„Najlepšia poisťovňa je tá, ktorá vždy zaplatí.“

#poisťovne 26.4.2012

Ako často som to počul, tak často sa mi otváral nožík vo vrecku. Takýto popis poisťovne vychádza zo zásadne mylnej predstavy o funkcii poisťovne.

Napriek deformácii poistenia za ostatné dve storočia, stále platí, že poisťujeme škody, ktorých výška a dosah by pre konkrétneho poistenca mohli predstavovať katastrofu. V širokom slova zmysle teda aj relatívne drobné škody, ak sa stanú v prostredí alebo za okolností, s ktorými si nevieme poradiť a mohli by teda mať významný vplyv na náš život. Nechať si preplatiť škodu vo výške zvládnuteľnej drobnými vo vrecku sa síce stáva bežbou praxou, nie je to však o poistení, ale skôr o zneužívaní celého systému.

Poisťovňa vždy bola, a aj bude iba miestom, kde sa zhromažďujú peniaze od veľkého množstva poistencov, a to len preto, aby ich prerozdelila medzi tých, ktorí sa ocitli v núdzi. Poistenie je teda o vzájomnosti, o solidarite, a o zabezpečení sa pred náhodnými katastrofálnymi škodami.

Poisťovňa však spravuje peniaze svojich poistencov, teda cudzie peniaze. Aby to mohla robiť a vykonávať činnosť poisťovne sú jej povinnosti a práva záväzne napísané – dané zákonom. Nemôže teda "vždy zaplatiť", ale len v súlade s príslušným zákonom a najmä vlastnými pravidlami, Všeobecnými poistnými podmienkami. Tieto pravidlá musia byť vopred a verejne známe a každý poistenec musí potvrdiť, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi. Ak s nimi nesúhlasí, môže využiť slobodnú voľbu a vybrať si inú poisťovňu. Obávam sa však, a som si istý, že poisťovňu, ktorá vždy zaplatí, nenájde.

Miloš Kmety, autor článku
Miloš Kmety

Po 11 ročnej práci na Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Zobraziť články >
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.