Poistenie záhradného domčeka

Poistenie súkromného majetku občanov sa riadi pravidlami stanovenými vo všeobecných poistných podmienkach a sadzobníkoch jednotlivých poisťovní, väčšina pravidiel a zvyklostí je naprieč ponuke poisťovní rovnaká alebo navzájom podobná.

Ak záhradný domček nie je súčasťou bydliska majiteľa, je normálne zapísaný v katastri nehnuteľností a má číslo súpisné, posudzuje sa ako rekreačná budova. V takom prípade sa poisťuje ako rekreačná chata. Hnuteľné veci v takomto záhradnom domčeku je možné tiež poistiť proti balíku rizík ako je požiar, živelné pohromy, prípadne krádež. Pri riziku krádeže vlámaním si dajte pozor na tú časť poistných podmienok, ktorá hovorí o zabezpečení proti vlámaniu alebo vandalizmu.

Ak záhradný domček je na rovnakom pozemku ako rodinný dom a ani nemá číslo súpisné, posudzuje sa ako vedľajšia stavba a poisťuje sa v rámci balíka poistenia rodinného domu a domácnosti. Samozrejme, musí ísť o skolaudovanú, resp. ohlásenú stavbu na obecnom úrade. Nemôžete si poistiť čiernu stavbu.

Ak je teda záhradný domček pripoistený popri dome, buď sa konkrétne napíše do poistnej zmluvy ako samostatná položka v rámci vedľajších stavieb, alebo väčšinou ani toto nie je potrebné, pretože moderné poistenia súkromného majetku počítajú so sublimitom pre vedľajšie stavby. Napr. si poistíte dom na 300 000 €, pričom poistné podmienky majú zakotvený limit napr. 20 % z poistnej sumy pre vedľajšie stavby. Sem patrí oplotenie, samostatne stojaca garáž, záhradný domček, kôlňa, maštaľ a podobne. Keby hodnota záhradného domčeka a ostatných vedľajších stavieb výrazne prevyšovala tento sublimit, poraďte sa so svojim poisťovacím agentom, ako to vyriešiť.

Či už hľadáte štýlové posedenie do vašej záhrady alebo funkčné miesto na odloženie náradia, záhradný domček vám prinesie užitočnosť v oboch ohľadoch. V každom prípade si ho však nezabudnite poistiť. Odporúčam, aby ste neriešili poistenie s úradníkom v poisťovni, ktorý má pre Vás len jedno riešenie, ale obrátili sa na kvalifikovaného poisťovacieho agenta, ktorý spolupracuje s viacerými poisťovňami. Možnosť výberu je vždy lepšia ako len ponuka od jednej poisťovne.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >