Terorizmus, pchá, to sa ma netýka

V ostatnom čase sa objavuje nová skupina turistov, ktorá je typická tým, že nejde s prúdom, ale stále ešte cestuje do oblastí, ktorým sa väčšina ľudí vyhýba.  Napriek poklesu turistov v Tunise, očakáva sa cca -30%, stále tu je tých zvyšných 70% a stále sú aj takí, ktorí sa na cestu rozhodnú aj teraz! Kto to je? Čím sa riadi? Ako a prečo si volí práve takúto destináciu? Ako ich osloviť s našou ponukou? To sú typické otázky, ktoré si kladie každý hotelier v Tuniskom Sousse alebo Egyptskom Sharm el Sheikh, ale tiež slovenský touroperátor s neobsadenými kapacitami v týchto krajinách.

Otázka je aktuálna na celom svete a začínajú sa objavovať prvé štúdie a odborné názory. Zdá sa, že jednoduché vysvetlenia ako lenivosť hľadať niečo iné, bezstarostnosť alebo spoliehanie sa na cestovné poistenie nie je to správne vysvetlenie. Okrem toho sa stretávame aj s inými formami tzv. obmedzení, ktoré súvisia priamo s cestujúcim. Napríklad vlastné ochorenia alebo núdzové situácie v rodine. Kto teda napriek tomu objednáva zájazd a cestuje, toho možno označiť za kríze odolného turistu.

Štúdie medzi anglicky hovoriacimi turistami predpokladali v zásade tri dôvody pre takéto správanie sa. Sú to kladný postoj k riziku, odpor k zmene a nakoniec prenesenie rizika na niekoho iného. Napríklad poisťovňu. Výsledok však je mierne iný. Platí, že táto skupina cestuje veľa a často, je skôr vekom mladá a má trvalé zamestnanie. Významná je tiež samostatnosť v plánovaní a organizovaní si svojich ciest. Zlou správou pre cestovné poisťovne je fakt, že v tejto skupine nie je vyššia miera poistenia ako u ostatných cestujúcich.

Je zaujímavé zistenie, že kríze odolný turista vôbec nepociťuje potrebu dôkladnejšie sa o cieli svojej cesty informovať a zbierať skúsenosti od iných. Plynie z toho však tiež fakt, že je odolný aj voči reklame a rozhoduje sa sám. Ako ho teda získať pre cestu do určitej krajiny teda nie je ani triviálne ani riešiteľné klasickým spôsobom ako pri rodinných letných dovolenkách. „Last minute“ alebo „dieťa zadarmo“ teda nepomôže. Čo teda?

Miloš Kmety, autor článku
Miloš Kmety

Po 11 ročnej práci na Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Zobraziť články >