Poistenie terorizmu

#všeobecné 31.1.2015

V posledných rokoch sa stupňujú násilné činy zo strany rôznych radikálov najmä z radov moslimských fanatikov, zamerané proti konkrétnym osobám, ale aj proti obyčajným ľuďom, ktorí sa úplne náhodou vyskytujú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Hovoríme o terorizme, čo je politicky alebo nábožensky motivované násilenstvo. V poisťovníctve je terorizmus posudzovaný ako tzv. politické riziko, podobne ako vojna, štrajk, vzbura, občianske nepokoje, atď. Aký postoj majú k tomuto riziku poisťovne?

Terorizmus v životnom poistení

Máme trochu šťastie, že žijeme v malej bezvýznamnej krajine, ktorá nie je stredobodom záujmu radikálov a ani imigranti z tretieho sveta sa sem veľmi nehrnú. Napriek tomu ma mrzí, že keď poisťovne vyvíjajú a zavádzajú na trh nové produkty životného poistenia, všetky bez výnimky postupne prepašovali do životného poistenia výluku, podľa ktorej sa neplní pri poistnej udalosti (smrť, invalidita, úraz) v dôsledku terorizmu. Toto si isto poisťovne samé nestanovili, dotlačili ich do toho zaisťovne.

Kedysi bolo vo všeobecných poistných podmienkach životného poistenia všetkých poisťovní ustanovenie, že terorizmus je vylúčený len v prípade, že sa na ňom poistený aktívne nepodieľal. Dnes nemusíte byť mudžahedín opásaný 20 kilogramami semtexu, stačí keď nič netušiaci sedíte v letiskovej hale a čakáte na svoje lietadlo, vedľa vás vybuchne bomba a umriete, žiadna poisťovňa vašim pozostalým poistné plnenie neposkytne.

 

 

Terorizmus v cestovnom poistení

Podobné je to aj v cestovnom poistení, z neho tiež poisťovne rady terorizmus vylučujú, sú však našťastie aj výnimky. Pozrime sa na niektoré vybrané poisťovne.

  • AXA – ASSISTANCE škody spôsobené terorizmom kryje do plnej výšky poistnej sumy, s výnimkou prípadov, keď sa poistený na teroristickom čine aktívne podieľal.
  • Allianz – Slovenská poisťovňa má limit poistného plnenia pri poistení liečebných nákladov pre riziko terorizmu 50 000 €, má však pravidelne aktualizovaný zoznam rizikových štátov alebo ich častí, ktoré sú z poistenia vylúčené. V súčasnosti má Allianz v súvislosti s terorizmom vylúčené: Afganistan, Pásmo Gazy, Mali, horské oblasti severného Pakistanu, severný a stredný Sinaj v Egypte, Jemen, Keňa, Etiópia, thajsko – malajzijská hranica, Libanon, Líbia, Tunisko – hraničné oblasti s Líbiou a Alžírskom, Nigéria.
  • Európska cestovná poisťovňa kryje terorizmus bez obmedzení.
  • Generali poisťovňa normálne plní za škody spôsobené terorizmom, vylučuje však z krytia krajiny, ktoré sú na zozname rizikových štátov, vydávaného Ministerstvom zahraničia SR.
  • Union poisťovňa terorizmus bez výnimky vylučuje.
  • UNIQA poisťovňa vylučuje len štáty na zozname štátnych orgánov alebo medzinárodných inštitúcií.
  • Wüstenrot poisťovňa vylučuje všetky škody súvisiace s teroristickým činom alebo jeho prípravou.

Terorizmus pri havarijnom poistení auta

Pozrel som sa do poistných podmienok kasko niekoľkých najvýznamnejších poisťovní – Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, KOOPERATIVA, Union, UNIQA. Všetky poisťovne vylučujú z poistného krytia v havarijnom poistení motorových vozidiel teroristický čin, ako aj ostatné politické riziká, ako sú vojna, štrajky, občianske nepokoje, atď. Okrem toho havarijné poistenie auta (kasko) je proti niekoľkým vymenovaným rizikám, najmä poškodeniu alebo zničeniu vozidla haváriou, živelnou udalosťou, krádežou, lúpežou a vandalizmom, ani nepočíta s teroristickým činom.

Škola pre teroristov

Terorizmus v priemyselnom poistení

Pri poistení majetku podniku je terorizmus vylúčený z poistných podmienok, je ho však možné pripoistiť na sublimit, ktorý individuálne stanoví a ocení upisovateľ. Malé riziko teroristického činu je v nejakej bohom zabudnutej lokalite napr. vo výrobnej továrni s neutrálnym výrobným programom (výroba strojných súčiastok, textilka a podobne). Omnoho vyššia pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti je napr. pri poistení dopravných spoločností, metra, železničnej stanice, letiska alebo luxusného hotela. Z pochopiteľných dôvodov sú poisťovne v tomto smere čoraz opatrnejšie.

Terorizmus v poistení lietadla

Poistenie lietadiel a vrtuľníkov zahŕňa podľa medzinárodného štandardu pripoistenie terorizmu, únosu a vojny podľa doložky AVN 52 D/E, a to pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla, čo je dokonca podľa európskych smerníc povinné, ako aj v prípade havarijného poistenia lietadla.

Ako sa chrániť proti terorizmu?

Keby ste chceli žiť úplne bez rizika, že vás nejaký islamista pokropí guľkami zo svojho kalašnikova, museli by ste len sedieť doma. Ak cestujete, zdržiavate sa na letiskách, vo veľkých mestách alebo nedajbože v rizikových krajinách, musíte s nebezpečenstvom rátať. O riziku však dobre vedia aj poisťovne a zaisťovne, preto tento typ politického rizika sú ochotné kryť len do určitej miery, niekedy teda nemáte na výber (pri životnom poistení). V prípade cestovného poistenia však stojí zato sa pozrieť do poistných podmienok a preveriť si, za akých podmienok a či vôbec v prípade nešťastia bude poisťovňa plniť.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >