Nepoistiteľní ľudia medzi nami

Ľudia si myslia, že poisťovňa poistí hocikoho proti hocičomu, len aby silou – mocou zinkasovala peniaze v podobe poistného. Stačí, že poisťovací agent zakopne na ulici o ležiaceho človeka, priloží mu ruku na krčnú tepnu a keď prejavuje známky základných životných funkcií, už je vhodným kandidátom na uzavretie životnej poistky.

Realita poisťovacieho biznisu je však trochu zložitejšia. Poistenie je biznis s rizikom a každé riziko má svoju cenu. Oceňovanie rizík je pomerne vážna disciplína, využívajúca metódy poistnej matematiky, najnovšie lekárske poznatky a skúsenosti poisťovní s minulými poistnými udalosťami. Každé riziko musí poisťovňa preskúmať a ohodnotiť.

Chcete túto prácu robiť do konca svojho života?

Na prvý pohľad je veľký rozdiel v riziku úrazu medzi mladým administratívnym pracovníkom v banke a 50 – ročným silnoprúdovým údržbárom, čo sa pravidelne štverá na stožiare vysokého napätia. V prvom prípade bude poistka lacná, naopak elektrikár bude mať rizikovú prirážku.

Niektoré povolania sú dokonca vo väčšine poisťovní nepoistiteľné, napr. krotiteľ šeliem, pyrotechnik, inštruktor potápania, skúšobný pilot, vojak špeciálnych jednotiek alebo profesionálny športovec.

Starký hrá hokej a mamička sa rada potápa so žralokmi

Životný štýl ľudí sa prudko mení. Na jednej strane vraj ľudia za posledné roky spohodlneli a vysedávajú pri počítačoch, mnohí však športujú viac a vo vyššom veku ako kedysi. Je bežné, že vyše 60 – ročný chlap pravidelne hráva hokej a ľudia všetkých vekových kategórií a oboch pohlaví sú vyznávačmi adrenalínových športov, lebo jednoducho majú viac peňazí a kompenzujú si stresujúcu duševnú prácu, potrebujú si vyčistiť hlavu.

Dôležitým rizikovým faktorom v životnom a úrazovom poistení je druh a úroveň vykonávaného športu. Z väčšiny bežných športov, vykonávaných na rekreačnej úrovni, si poisťovne nerobia starosti. Napr. keď hráte futbal len tak s priateľmi dvakrát za týždeň, žiadna prirážka vám nehrozí, ak ste však registrovaným hráčom a každú nedeľu odohráte zápas za svoju dedinu hoci aj v 5. okresnej triede, pričom v podstate ani netrénujete a tímového ducha si mužstvo utužuje v miestnej krčme pri pive, už ste posudzovaný(á) ako aktívny, resp. amatérsky športovec a poisťovňa vás obšťastní vyššou poistnou sadzbou, v niektorých prípadoch dokonca trvá na podrobnejšom zdravotnom dotazníku, aby bol zadokumentovaný váš aktuálny zdravotný stav so zameraním na doterajšie utrpené úrazy a trvalé následky z nich vyplývajúce.

V každom prípade je nutné pravdivo odpovedať na všetky otázky, v opačnom prípade by ste sa mohli dostať do právnej nevýhody po prípadnej poistnej udalosti, keď poisťovňa zistí, že ste niečo zamlčali a môže vám odmietnuť priznať poistné plnenie podľa § 802 Občianskeho zákonníka.

Sú športy, ktoré tamker nikto na Slovensku nepoisťuje, napr. motorizmus, športové potápanie, všetky lietajúce športy, horolezectvo a podobne. Osobitnou kapitolou je skialpinizmus, pri ktorom majú poisťovne rôzne názory na riziko, a to od nepoistiteľného až po poistiteľného bez prirážky.

Každú zmenu rizikovej činnosti v zamestnaní alebo v športe je povinnosť oznámiť poisťovni.

Mladí, bohatí a zdraví sú vítaní!

Poisťovne majú vo všeobecnosti radšej klientov mladých, bohatých a zdravých ako starých, chudobných a chorých. Zdravotné riziko a vek idú ruka v ruke. V prípade, že poisťovňa zaznamená pred uzavretím poistenia nejaké choroby alebo trvalé následky úrazu, môže klientovi navrhnúť prirážku k poistnému alebo ho úplne odmietnuť vziať do krytia. Poisťujte sa teda čím v mladšom veku, keď ste ešte zdraví a na dlhú dobu, pretože poisťovňa nesmie v zmysle zákona zrušiť životné poistenie, čo je vymyslené kvôli ochrane poisteného.

Keď sa rozhodnete až vo veku 55 rokov, že uzavriete životné poistenie, pričom ste v minulosti prekonali 2 srdcové infarkty, fajčíte 20 cigariet denne a na dôvažok máte vysoký krvný tlak a nadváhu, pravdepodobne vás žiadna poisťovňa nebude chcieť poistiť pre prípad smrti. Aj toto je však vždy posudzované individuálne a medzi poisťovňami sú rozdiely v postojoch ku konkrétnemu prípadu.

Ak ste nepoistiteľný(á) z niektorého vyššie uvedeného dôvodu v jednej poisťovni, môžete to skúsiť v inej. Najefektívnejšie je obrátiť sa na poisťovacieho agenta alebo makléra, čo spolupracuje s viacerými poisťovňami a je schopný nájsť pre vás najvýhodnejšie riešenie na trhu.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >