Sú e-cigarety zdravé?

Elektronické cigarety sú čoraz populárnejšie. Bezdymové beztabakové cigarety sa začali používať už od začiatku roku 1960, ale až v roku 2003 si dal čínsky chemik Hon Lik patentovať modernú e-cigaretu. Obchod zaznamenal v posledných rokoch veľký nárast, reklama kladie dôraz na zdravotné prínosy prechodu od tradičných cigariet na e-cigarety, marketingoví guruovia používajú na podporu svojich nákladných kampaní názory celebrít, špecializované internetové stránky a špecializované obchody. Napríklad vo Veľkej Británii sa v súčasnosti počet užívateľov elektronických cigariet odhaduje na 1,3 milióna.

E-cigarety sú zariadenia na batérie, veľkosťou a tvarom pripomínajúce tradičné cigarety. Vo vnútri e-cigarety nedochádza k spaľovaniu ako pri klasických cigaretách, ale k odparovaniu náplne. Obsahujú rozprašovače a nahrievacie špirály, ktoré produkujú plyn obsahujúci tekutý nikotín. Nikotínovú paru konzument vdychuje do pľúc. Účinok fajčenia tradičnej cigarety je teda dokonale simulovaný, pričom fajčiar neobťažuje tabakovým dymom svoje okolie.

Nikotín je vysoko návyková látka, ale inhalovanie nikotínovej pary, tzv. vaporing je pre fajčiarov závislých na cigaretách zdravší ako keby konzumovali chemikálie v klasickom tabakovom dyme, ktorý zabíja asi polovicu všetkých dlhodobých fajčiarov. Tabakové cigarety obsahujú okolo 4000 rôznych chemických zlúčenín, vrátane toxínov, ako je arzén a kyanovodík. Tabakový dym je dlho považovaný za karcinogén, zodpovedný za viac ako jedno zo štyroch úmrtí na rakovinu. Tradičné tabakové cigarety sú najväčšou príčinou rakoviny na svete.

E-fajčenie

Je vdychovanie nikotínovej pary bezpečné?

Poisťovne si kladú otázku, či e-cigarety sú naozaj bezpečnejšou alternatívou k fajčeniu. Ak áno, aké sú dôsledky pre oceňovanie zdravotného rizika záujemcov o životné poistenie, ktorí používajú e-cigarety namiesto tradičných cigariet?

E-cigarety sú pravdepodobne bezpečnejší spôsob, ako zaviesť nikotín do tela oproti normálnym cigaretám. Napriek tomu zostáva veľa otázok, pretože e-cigarety tiež uvoľnujú veľa chemikálií. Vzhľadom na nedostatok regulácie, často nepresné vyhlásenie o obsahu, mnoho rôznych dodávateľov a veľmi odlišné produktové rady, neexistuje v súčasnosti žiadny spôsob, ako kontrolovať účinky prchavých látok na ľudské zdravie. Objavili sa už prípady, kedy lekár pacientovi zakázal používanie e-cigarety zo zdravotných dôvodov.

Ba čo viac, rovnaký marketing, ktorý vychvaľuje e-cigarety ako bezpečnejšiu alternatívu k fajčeniu,  nabáda mladých ľudí na fajčenie. Reklama je tak cielene zameraná na mladých užívateľov, napríklad v sociálnych médiách. E-cigarety sú uvádzané na trh ako módny doplnok, a tým bagatelizujú škodlivé účinky nikotínu.

Zákaz reklamy na tabakové výrobky sa vo väčšine štátov nevzťahuje na e-cigarety. Strach, že by reklama mohla povzbudzovať bývalých fajčiarov, nefajčiarov a deti k fajčeniu, nie je doteraz dokázateľne opodstatnený. Isté je, že časté používanie elektronických cigariet u mladých ľudí vo veku 11 až 18 rokov bolo preukázané, neobmedzuje sa teda výhradne na bývalých fajčiarov a každodenných fajčiarov. Existujú obavy medzi zdravotníkmi, že to otvára medzeru na trhu pre tabakový priemysel, ktorý sa môže pokúsiť získať viac zákazníkov zvýšením obsahu nikotínu.

Sloboda chutí ako nikotín

Rozhodujúcim faktorom pre príťažlivosť elektronických cigariet je ich prijateľná miera použitia v tradičných nefajčiarskych priestoroch. Proklamovaná sloboda e-fajčiarov fajčiť kdekoľvek, je v skutočnosti jednou zo služieb, ktoré reklama pre e-cigarety robí. Veľká Británia už má svoj prvý „fajčiarsky kútik“ pre inhalovanie e-cigariet, a to na medzinárodnom letisku Heathrow v Londýne, v Terminále 4.

Za účelom boja proti zľahčovaniu zdravotných rizík, ktoré predstavujú e-cigarety, budú úrady požadovať jasné vyhlásenie o zložkách a prevencii pred týmito produktami, ktoré sú voľne k dispozícii pre mladých ľudí. Od roku 2016 Agentúra pre reguláciu liečiv a ochranu zdravia vo Veľkej Británii (MHRA) bude požadovať od výrobcov, aby e-cigarety podliehali rovnakým požiadavkám licencovania, ktoré sa vzťahujú ku klasickým prostriedkom náhradnej terapie proti nikotínu, ako sú náplaste a žuvačky.

V USA reštriktívny postoj, podobný ako vo Veľkej Británii, už bol prijatý. US Food and Drug Administration (FDA), plánuje rozšíriť regulačné pravidlá pre iné tabakové výrobky aj na e-cigarety. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť elektronických cigariet a obmedziť dostupnosť zariadení a tekutých zmesí pre dospelých.

Vaping a oceňovanie rizika

Podľa Lloyda Williamsa, riaditeľa výskumu a vývoja britskej pobočky pre životné poistenie Mníchovskej zaisťovne (Munich Re) bude pravdepodobne trvať ešte niekoľko rokov, kým budú dostupné dlhodobé štúdie o zotrvaní fajčiarov pri e-cigaretách alebo o ich návratoch späť k normálnemu fajčeniu. V nedávnom výskume vykonávanom na fajčiaroch a bývalých fajčiaroch boli zistené rôzne dôvody pre používanie e-cigarety. Medzi hlavné dôvody bývalých fajčiarov, ktorí používajú e-cigarety, je pomoc pri skončení s fajčením (48%) a "pomoc držať sa čo najďalej od tabaku" (32%). Hlavným dôvodom používania e-cigariet, ktorý uvádzajú fajčiari, je "pomoc pri znížení množstva tabaku, ale nie úplné skončenie fajčenia" (31%), nasleduje pomoc pri skončení s fajčením (30%), a potom "pomoc držať sa čo najďalej od tabaku" (29%). Ďalšou komplikáciou z pohľadu upisovania poistného rizika je, že laboratórne testy používané na preukázanie spotreby nikotínu nerozlišujú medzi fajčiarmi normálnych cigariet a e-cigariet.

Nedávny prieskum, uskutočnený na konferencii domácich poisťovateľov v USA ukázal, že 40%  poisťovní zohľadňuje vo svojich upisovacích pravidlách e-cigarety a 80% z nich klasifikuje e-cigarety ako tabakové výrobky.

Pri absencii podrobných dlhodobých štúdií o bezpečnosti a vplyve používania e-cigariet Munich Re odporúča pri oceňovaní zdravotného rizika zaradiť všetkých používateľov e-cigariet ako fajčiarov. Každý návrh poistnej zmluvy by preto mal obsahovať otázku o používaní tabakových náhrad nikotínu, vrátane náplastí, žuvačiek a e-cigariet.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >