PZP ošiaľ alebo ako zmeniť poistku

Slovensko opäť zachvátil ošiaľ PZP ako každý rok. Napriek tomu, že počty uzatvorených nových poistných zmlúv povinného zmluvného poistenia vozidla sú už viacmenej rovnomerne rozložené počas celého kalendárneho roka, motoristi aj poisťovne akosi zo zotrvačnosti vnímajú koniec roka ako príležitosť zmeniť PZP na výhodnejšie.

Trend záujmu o povinné zmluvné poistenie od roku 2005 ukazuje graf. Postupne sa vytrácala sezónnosť záujmu o PZP.

Trend záujmu o povinné zmluvné poistenie od roku 2005

Zdroj: Google Trends

Hoci čísla hovoria jasnou rečou, všetky poisťovne práve v tomto období ohurujú obyvateľstvo bombastickou reklamou a prinášajú neodolateľné ceny, dodatočné krytia a výhody, len aby si udržali, prípadne zvýšili svoje podiely na trhu. Najnovšie sa pripoisťujú čelné sklá, akési malé kasko – parkovacie škody do novej hodnoty a osobitne si môžete pripoistiť kolesá.

Ako môžete zmeniť PZP? Jednoducho je potrebné najskôr vypovedať starú a potom uzavrieť novú zmluvu.

Výpoveď poistnej zmluvy PZP

Poistnú zmluvu zákonného poistenia je potrebné najskôr zrušiť – vypovedať. Výpoveď PZP si môžete vyklikať online na internete, vytlačíte dvojmo a našas ju doručíte do poisťovne. Výpoveď je možné podať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ako si vypočítate najneskorší možný termín výpovede?

Pozrite si vašu aktuálnu poistnú zmluvu, keď napr. poistné obdobie (poistný rok)  končí 31.12.2013, vyhľadajte si v kalendári, aký je to deň. Jasné, že Silvester, ale dôležité je, že ide o utorok. Platí pravidlo, že začiatok a koniec lehoty, stanovenej podľa týždňov sa musí zhodovať pomenovaním (§122 Občianskeho zákonníka o počítaní času). Odrátajte teda 6 týždňov dozadu a hľadajte dátum, zodpovedajúci utorku, zistíte 19.11.2013, to je najneskorší dátum, kedy musí byť výpoveď preukázateľne doručená do poisťovne.

Žlté pole na obrázku znázorňuje 6- týždňovú výpovednú lehotu, červeným krúžkom označené dni sú začiatok a koniec lehoty.

Výpovedná lehota 6 týždňov

Zdroj: HEUREKA Brokerage & Consulting

Doručená výpoveď znamená riadne zapísaná v knihe došlej pošty v poisťovni. To, že ste výpoveď včas odovzdali svojmu poisťovaciemu agentovi môže byť spochybnené a nestačí, že výpoveď je „na ceste“, ani to, že ste ju s dostatočným predstihom niekoľkých dní odoslali poštou. Rovnako neobstojí odoslať výpoveď e-mailom alebo faxom. V minulosti sa objavili prípady obštrukcií zo strany niektorých poisťovní, ktoré zámerne doručenú poštu zapísali až „po lehote“ alebo odmietali prijímať výpovede osobne, keď výpoveď do úradovne poisťovne nepriniesol osobne poistník (majiteľ poistky), ale niekoho poslal, tvrdili, že musia overiť totožnosť pri doručení výpovede, čo bolo len účelové sekírovanie. Dúfam, že tieto smutné praktiky sú už prežité.

Aby ste sa vyhli problémom, odporúčam doručiť výpoveď jedným z 2 spôsobov:

  • Poslať doporučenou poštou s dostatočným predstihom, napr. 2 týždne pred začiatkom výpovednej lehoty, resp. ihneď po obdržaní povinného listu od poisťovne, kedy vám poisťovňa oznamuje, za akých podmienok má vaše PZP fungovať v nasledujúcom poistnom období;
  • Osobne – keď ste v časovej tiesni, choďte do najbližšej pobočky poisťovne, odovzdajte výpoveď v podateľni a dajte si prevzatie potvrdiť na kópiu výpovede prezentačnou (dátumovou) pečiatkou.

Uzavretie nového PZP

Uzavretie nového povinného zmluvného poistenia vášho auta môžete dosiahnuť tromi základnými spôsobmi.

  • Ak už máte ponuku od svojho poisťovacieho agenta, ktorému dôverujete a dlhé roky s ním spolupracujete, jednoducho podpíšte poistnú zmluvu s ním. On vám potom pomôže aj s riešením prípadných poistných udalostí. Je to pohodlné a nemusíte pri tom ani rozmýšľať.
  • Vyberte si 2 dni dovolenky, vezmite si technický preukaz pod pazuchu a začnite obchádzať všetky kamenné pobočky poisťovní v blízkom a širokom okolí, všade si dajte predložiť ponuku a potom si doma všetko porovnajte, aby ste naozaj dosiahli to najlepšie na trhu. Tento spôsob je oveľa časovo a energeticky náročnejší ako prvý spôsob, nie je vhodný pre zamestnaných ľudí, ale skôr pre dôchodcov alebo nezamestnaných, ktorí majú dosť času a trpia nedostatkom pohybu – prechádzky sú zdravé.
  • Môžete využiť vo svoj prospech konkurenciu – najmocnejšiu zbraň, ktorú máte ako každý spotrebiteľ v rukách. V prípade, že chcete nájsť naozaj najlepšie riešenie na trhu, vysoko efektívnym, rýchlym, pohodlným a bezpečným spôsobom je využiť online porovnanie PZP cez internet. Za 2 minúty si vyberiete a keď ste priemerne počítačovo zdatný(á), uzavriete poistenie za 5 minút, na konci zaplatíte platobnou kartou a ste vybavený.

Milí motoristi, ktorí chcete meniť: Do nového roku vám prajem veľa šťastných kilometrov bez nehody s novou poistkou!

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >