Prajte si niečo, padá Hviezda!

#poisťovne 12.9.2015

Kapitalizmus je neúprosný. Najskôr nás lákajú na neodolateľné ceny a prevratné výhody za produkt od renomovanej finančnej inštitúcie. Z farebných letákov na drahom kriedovom papieri sa nám prihovára šťastná slovenská rodina so zlatým retrieverom, aj to sympatické chlpaté psisko sa usmieva.

Finančná stabilita, korektná a rýchla likvidácia poistných udalostí, dlhoveká tradícia – hrad prepevný. Tu sú naše úspechy, milióny spokojných klientov, omračujúce štatistiky. Chcete vidieť stĺpcové alebo koláčové grafy?

Najlepšia poisťovňa roku 2010, ktorá „preukázala trvalo udržateľný rast s ohľadom na ziskovosť, vysoký podiel na trhu a presadzovanie prísnych noriem v oblasti poistných produktov a služieb“. Osobitná cena za „kvalitu realizovaných stratégií, obchodnej dynamiky a diverzifikácie distribučných kanálov“. Neuveriteľné! Bla-bla!

Najväčšia rumunská poisťovňa SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. to rozbehla aj na medzinárodnej úrovni, okrem iného vytvorila pobočku na Slovensku s obchodným názvom OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Pravidlá sú také, že povolenie na poisťovaciu činnosť v domovskom štáte (Rumunsko) je „prenosné“ na základe slobodného poskytovania služieb (freedom services) alebo formou pobočky aj do iných štátov Európskej únie, v našom prípade teda ASTRA fungovala aj na Slovensku na základe notifikácie rumunskej licencie materskej spoločnosti.

Človek by si pomyslel, že taká skvelá a úspešná poisťovňa jednoducho nemôže mať problémy, tobôž skrachovať. Žiaľbohu, tisíce ničnetušiacich slovenských klientov má od konca augusta 2015 zmluvu s poisťovňou, ktorá zo dňa na deň stratila licenciu poskytovať poisťovacie služby. Ako sa to stalo?

Na materskú spoločnosť v Rumunsku uvalil dozorný orgán nútenú správu, pretože údajne nebolo valné zhromaždenie ochotné navýšiť základné imanie, čím poisťovňa nesplnila pravidlá pre vykonávanie svojej činnosti. Automaticky aj slovenská pobočka nie je oprávnená naďalej uzatvárať poistné zmluvy, likvidovať poistné udalosti a vyplácať poistné plnenia.

Ak sa Vám nestala poistná udalosť, radíme poslať výpoveď poistnej zmluvy. Toto môžete urobiť aj prostredníctvom nášho generátora výpovede. Zotrvaním v zmluvnom vzťahu s poisťovňou ktorá nemá licenciu, by ste si len zbytočne mohli skomplikovať život v prípade poistnej udalosti, pretože zatiaľ nikto nevie, čo bude s poistnými zmluvami. Kúpi alebo z úradnej moci niekto prevezme správu poistných zmlúv? Klient je v právnej neistote.

V prípade škody z povinného zmluvného poistenia by mal nároky poškodeného uspokojiť Garančný fond Slovenskej kancelárie poistiteľov.

Poistné plnenie z havarijného poistenia a z poistenia majetku občanov poisťovňa nesmie vyplácať, v Rumunsku existuje Garančný fond, ktorý spravuje dozorný orgán nad poisťovníctvom v Rumunsku, ktorý odškodní aj slovenských klientov. Taký garančný fond pre havarijné a majetkové poistenie na Slovensku vôbec neexistuje.

Keď vypoviete poistnú zmluvu, zároveň si môžete uzavrieť nové poistenie, pozrite porovnanie PZP alebo nám zavolajte na infolinku 0948 117 707, poradíme vám.

Poučenie do budúcnosti

Každá finančná inštitúcia môže skrachovať ako každý iný podnik, pretože krach, bankrot, nútená správa, či platobná neschopnosť sú štandardné javy fungovania ekonomiky, v podstate ide o vyčistenie trhu. Aj keď v prípade veľkých medzinárodných bánk a poisťovní je možnosť krachu dosť nepravdepodobná.

V každom prípade by si mal spotrebiteľ zvážiť nielen to, za akú cenu produkt kupuje, ale aj od koho tovar alebo službu kupuje, hoci ide o povinnú poistku auta, teda podľa niektorých nutné zlo. Tradícia, finančná stabilita alebo spoľahlivosť overená praxou nie sú len prázdne frázy, ale ako ukazuje aktuálny príklad hviezdy rumunského poistného trhu, veci hodné zamyslenia. ASTRA je hviezda, ktorá spadla a už nemá šancu na návrat na oblohu. Klient má na výber z celého radu iných možností.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >