Poistenie kráľovskej rodiny

Potom, čo Británia privítala nového kráľovského potomka, pozreli sme sa do archívov jednej z najväčších zaisťovní – Lloyd´s, kde sme odhalili aj také  poistné zmluvy, ktoré boli spojené s  jej Veličenstvom  – kráľovnou Viktóriou, zamerané proti jej ťarchavosti v prípade dvojičiek. 

Kráľovná Viktória s rodinou, maliar John Calcott Horsley

Odhalenie „modrej knihy“

Správcovi spoločnosti Lloyd´s Alanovi Brownovi sa podarilo odhaliť takzvanú Modrú Knihu, ktorá zaznamenáva všetky dojednané nezvyčajné poistenia vrátane niektorých, ktoré súvisia s britskou monarchiou.

Modrú knihu  zostavil J. M Machie, vedúci prevádzky spoločnosti Lloyd´s v rokoch 1920 – 1931 vďaka jeho prístupu k poistným zmluvám, kontaktu s manažérmi a poistnými upisovateľmi.  Kniha nebola nikdy publikovaná, všetky informácie, čo obsahuje, by mali byť prezrádzané s určitým stupňom obozretnosti, hoci jej obsah nám poskytuje fascinujúci pohľad do zaisťovne Lloyd´s v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia.

Modrá kniha Lloyd´s

Korunovačná horúčka

Bohatosť a štedrosť pri korunovácií Georga V, vnuka kráľovnej Viktórie, ktorý vládol v rokoch 1910 – 1936, siahala ďaleko za hranice britského impéria. O oslavách bolo počuť naprieč celým kráľovským impériom, v londýnskych uliciach sa hemžil netrpezlivý dav ľudí, ktorý horel nedočkavosťou zazrieť korunovačný sprievod.

Podľa správy z Modrej Knihy, najviac poistiek bolo dojednaných od upisovateľov z Lloyd´s pre vlastníkov domov alebo sídiel, ktoré sa tiahli pozdĺž slávnostného sprievodu. To, čo vtedajšie poistenie pokrývalo, by bolo dnes len ťažko uveriteľné. Riziko preloženia alebo zmeny trasy sprievodu, alebo riziko zahŕňajúce obchodnú stratu  maloobchodníkov z predaja trhových stánkov a drevených stoličiek pre divákov.

Strieborné jubileum kráľa Juraja V v roku 1935 prinieslo takisto zaujímavú poistku do  Lloyd´s. Poistná zmluva kryla zrušenie výnimočných kráľovských osláv v prípade dažďa alebo v prípade akútnych prekážok v sprievode, či úrazov.

Korunovačný sprievod Georga V s ozdobnými požiarnymi vozmi, 1911, pohľadnica

Ak by sme pátrali ďalej do minulosti, Modrá Kniha by nám prezradila azda najzaujímavejší kontrakt medzi Lloyd´s a indickým maharadžom. Upisovatelia z Lloyd´s poistili drahokamy v čase vlády kráľovnej Viktórie na 200 000 libier a zbierku známok Edwarda VII, princa z Walesu. Zaujímavá poistná udalosť vznikla už pri ich predaji za 50 000 libier. Bohužiaľ, očakávania zanietených zberateľov a budúcich majiteľov Edwardových známok, ktoré im predal, neboli nakoniec pre nich až tak atraktívne, pretože pošta odmietla uznať časť zbierky známok ako oficiálnu ceninu, čo radikálne znížilo hodnotu celej zbierky. Poistné plnenie z poistnej udalosti, ktorú museli Lloyd´s Edwardovi VII zaplatiť, sa vyšplhalo na 16 000 libier. 

Zbierka známok Edwarda VII

Kráľovná Viktória sa poistila v čase, keď bola tehotná. Poistenie krylo kráľovnú pre prípad narodenia dvojičiek. Identita poistníka nebola odhalená.

Veľký biznis možného poistenia sa točil aj okolo korunovácie princa Edwarda VII v roku 1936. Vtedajší upisovateľ v Lloyd´s, Colonel Sandeman tvrdil, že hlavným dôvodom poistky princa Edwarda bolo poistenie proti tomu, keby sa oženil ešte pred samotnou korunováciou. Pýtate sa,  prečo? Vtedajší známy výrobca pamätihodností  sa chcel poistiť proti nákladom na výrobu pamätných pohárov kde by boli dva portréty – v prípade svadby. Pretože ak by sa mladý princ pred korunováciu oženil, bolo by potrebné vyrobiť niekoľko pamätných pohárov s dvoma portrétmi a nie len jeden. Keďže nebol Edward VII ešte kráľom, náklady na výrobu týchto pamätných pohárov aj s portrétom manželky by sa výrobcovi nepokryli.

Edward VII, pohár na pamiatku korunovácie

Koniec éry

Smrť milovaného monarchu Edwarda VII priniesla so sebou dlhé obdobia smútku. Britské poisťovacie spoločnosti vyplatili niekoľko miliónov libier za Edwardovu smrť. Záhadou zostáva, komu presne pripadlo poistné plnenie, pretože záujemcov bolo neúrekom.

Podľa správy The New York Times z 8. mája 1910, uštedril najväčšiu ranu zaisťovni Lloyd´s britský výrobca látok, ktorý si nechal poistiť obchodnú stratu vzniknutú z predaja odevných farebných látok, ktoré nešli vôbec na odbyt, keďže Británia zažívala dlhé obdobie smútku po Edwardovej smrti. Známa tlač takisto poznamenala, že aj poisťovacie spoločnosti a upisovatelia z Lloyds museli vyplatiť straty zo zrušenia všetkých nadchádzajúcich udalostí z dôvodu kráľovej smrti.

Počas vojny poistil Lloyd´s takisto niekoľko britských budov proti ostreľovaniu a leteckému bombardovaniu Londýna.

Lucia Kianicová, autor článku
Lucia Kianicová

Autorka je manažér pre sociálne siete. Na portáli Poistenie.sk má na starosti hlavne správu Facebooku a cestovné poistenie.

Zobraziť články >