Ráčite vstúpiť alebo vystúpiť?

Od zavedenia dvojpilierového systému financovania dôchodkov z povinných odvodov uplynulo 10 rokov. Dôchodková reforma bola odvážna, moderná a ambiciózna. Tvorcovia a vtedajšia politická garnitúra si dali za cieľ predísť dramatickým finančným problémom priebežného systému (1. piliera) v budúcnosti, mysleli 30 a viac rokov dopredu. Z tohto hľadiska ide o štátnický a záslužný čin. Ľudia si sporili 9% zo svojej hrubej mzdy (zamestnanci) alebo z daňového základu (živnostníci).

Dôchodková reforma počítala s tým, že ďalšie politické garnitúry budú túto strategickú líniu podporovať a pokračovať v správnych veciach – nabádať ľudí, aby sa sami starali o svoje peniaze a zabezpečovali sa do penzie.

Bohužiaľ, počas nasledujúcich dvoch socialistických vlád uštedrili (ne)zodpovední niekoľko ťažkých rán celému systému sporenia v 2. pilieri, čím dramaticky finančne poškodili poldruha milióna sporiteľov a v konečnom dôsledku aj daňových poplatníkov. Čo sa konkrétne stalo s 2. pilierom?

 • Prvé otvorenie 2. piliera od 1.1.2008 do 30.6.2008 – každý mohol vystúpiť alebo vstúpiť. Vystúpilo viac ako 106 000 sporiteľov a vstúpilo 23 000 nových sporiteľov.
 • Koniec povinnosti vstupu pre prvopoistencov Sociálnej poisťovne od januára 2008. Mladí ľudia, ktorí začínajú pracovať, zostávajú väčšinou len v 1. pilieri.
 • Druhé otvorenie 2. piliera od 15.11.2008 do 30.6.2009 – vystúpilo 66 000 ľudí a vstúpilo približne 23 500 ľudí.
 • V roku 2008 boli zavedené povinné garancie kladných výsledkov všetkých dôchodkových fondov na polročnej báze, v prípade straty hodnoty majetku fondu počas 6 mesiacov by musela dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) doplatiť rozdiel. Toto nezmyselné a škodlivé pravidlo ignorovalo všeobecné zákonitosti kolektívneho investovania, pretože investovanie do akcií nemôže uvažovať s horizontom 6 mesiacov, ale prinajmenšom niekoľkých rokov. DSS-ky boli prinútené zbaviť sa akcií v najnevhodnejšom čase, kedy by mohli tvoriť výrazné zisky pre sporiteľov. Ľudia týmto Ficovým opatrením výrazne prerobili. Pravidlo bolo zrušené až Radičovej vládou.
 • Pre prvopoistencov Sociálnej poisťovne je možný vstup do 2. piliera len do 6 mesiacov od začiatku povinnosti platiť odvody. Väčšina mladých ľudí, ktorí v tomto období začali pracovať,  nevstúpila do 2. piliera.
 • Tretie otvorenie 2. piliera od 1.9.2012 do 31.1.2013 – toto otvorenie ako aj predchádzajúce dve sprevádzala nechutná dezinformačná vládna kampaň proti sporeniu v 2. pilieri, plná demagógie, poloprávd aj overiteľných klamstiev. Vystúpilo viac ako 80 000 ľudí, vstúpilo 11 000 nových sporiteľov. Po tomto otvorení zostalo v 2. pilieri stále viac ako 1,4 milióna sporiteľov.
 • Od 1.10.2012 vláda znížila príspevky z pôvodných 9% na 4% z vymeriavacieho základu (hrubej mzdy alebo zdaniteľného príjmu). Ľudia si odvtedy sporia necelú polovicu z pôvodne zavedených príspevkov.
 • Zrušený povinný vstup do 2. piliera pre prvopoistencov Sociálnej poisťovne, ktorý medzičasom opäť zaviedla Radičovej vláda (2012) s možnosťou dobrovoľného výstupu do 2 rokov od vstupu a dobrovoľného vstupu do 35 rokov veku.
 • Preradenie všetkých úspor sporiteľov do garantovaných fondov. Sporiteľ, ktorý sa iniciatívne neprihlásil so žiadosťou o zmenu dôchodkového fondu k 30.04.2013, automaticky zo zákona boli jeho úspory prevedené do garantovaného fondu. Toto zákerné, ba až zlomyseľné  opatrenie si väčšina sporiteľov „nevšimla“, a tým nemali možnosť v uplynulých 2 rokoch dobre zarobiť, v niektorých prípadoch až desiatky percent zo svojich dôchodkových úspor.
 • Štvrté otvorenie 2. piliera od 15.3.2015 do 15.6.2015 – koncom júna budeme vedieť, koľko ľudí vystúpilo a koľko vstúpilo.

V akom stave je 2. pilier v súčasnosti?

Starobné dôchodkové sporenie má úplne iné parametre ako pred 10 rokmi. Zhrniem najdôležitejšie veci.

 • Sporíme 4% z vymeriavacieho základu – hrubej mzdy alebo zdaniteľného základu živnostníka, táto sadzba platí do konca roku 2016. Nasledujúcich 8 rokov má postupne stúpať sadzba povinných príspevkov o 0,25% ročne až na 6% v roku 2024
 • Môžeme si sporiť aj dobrovoľne a odrátať si tieto príspevky vo výške 2% z daňového základu, najviac však do výšky daňového základu rovnému 60-násobku priemernej mzdy.
 • Najvýhodnejšie je sporiť v indexovom fonde, zameranom na svetové akciové indexy, konkrétne v AEGON DSS, AXA DSS alebo VÚB Generali DSS. Indexové fondy v NN DSS (predtým ING) a DSS Poštovej banky sú zamerané na európsky akciový trh, ten však vykazuje malý rast, preto výnosy sú asi polovičné oproti prvým trom menovaným DSS-kám. Allianz DSS zrušila indexový fond a zlúčila ho s akciovým. Akciové fondy nemajú veľkú výkonnosť, lebo v skutočnosti sú v nich zamiešané dlhopisy.
 • Vstúpiť do 2. piliera môžu osoby do 35 rokov veku, zbytočné je však s tým otáľať, pretože každý mesiac môžete získať 4% z povinných odvodov.
 • Vstúpiť môžu aj ľudia starší ako 35-roční, ale len do 15.6.2015, kým je 2. pilier otvorený.
 • Vystúpiť by mali všetci ľudia, ktorí sú  niekoľko málo rokov pred dôchodkovým vekom, pokiaľ zároveň vykazujú trvale slabý príjem alebo boli väčšinou nezamestnaní alebo v zahraničí. Treba si uvedomiť, že 2. pilier je zásluhový – máte len toľko peňazí, koľko ste si nasporili plus výnosy. zadarmo vám nikto nič nedá. Platí približný prepočet – na každých 100 € doživotného dôchodku potrebujete mať nasporených asi 20 000 €. 
 • Ak máte nasporenú slušnú sumu a máte dobre platené zamestnanie, nevystupujte z 2. piliera. Keby ste to urobili, odovzdáte "na oltár vlasti" svoj súkromný majetok bez akejkoľvek protihodnoty. Váš súkromný majetok by sa okamžite minul v Sociálnej poisťovni na výplatu dôchodkov.
 • Ďalej platí, že nasporené peniaze sú vo fáze sporenia predmetom dedičstva v prípade vašej smrti, pretože ide o skutočný majetok.

Prežije starobné dôchodkové sporenie?

Čo bude ďalej? Aké kroky je možné očakávať? Vláda straší rizikami v 2. pilieri, ale v skutočnosti najväčším nebezpečenstvom pre naše úspory v starobnom dôchodkovom sporení je politické riziko. Naše úspory nie sú chápané ako istota budovaná individuálnym rozhodnutím každého občana tvrdo pracovať a stať sa nezávislým od štátnej pomoci. 

Je povinnosťou každého sporiteľa zveľaďovať a chrániť si svoj súkromný majetok. Vzhľadom k tomu, že sporenie je realizované z povinných odvodov, nič naviac to nás ako sporiteľov nestojí.

Vstúpiť, zostať, prestúpiť alebo vystúpiť?

Tu je niekoľko užitočných rád pre jednotlivé situácie, v ktorých sa môžete nachádzať.

Nie som v 2. pilieri

 • Do 35 rokov môžem vstúpiť kedykoľvek
 • Ľudia nad 35 rokov veku môžu vstúpiť len do 15.6.2015,
 • Ak máte niekoľko rokov do dôchodku a slabý plat, do 2. piliera nevstupujte.
 • Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môžete uzavrieť po vyplnení registračného formulára alebo telefonicky na 0948 117 707.

Som v 2. pilieri a slušne zarábam

 • Ak sporím do indexového fondu AEGON, AXA alebo VÚB Generali, môžem si gratulovať, pretože moje peniaze sú investované vysoko efektívne a nič nebudem meniť.
 • Ak sporím do AEGON, AXA alebo VÚB Generali a ak som do 30.4.2013 nepožiadal(a) svoju DSS-ku o zmenu dôchodkového fondu, zo zákona som bol(a) preradený(á) do dlhopisového garantovaného fondu – rozumejte málo výkonného fondu, ihneď kontaktujem svoju DSS-ku a požiadam o zmenu na indexový fond.  
 • Ak sporím v Allianz DSS, NN DSS (ING) alebo DSS Poštovej banky, zvážim prestup do inej DSS z dôvodu výkonnejších indexových fondov. Postup je nasledovný:
  1. Navštívim najbližšiu pobočku Sociálnej poisťovne, predložím občiansky preukaz a požiadam o vydanie akceptačného listu kvôli zmene DSS-ky. Trvá to len 5 minút a je to bezplatné.
  2. Uzavriem zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s novou DSS-kou – pozrite registračný formulár alebo volajte na 0948 117 707.

Som v 2. pilieri – kedy vystúpiť?

 • Som dlhodobo nezamestnaný
 • Mám vek nad 50 rokov a nízky oficiálny príjem na úrovni minimálnej mzdy
 • Pracujem dlhodobo v zahraničí a na Slovensku neplatím odvody

V uvedených prípadoch, najmä ak viaceré okolnosti pôsobia súčasne, radšej z 2. piliera vystúpte. 

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >