Oplatí sa havarijne poistiť staré auto?

Medzi ľuďmi je rozšírený názor, že 5 alebo 6–ročné auto sa už neoplatí havarijne poisťovať. Toto tvrdenie má rovnakú hodnotu ako keby som povedal, že sa to naopak oplatí. V čom je problém? Ako vieme, motorové vozidlo je najhoršia investícia, a to tým horšia, čím menej jazdíte. Či auto používate alebo nie, stále klesá jeho trhová hodnota. Samozrejme to neplatí o veteránoch a vzácnych zberateľských kusoch, v tomto článku hovoríme o normálnych autách.

Niekto si povie: „Načo budem poisťovať havarijne, veď to som mal ako povinnosť len počas leasingu. Dávam si pozor a keď niekto iný do mňa vrazí, pôjde to z jeho PZP.“ Sú škody, kedy vinník zmizne a neprizná sa (parkovacie škody) a niekedy pri strete s iným vozidlom môže byť škoda sporná, prípadne polícia určí zavinenie pol na pol, čiže 50 na 50. Vtedy sa plní z PZP len polovica. Okrem toho si darmo dáte pozor pri živelnej pohrome, keď vás zastihne ľadovec. Niekedy padajú krúpy veľké ako tenisové loptičky a kapotu a strechu môžete vymeniť.

Keď máte havarijne poistené vozidlo a rozbijete si čelné sklo alebo oškriete blatník, poisťovňa spravidla priznáva poistné plnenie v nových cenách. Napríklad keď škoda dosiahne 800 € a zmluvne dohodnutá spoluúčasť je 100 €, poisťovňa vám vyplatí 700 €, plní teda za nové náhradné diely a cenu práce v značkovej opravovni. Takej škode hovoríme čiastková alebo parciálna škoda. Poistenie v tomto prípade normálne pokračuje so všetkými právami a povinnosťami zmluvných strán.

Žarty končia pri väčšej škode. Napr. keď cena nového vozidla je 25 000 €, trhová cena ojazdeného 5-ročného vozidla je už len 12 000 € a cena opravy po havárii v kolóne, keď ste neubrzdili a narazili do auta pred sebou a zároveň zozadu do vás narazilo tretie auto, by túto trhovú (všeobecnú) hodnotu presiahla, je logické, že vozidlo opravovať je neekonomické a likvidátor prehlási škodu za totálnu. Vozidlo je týmto oficiálne úplne zničené.

V takom prípade by poistná hodnota bola vypočítaná na základe znaleckého štandardu ako trhová hodnota, teda približne taká suma, za ktorú by ste vozidlo mohli kúpiť v bazáre sekundu pred haváriou. Od takto vypočítanej sumy by sa ešte odpočítali tzv. použiteľné zvyšky a spoluúčasť. Poistenie v tomto prípade zaniká a poisťovňa má právo na poistné do konca poistného obdobia, čo je spravidla rok, nič sa teda klientovi z dôvodu zrušeného poistenia nevracia. Naopak, ak je poistné platené napr. v štvrťročných splátkach a v aktuálnom poistnom období sú zaplatené len 2 splátky, zvyšné dve splátky poistného sa odpočítajú od poistného plnenia, pretože má na ne poisťovňa nárok.

Aj keď metodika výpočtu trhovej hodnoty zničeného vozidla je medzi poisťovňami podobná, poisťovne majú rôzne postoje v rozhodovaní o totálnej škode. Najskôr ocenia vozidlo a porovnajú ho z cenou opravy, a zároveň uplatnia ukazovateľ pre totálnu škodu vyjadrený v percentách. Ak cena za opravu presiahne toto zmluvne stanovené percento, prehlásia škodu za totálnu.

Tabuľka nižšie prináša prehľad o tom, ako výška nákladov za opravu v porovnaní so všeobecnou (trhovou) hodnotou ovplyvní rozhodnutie poisťovne prehlásiť škodu za totálnu.

Percentuálne náklady na opravu zo všeobecnej hodnoty rozhodujúce pre určenie totálnej škody

PoisťovňaNáklady 
Allianz85% / 90%*
AXA85%
ČSOB80%
Generali85%
KOMUNÁLNA90%
KOOPERATIVA100%
Union85%
UNIQA100%
Wuestenrot100%

* Allianz má dobiehajúci starý produkt kasko a nový produkt, ktorý práve uvádza na trh.

Uzavretím havarijného poistenia získavate rôzne dodatočné výhody – nárok na bezplatný odťah vozidla, náhradné vozidlo, pomoc na ceste v prípade havárie, ale aj poruchy a iné asistenčné služby. Keď sa stane problém na ceste, také služby sú veľmi užitočné.

Tak si to zhrňme. Oplatí sa havarijne poisťovať staršie vozidlo? Podľa mňa áno, rovnako ako nové. Dnes panuje medzi poisťovňami tvrdá konkurencia, ktorá je výhodná pre zákazníka. Dajte si urobiť ponuku vo viacerých poisťovniach a porovnajte si ceny havarijného poistenia s výhodami v prípade škody, ale trebárs aj poruchy.

  • Havarijné poistenie rieši zavinené aj nezavinené škody, rovnako aj také, pri ktorých je neznámy škodca, napr. keď vám niekto nacúva do auta na parkovisku, neprizná sa a odíde.
  • Súčasťou krytia je aj živelná udalosť, krádež a vandalizmus.
  • Získate plnohodnotné krytie a opravy po poistnej udalosti v nových cenách v značkovej opravovni. Napr. starý blatník vám vymenia za nový, čím sa vozidlo zhodnotí.
  • Pri totálnej škode dostanete poistné plnenie v cene ojazdeného vozidla tesne pred poistnou udalosťou, čím získate hotovosť na nákup nového auta, prípadne akontácie na leasing,
  • Spolu s havarijným poistením získate možnosť využívať asistenčnú službu, keď sa dostanete do problémov doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Príklady havarijného poistenia vybraných ojazdených vozidiel:

  • VW POLO 6-ročné, všeobecná hodnota približne 5 000 €, ročné poistné od 217 €
  • FIAT DUCATO 5-ročné, všeobecná hodnota približne 8 000 €, ročné poistné od 334 €
  • RENAULT TWINGO 8-ročné, všeobecná hodnota približne 4 000 €, ročné poistné od 200 €
  • ŠKODA FABIA 6-ročná, všeobecná hodnota približne 7 000 €, ročné poistné od 330 €

Z uvedených príkladov vidno, že stojí za námahu dať si vypracovať kalkuláciu.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >