Poistenie proti pandémii od 25 EUR mesačne

Balíček poistenia od 25 € mesačne proti koronavírusu COVID-19:

  • Poistenie pre prípad smrti – jednorazové plnenie od 50 000 EUR
  • Poistenie pobytu v nemocnici – denné odškodné od 10 EUR
  • Poistenie ušlého zárobku počas PN– denná dávka od 10 EUR
  • Poistenie proti nezamestnanosti – mesačná dávka od 100 €
  • Asistenčné služby – telefonický lekár, rehabilitácia, preprava z nemocnice, kontrola domácnosti, dovoz liekov, atď.
Potrebujete viac informácií o poistení rizík spojených s koronavírusom?

Vysvetlenie jednotlivých zložiek:

Poistenie pre prípad smrti

Rizikové životné poistenie (bez sporenia) kryje smrť z akýchkoľvek príčin, čiže následkom choroby alebo úrazu, vrátane infekčných chorôb. Poistnú sumu odporúčame najmenej vo výške 50 000 €.

Dávajte si pozor na výluky v niektorých poisťovniach (KOOPERATIVA poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa), ktoré nekryjú epidémie a pandémie!

Poistenie pobytu v nemocnici – hospitalizácia

Za každý deň pobytu v nemocnici vyplatí poisťovňa dohodnutú dávku, a to spravidla od 1. dňa hospitalizácie, pričom sa počíta každá polnoc strávená v nemocnici. Odporúčame dojednať si denné odškodné najmenej 10 €.

Zdravotníctvo je u nás akože zdarma, ale v skutočnosti, keď chcete mať počas pobytu v nemocnici napr. samostatnú izbu, internet alebo televízor, prípadne iné dostupné vymoženosti, musíte si priplatiť.

Poistenie pre prípad práceneschopnosti – PN

Zo Sociálnej poisťovne dostanete v prípade PN len 55% z hrubej mzdy, čo je pri mesačnej výplate 800 € len 14,46 € denne, v prípade minimálnej mzdy len 9,29 € denne.

Poistenie PN slúži na krytie výpadku časti príjmu počas práceneschopnosti. Za každý deň PN-ky poisťovňa vyplatí dohodnutú dennú dávku. Sú rôzne varianty poistenia PN, napr. sa poistné plnenie prizná od 14. dňa PN alebo pri dlhodobej PN sa denné odškodné dokonca vypláca od 1. dňa. Odporúčame si dojednať denné odškodné najmenej 10 €.

Poistenie proti nezamestnanosti

Podpora v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne sa vypláca len vo výške 50% z príjmu (vymeriavacieho základu) počas 6 mesiacov. V prípade straty zamestnania vám poisťovňa vyplatí dohodnutú mesačnú dávku, ktorá zmierni rozdiel medzi čistou mzdou a podporou v nezamestnanosti.

Asistenčné služby

Poisťovňa zabezpečí telefonického lekára, prepravu domov z nemocnice, odvoz na kontrolné vyšetrenie, kontrola domácnosti počas hospitalizácie, nákupy do domácnosti, nákup liekov a podobne.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.