Skrachuje moja cestovka?

V súvislosti s insolventnosťou štyroch cestovných kancelárii v roku 2013 je správa o zatiaľ jednej, ktorá musela ukončiť činnosť z tohto dôvodu v tomto roku, vlastne správou dobrou. Nie je dobrou správou, že ukončila činnosť práve v prvej dekáde júla, a ešte nevieme ako sa vyvinie celá letná sezóna 2014.

Zo všetkých možných strán a opakovane dostávam otázku „Ako si vybrať moju cestovku, aby som mal istotu, že neskrachuje?“ Napriek tomu, že otázku dostávam ako jeden z troch rozhodujúcich upisovateľov tohto rizika v SR, 100%-nú odpoveď nepoznám. A obávam sa, že ak Vám niekto bude tvrdiť, že to vie, tak si vymýšľa.

Predsa len však možno vymenovať zopár rizikových faktorov a zopár takých, ktoré svedčia o stabilite a vyššej miere istoty, že sa tak nestane.

Ktoré sú rizikové faktory?

Čo sú teda tie rizikové faktory? V prvom rade je to úzka špecializácia na jednu krajinu. Stráca sa tým diverzifákácia rizika výpadku turistov, ako to bolo v prípade Egypta v ostatných rokoch. Ak má cestovná kancelária všetky svoje zdroje príjmov z jednej krajiny, spravidla nie je schopná operatívne, a v dostatočnom rozsahu svoje kontrahované kapacity stornovať a najmä zabezpečiť iné v iných krajinách. Problémom tiež môže byť samotný klient, pre ktorého môže byť prekvapením, že ten, kto doteraz komunikoval svoju zameranosť na jednu krajinu naraz ponúka aj iné. Môže to byť zdroj nedôvery, ktorá sa prekonáva len postupne.

Pre bežného spotrebiteľa je ďalej dobre viditeľná obchodná politika v podobe ponúkaných zliav. Nie je to informácia triviálna. Náš trh si zvykol kupovať na základe výšky zľavy, a nie na základe ceny. Preto zdôrazňujem, že je nutné pozerať sa na konečnú cenu zájazdu obsahujúcu aj všetky príplatky. Ak je cena extrémne nízka, je to varovný signál. Pozor, platí to však iba vtedy, ak je to už vo fáze štandardného predaja, teda týždne až mesiace pred termínom zájazdu. Ak sa takáto cena ponúka tesne pred odjazdom, môže to skutočne byť iba doplnenie ostatných voľných miest. Otestovať to môžete napríklad požiadavkou na počet takýchto lacných miest. Ak je vysoký, je to podozrivé.

Čo môžeme považovať za prejav stability?

V prvom rade je to dĺžka existencie. Kto dokázal prejsť cez problémové roky finančnej krízy, je spravidla v lepšej kondícii. Kto je na trhu 10 a viac rokov, má spravidla rozvinuté obchodné kontakty, overených partnerov v zahraničí a zvládnutú ekonomiku svojej spoločnosti.

V druhom rade je to šírka ponuky. Teda opak toho, čo uvádzam vyššie medzi rizikovými faktormi. Výpadok jednej destinácie bude predstavovať odhadom malé percento celej produkcie, a to zabehnuté spoločnosti dokážu zvládnuť jednak presmerovaním do iných krajín a v neposlednom rade efektívnou redukciou kontrahovaných ubytovacích a dopravných kapacít.

Na záver však musím zdôrazniť, čo som už raz napísal. Jednoduchý a spoľahlivý návod neexistuje.

Miloš Kmety, autor článku
Miloš Kmety

Po 11 ročnej práci na Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Zobraziť články >