Poistenie psoriázy

Psoriáza je nepríjemné kožné ochorenie, ktoré sa objaví približne pred štyridsiatym rokom života. Na Slovensku naň trpí približne 200 tisíc pacientov. Je ťažko liečiteľné, ale jeho prejavy sa dajú zmierňovať intenzívnou liečbou a má nepríjemné spoločenské dopady.

Psoriáza je zdanlivo hlavne kozmetický problém. Ako pri všetkých autoimunitných ochoreniach však hrozí spustenie iných ochorení tohto typu. Najčastejšie cukrovka, zápaly spojiviek a podobne.

Krytie zo zdravotného poistenia

Liečba je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Ošetrenia, medicínske úkony a pod. Problémom sú pridružené náklady, ktoré však už idú na účet pacienta. Pacienti svoje ochorenie skrývajú, spoločensky sa často izolujú, prichádzajú o prácu a vzťahy. Pacient dokonca spomína, že musel často meniť oblečenie, lebo sa zničilo vplyvom liečivých mastí, ktoré aplikoval na kožu.

Krytie zo životného poistenia

Na Slovensku pôsobí množstvo poisťovní ponúkajúcich životné poistenie. Všetky z nich ponúkajú aj takzvané pripoistenie kritických chorôb. Ide o zoznam chorôb, ktoré keď u klienta prepuknú, tak poisťovňa vyplatí poškodenému plnenie. Rôzne poisťovňe majú rôzne zoznamy s rôznymi podmienkami. V žiadnom z nich sa však psoriáza nenachádza.

Medzi kožné ochorenia, ktoré sú zo životného poistenia kryté patria hlavne kožné nádory, vrátane lymfómu, sklerotizácia kože a kožné popáleniny.

Je zaujímavé, že na toto ochorenie poisťovne nepamätajú, aj napriek jeho nepríjemným životným dopadom a hrozbe ďalších následných ochorení. Určite je to dobrá téma pre tvorcov poistných produktov.

Snáď vám prišla tento krátky rozbor konkrétnej choroby zaujímavý, chcel by som sa témam chýbajúceho poistného krytia venovať viac.

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >