Povodne a iné zlomyseľnosti

Mnohí vyzývajú štát, EÚ a podobné bohumilé inštitúcie na zaplatenie škôd, iní obviňujú poisťovne z neochoty nahrádzať škody. Kde je však skutočná príčina a kto nesie zodpovednosť za vyliate brehy a bazény v pivniciach? Kde má problém vytopeného domu korene a ako mu predchádzať?

Časť 1: Postavím si dom pri vode, nech môžem z okna chytať ryby

Na začiatku je vždy pozemok. Ak je stavebný, musí byť výsledkom územného plánovania obce. Znamená to, že ak mi cez stavebný pozemok tečie potok, tak to schválila obec. Aby toho nebolo málo, toto rozhodnutie posvätí ešte stavebným povolením. Je samozrejme veľmi jednoduché obviňovať obec. Územný plánovač predsa v mojom dome žiť nebude. Za seba a svoj majetok som v prvom rade zodpovedný ja sám. Po správnosti si mám vyhotoviť geologický prieskum. Priznajme si však, málokto si ho skutočne dá urobiť.
Keď už mi teda obec nezabránila v stavbe domu pri potoku, aspoň by som si mal zistiť, či tu bývajú záplavy. V Čechách majú takzvané povodňové mapy. Celú republiku majú rozdelenú do zón na základe rizika povodní. V niektorých oblastiach (napríklad Praha) sú dokonca rozdelené aj jednotlivé ulice, v prípade, že sú vo svahu. Ako to už je u nás zvykom, na Slovensku sa o podobnom projekte ešte len uvažuje, mal by byť hotový na prelome rokov. Jediná možnosť, ktorú mám, je pred kúpou pozemku sa popýtať na obecnom úrade, miestnom vodohospodárskom podniku, prípadne susedov, ako to tu býva s povodňami, či sa potok vylieva.

Časť 2: Poistenie domu – zbytočnosť, alebo nutnosť?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť dve veci. Po prvé, poistná udalosť je z definície náhodná udalosť. Hovoríme tomu aj „vis major“. Znamená to, že ak sa udalosť stáva pravidelne, nie je náhodná a tým pádom nie je možné ju považovať za poistnú udalosť. Ak sa potok na mojom pozemku vyleje každý druhý rok a z pivnice mi urobí bazén, nemôžem čakať, že to poisťovňa bude platiť. Prakticky to funguje tak, že má poisťovňa vo všeobecných poistných podmienkach výluky, kedy sa z povodne neplní, ako napríklad:

„…v úrovni, ktorá zaplavuje územie s periodicitou 20 rokov a menej (20 ročnou vodou), a to v týchto oblastiach:
– v obciach Devín, Devínska nová Ves a Šamorín;…
– v uliciach Bratislavy: Čulenova, Dostojevského rad, Fajnorovo  nábrežie,…“

Podmienky sú rôzne, ale všetky len vymedzujú to, čomu hovoríme náhoda.

Druhou dôležitou skutočnosťou je, že povodeň nie je záplava. Povodeň je totiž vyliata rieka (vodný tok) a pod záplavou rozumieme stojatú vodu, nahromadenú vplyvom atmosferických zrážok. Ak dlho veľmi prší a zo svahu sa mi naleje voda do domu, je to záplava a nie povodeň. V niektorých prípadoch je tento rozdiel dosť zásadný.

Väčšina škôd spôsobených povodňami je samozrejme poistiteľná. Tu však prichádzame k skutočnému problému. Viac ako polovica domov na Slovensku nie je poistená. Niet sa potom čomu čudovať, keď sa niekomu vplyvom povodne doslova rozpadne domov a on nemá kam ísť, lebo chcel ušetriť sto eur ročne na poistnom. Je to cynické, ale realita je taká, že ľudia riziko podceňujú. Nešťastie však nechodí po horách.

Časť 3 – Kto za vodu môže? Syn Najvyššieho a či štát?

Dostávame sa k otázke, na ktorú jednoznačnú odpoveď nepoznám. V zásade platí, že za svoj majetok je zodpovedný jeho majiteľ, prípadne správca. Ak ma teda vytápa, zodpovedným by mal byť správca vodného toku. Samozrejme len v prípade, že ide o pravidelný, opakujúci sa stav. Správca toku (väčšinou asi vodohospodársky podnik) však nemôže prevziať zodpovednosť za to, že som si postavil dom v záplavovej zóne. To by musel vynaložiť obrovské prostriedky na zabezpečenie celého toku. Za to, že si v častom mieste povodní staviam dom, môže obec. Tá predsa vydala územný plán a na stavbu domu mi dala stavebné povolenie. Toto je bohužiaľ bežná prax a legislatíva je v nedohľadne. Existujú už však aj precedensy z Čiech, kedy štát zakázal výstavbu v záplavovej oblasti.
Nakoniec sa dostávame zase k bodu, že si za svoj osud, majetok a domov zodpovedám sám. Nestavať si dom v záplavovej oblasti je asi najlepšou prevenciou. Poisťovňa predsa tiež nebude brať zodpovednosť za moje hlúpe rozhodnutie. 

Kto je skutočný vinník neviem, avšak je mi to jedno. Dom si pri rieke nepostavím a dobre si ho poistím a tak tento problém riešiť nemusím. Odporúčam to aj vám.

Foto: sxc.hu

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >