Nevýhodné zmluvy na Ministerstve obrany

V posledných dňoch sa v slovenských médiách objavila nová kauza ohľadom povinného zmluvného poistenia vozidiel Ministerstva obrany. Celkom sa zmluva týka 5191 áut, pričom celkové poistné, čiže suma, ktorú ministerstvo za toto poistenie zaplatilo, je 9 miliónov eur.

„Nevýhodná zmluva“

Ministerstvo zverejnilo požiadavku na povinné zmluvné poistenie všetkých svojich vozidiel. Základným kritériom pri všetkých podobných konaniach býva cena, tento prípad nebol výnimkou. Zaujímavosťou je, že vyhrala práve poisťovňa Allianz, pričom je známa svojou nekompromisnou cenovou politikou a odporom voči dumpingovým cenám ostatných poisťovní. Celkové ročné poistné, vyplývajúce zo zmluvy a sadzobníka, bolo vypočítané na 2 249 904,37 Eur. Pravdou je, že nie všetky poisťovne sú ochotné poistiť akékoľvek vozidlá. Niektoré sa špecializujú výhradne na osobné automobily, prípadne motocykle. Vyplýva z toho, že nie všetky poisťovne na Slovensku, ponúkajúce PZP (celkom ich je 11) by mohli vyhovieť požiadavkám ministerstva. Zostáva tu však možnosť, že ministerstvo uzavrie niekoľko zmlúv, a to s viacerými poisťovňami, podľa toho, kde je daná poistka najlacnejšia. Pre porovnanie uvádzame, že keby ministerstvo uzavrelo rovnakú zmluvu napríklad s Komunálnou poisťovňou, zaplatilo by ročne iba 1 553 953 Eur, čiže o 695 951,37 Eur menej. Za celé obdobie štyroch rokov, na ktoré je zmluva uzatvorená, by tak štát ušetril daňovým poplatníkom približne 2,8 milióna Eur. Ďalšou veľkou záhadou je, že bola zmluva uzatvorená na štyri roky, čo úplnou náhodou kopíruje dĺžku volebného obdobia. Takéto praktiky sú pri povinnom zmluvnom poistení dosť neobvyklé. Poistná zmluva sa pri takejto veľkej flotile spravidla uzatvára na rok, pretože sa ceny zvyknú meniť.

Skutočne vysoké poistné?

Celý problém otvára aj otázku cien v povinnom zmluvnom poistení. Uvedomme si, že podľa nových pravidiel PZP poisťovňa kryje škodu na majetku do výšky milión Eur a na zdraví až päť miliónov pre každé vozidlo. Pri poistnom 2,25 milióna môže škoda na hociktorom z 5000 áut prevýšiť zaplatené poistné. Allianz – Slovenská poisťovňa je v súčasnosti jediná poisťovňa, ktorá je na PZP áut zisková. Ceny, za ktoré štát autá poistil, sú v tejto poisťovni bežné. Problém teda nehľadajme v poisťovni, ale skôr v úradníkoch, ktorí priamo rozhodli o výbere ponuky. Otázkou tiež zostáva, či k výberu skutočne došlo, keďže sa nám nepodarilo objaviť žiadnu ďalšiu poisťovňu, ktorá by sa výberového konania zúčastnila. Keby malo ministerstvo skutočne záujem ušetriť peniaze, dalo by vypracovať ponuky vo viacerých poisťovniach. Toto je už dnes možné jednoduchým porovnaním cien PZP na internete. Celá záležitosť je veľmi zvláštna a je len ďalším dôkazom, že štát nedokáže efektívne hospodáriť s našimi peniazmi.

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >