počítači a sliepňate kvôli malému písmu, môžete predsa zoomovať. Keď si dokumenty vytlačíte, aj tie by mali byť s minimálnou veľkosťou písma. Nedajbože by ste uzavreli PZP spísané príliš malým písmom, poistka je neplatná, môžete teda dostať pokutu.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >