Poistenie samovraždy

Ročne si na Slovensku siahne na vlastný život okolo 500 ľudí, prevažne mužov. V poslednom čase vraj samovrážd pribúda (nemáme zatiaľ štatistiku za rok 2020), zrejme kvôli kríze čínskej chrípky, čo teraz prežívame. Niečo na tom bude, lebo len v našej obci s 1400 obyvateľmi odišli za posledný mesiac vlastnou rukou dvaja chlapi. Nie som psychiater ani vyšetrovateľ, aby som analyzoval príčiny.

Zároveň táto doba prináša aj veľa konšpirácií, dohadov a vymyslených historiek o motívoch samovrahov. A posledná „zaručená“ informácia, video na sociálnej sieti, kde jeho výrobca tvrdí, že rodina jedného známeho samovraha chce preto dokázať, že ho niekto iný zabil, lebo údajne chcú dostať poistné plnenie zo životnej poistky, na ktoré teraz pozostalí vraj nemajú nárok, ak sa preukáže samovražda.

Pozrime sa na to, aký majú poisťovne postoj k samovraždám. Na Slovensku majú zastúpenie veľké medzinárodné životné poisťovne, pričom všetky riešia samovraždu vo svojich poistných podmienkach.

Mali by sme si najskôr vysvetliť rozdiel medzi životným poistením a úrazovým poistením. Životné poistenie kryje smrť z akýchkoľvek príčin, čiže následkom choroby alebo úrazu. Na druhej strane úrazové poistenie kryje len smrť následkom úrazu alebo trvalé následky úrazu, invaliditu následkom úrazu, prípadne bolestné, či poúrazovú hospitalizáciu. Úraz je definovaný ako náhle telesné poškodenie spôsobené vonkajšími silami alebo vlastnou telesnou silou s následkom smrti alebo zdravotnej ujmy.

Pravda je taká, že žiadna renomovaná poisťovňa nemá samovraždu vo výlukách zo životného poistenia. Poistné podmienky obsahujú len čakaciu dobu väčšinou 2 roky. Ak dôjde k smrti poisteného samovraždou do 2 rokov od začiatku poistenia, nárok na poistné plnenie nevzniká, v prípade smrti po uplynutí čakacej doby poisťovňa normálne poskytne poistné plnenie v plnej výške dohodnutej ako poistná suma.

Iné je to v úrazovom poistení. Za smrť vlastnou rukou alebo pokus o samovraždu alebo úmyselné sebapoškodzovanie je vo výlukách z poistného krytia počas celej poistnej doby, pretože úraz v zmysle poistných podmienok býva definovaný ako dôsledok neúmyselného konania z pohľadu poisteného. To platí aj pre úrazové pripoistenie k životnému poisteniu.

Môže sa teda stať, že poistený má dojednané životné poistenie na poistnú sumu 50 000 € pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin s úrazovým pripoistením na 50 000 € pre smrť úrazom. Po uplynutí čakacej doby 2 roky od začiatku poistenia dôjde k samovražde poisteného. V tomto prípade vyplatí poisťovňa oprávnenej osobe 50 000 €.

Kladiete si otázku, prečo existuje čakacia doba. Nevedno, je to určené zaisťovateľmi, ale pravdepodobne skúsenosti velia, že 2 roky je dostatočná doba, ktorú potrebuje samovrah na rozmyslenie, keby do poistenia vstupoval s úmyslom sa zabiť.

Takže milí konšpirátori, aby ste vyzerali dôveryhodnejšie, zohľadnite láskavo nabudúce uvedené skutočnosti!

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >