Teplo domova verzus teplo požiaru domova

V máji minulého roku som v článku uverejnenom na tomto portáli pod názvom „Ako predchádzať požiarom, škodám a susedským sporom?“ prisľúbil možné pokračovanie tematiky ochrany pred požiarom. To, že pokračujem je výsledkom nedávnej dramatickej udalosti, ktorá sa odohrala v utorok 7.1.2013 v Bratislave – Rusovciach, kde došlo k veľkému požiaru osobných automobilov v podzemnej garáži obytného domu. Celá udalosť bola dostatočne medializovaná a aj diskutovaná na odbornej úrovni.

Chcel by som však tento prípad požiaru použiť na bližšie objasnenie dôležitosti požiarnej prevencie bežnému občanovi, pretože ten je v konečnom dôsledku vždy najviac postihnutý v prípade, že v bytovom dome vypukne požiar. Položíme si jednoduchú otázku, ohľadom toho, čo môže urobiť občan, obyvateľ obytného domu pre to, aby predchádzal vzniku požiaru alebo, keď už požiar vznikne aby zabránil jeho šíreniu. 

Protipožiarny uzáver na slovenský spôsob - otvorené dvere zaistené dreveným klinom

Niekedy sa stačí len pozornejšie poobzerať okolo seba tak, ako to môžeme vidieť na nasledujúcom obrázku. Na prvý pohľad nič zvláštne, pretože toto je slovenský folklór na ktorý sme si akosi prirodzene zvykli a vidíme ho všade v nákupných centrách, úradoch aj našich bytových domoch. Dvere dokorán aby sa nám ľahšie cez ne prechádzalo a ani náhodou sa nemohli zatvoriť, tak ich pre istotu „zabezpečíme“ dreveným klinom. Nič sa nedeje pokiaľ sa nič nedeje. Ak by sa však dialo, tak tieto znefunkčnené dvere budú príčinou rozšírenia požiaru z jednej časti stavby do inej, pretože ide o tzv. POŽIARNY UZÁVER, čo je na tých dverách aj napísané na červenej samolepke v pravom rohu hore. Myslíte, že by ich niekto zodpovedný v panike pri evakuácii zatvoril? Určite nie.

Taká maličkosť ako naša ľudská lenivosť, dokáže veľké veci a údajne je aj hybnou silou priemyselnej revolúcie. V tomto prípade však platí výnimka a naša neochota sa namáhať s otváraním ťažkého požiarneho uzáveru sa nám určite raz odmení. Váha takýchto dvier je priamo úmerná ich požiarnej odolnosti a schopnosti zabrániť prieniku tepla, dymu a ohňa na druhú stranu dverí, čo bolo aj dôvodom toho, že požiar v Rusovciach sa nemohol rozšíriť z požiarneho úseku garáže do inej časti stavby. Našťastie.

Medzi nami „hasičmi“ s traduje takéto „pseudo vysvetlenie“ používania dreveného klinu na znefunkčnenie požiarneho uzáveru. Hovorí sa, že je to vždy lepšie riešenie ako priviazať otvorené dvere drôtom o radiátor, lebo drevený klin časom zhorí a dvere sa možno potom zavrú, len je otázne či už nebude neskoro. Samozrejme, že existuje také technické riešenie, ktoré umožní, aby dvere boli za normálnej prevádzky stále otvorené a zároveň splnili svoju dôležitú úlohu pri požiari. V tomto prípade sa dvere automaticky zatvoria po vzniku požiaru, keď ich uvoľnia prídržné elektromagnety ovládané elektrickou požiarnou signalizáciou. Všímajte si takéto javy vo vašom okolí a skúste na to upozorniť aj ostatných, nestojí to nič a je to absolútne zásadná vec.

Keď sa vrátim k spomínanému požiaru v podzemnej garáži v Rusovciach môžeme povedať, že požiar prebehol podľa predpisov a technických noriem, na základe ktorých sa navrhuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Potešiteľnou skutočnosťou je to, že ľudia boli evakuovaní bez strát na zdraví a životoch a požiar sa nerozšíril do inej časti stavby. Nebudeme hodnotiť postup zasahujúcich hasičov ani konečnú situáciu, že ľudia nemôžu užívať svoje byty kvôli rozsahu poškodenia rozvodov a nosných stavebných konštrukcií, aj keby sa o tom dalo mnoho diskutovať. Necháme to radšej na odborníkov aby zhodnotili, či škody nemohli byť skutočne oveľa menšie. Mohli.

Chcem však poukázať na to, že okrem dôležitých fungujúcich požiarnych uzáverov, ktoré zabránili rozšíreniu požiaru z garáže na iné časti stavby museli byť správne vyhotovené aj požiarne tesnenia, ktoré utesňujú prestupujúce rozvody (káblov, vzduchotechniky, kanalizácie, vody..) cez požiarne steny alebo požiarne stropy obvodových konštrukcií garáže. Správne požiarne utesnenie prestupujúcich rozvodov cez stavebné konštrukcie je najväčším problémom aj v starších bytových domoch. Vo väčšine prípadov tieto rozvody prechádzajú cez bytové jadro podlahou a stropom. Kto už prerábal bytové jadro tak vie, že pokiaľ odstránil umakartovú konštrukciu odhalil sa mu pohľad, ktorý len potvrdzuje, že v mieste prestupu rozvodov cez podlahu a strop je len akási betónová „škrupinka“, cez ktorú vidieť až do susedov.

Každý byt je pritom samostatným požiarnym úsekom, takže malo by byť zabezpečené, že požiar v jednom byte by sa nemal rozšíriť na iný byt. Avšak cez takéto požiarne neošetrené prestupy rozvodov sa požiar nádherne rozšíri od pivnice až po posledné podlažie. Preto je skutočne potrebné venovať pozornosť tomu, že pokiaľ prerábate bytové jadro, venujte pár korún do odborného požiarneho utesnenia prestupov rozvodov v podlahe a strope a dajte si to realizovať odbornou firmou, ktorých je našťastie dosť. Pomôžete sebe aj susedom nad Vami, pretože vytvoríte dostatočnú bariéru na šírenie požiaru.

O odbornej firme hovorím preto, lebo by sa Vám mohlo stať, že svojpomocne urobíte viac škody ako osohu napríklad použitím tzv. „nehorľavej PUR peny“. Majú ju v obchodoch ale neverte nikomu, kto Vám povie, že ide o „nehorľavú penu“. Je to čisté klamstvo, každá PUR pena je horľavá a dokonca vysoko toxická pretože pri jej horení vznikajú kyanidy. Aj na uvedenom obrázku vľavo sa niekto pokúšal požiarne utesniť v strope prestupujúce rozvody vody a kanalizácie. Aj s takouto katastrofou sa môžete stretnúť na našich stavbách. „Odborná firma“ použila inovatívne riešenie typu „vtáčie hniezdo“ alebo „hrča nešťastia“. Nájdete tam čo len chcete. Musel byť skutočne stavebný gurmán so strednou hotelovou školou. Držíme palce užívateľovi stavby pri prvom požiari.

Tesnenie proti požiaru

Samozrejme, že existujú aj naozajstní odborníci, ktorý vedia dokonale zhotoviť požiarne tesnenie prestupu ako je uvedené na obrázku vpravo. Takto to má vyzerať. Vidíte, že skutočne stačí málo, aby sme sami vedeli prispieť k zvýšeniu našej aj susedovej bezpečnosti v prípade požiaru. 

František Gilian, autor článku
František Gilian

Autor okrem hrania obľúbenej country hudby a fandeniu hokeju v podstate nerobí nič. Niekedy ho však môžete prichytiť ako špecialistu požiarnej ochrany zameraného na oblasť požiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií, autora národnej koncepcie STN v tejto oblasti, experta SÚTN v CENELEC TC20/WG10 a prezidenta Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Uchýli sa aj k manažovaniu stratégie rozvoja v spoločnosti ELKOND HHK a.s.

Zobraziť články >