Prečo mi 2. pilier málo zarába?

Každý sporiteľ starobného dôchodkového sporenia (2. piliera) je najmenej jedenkrát za rok informovaný o stave svojich dôchodkových úspor. Niekto má väčšie, niekto menšie očakávania, niektorí ľudia sú aj sklamaní. Staré pravidlo – čím vyššie je riziko, tým väčší výnos je možné dosiahnuť, platí aj naopak. Prečo má väčšina z nás také malé zisky z 2. piliera?

Okrem zníženia príspevku z 9 % na 4 % z vymeriavacieho základu (dnes 4,25 %) vláda kedysi znemožnila riadne zhodnocovanie dôchodkových úspor zavedením garancie výšky čistej hodnoty majetku v akciových fondoch na polročnej báze. Keby dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) vykázali za polročné obdobie stratu, museli by doplatiť do dôchodkového fondu z vlastného majetku. Preto DSS-ky reagovali trhovo, aby predišli stratám, a to výpredajom akciových titulov v dôchodkových fondoch v najnevhodnejšom čase, pretože v roku 2008 vypukla kríza a kurzy akcií sa prepadli na minimum.

Najhoršia „úprava“ 2. piliera však prišla v roku 2012, kedy zákonom zaviedli približne toto: Keď sa sporiteľ do 30.4.2013 osobne neprihlási vo svojej DSS a nepodpíše dodatok o zmene dôchodkového fondu, automaticky zo zákona bude preradený do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu (ide o bývalý konzervatívny dôchodkový fond). Toto si málokto všimol, uvedomil alebo tomu porozumel, preto až takmer 80 % sporiteľov zostalo sporiť v dlhopisových fondoch.

Keď odpočítame odhadovaný počet ľudí, čo majú krátko pred dôchodkovým vekom, ktorí by naozaj mali mať zakonzervované svoje dôchodkové úspory v dlhopisovom fonde, stále nám zostáva viac ako 1 milión sporiteľov, ktorí sporia do nesprávneho fondu. Dlhopisové fondy slabo zarábajú okolo 2 % ročne, na druhej strane akciové a indexové fondy vykazujú z dlhodobého pohľadu dvojciferné zisky.

Pokúsil som sa tieto javy zvýrazniť aj graficky.

Ak ste sporiteľom v druhom pilieri a máte do 50 rokov, s najväčšou pravdepodobnosťou sporíte v nesprávnom – dlhopisovom dôchodkovom fonde. Sú dve možnosti ako tento stav zmeniť.

Zmena dôchodkového fondu v 2. pilieri

Zavolajte na infolinku svojej dôchodkovej spoločnosti a opýtajte sa, akým spôsobom môžete prestúpiť do akciového alebo indexového dôchodkového fondu. V niektorých DSS-kách je to možné vykonať online, niekde musíte osobne prísť a podpísať tlačivo žiadosti. Tu sú kontakty na DSS-ky:

  • AEGON DSS              0850 123 466
  • Allianz DSS               0800 111 555
  • AXA DSS                   02 2929 2929
  • NN DSS                    0850 111 464
  • Poštová banka DSS    0850 006 500
  • VÚB Generali DSS      0850 111 110

Prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ak sa po zrelej úvahe rozhodnete, že chcete nielen zmeniť typ dôchodkového fondu, ale dokonca aj dôchodkovú správcovskú spoločnosť, postup je jednoduchý:

  • Choďte osobne do pobočky Sociálnej poisťovne s občianskym preukazom – žiadajte akceptačný list kvôli zmene DSS – 1x ročne je to zadarmo
  • Uzavretie zmluvy s novou DSS, povinná príloha je originál akceptačného listu. Prihláste sa vyplnením formulára na https://www.poistenie.sk/osobne/dss-2-pilier
  • Ďalší proces je automatický – zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení dostanete domov na podpis kuriérom, žiadne starosti, žiadne poplatky. Nová DSS všetko zariadi v Sociálnej poisťovni aj v doterajšej DSS.
Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >