Tresky–plesky, hromy-blesky a mokré škody

Každé leto je sprevádzané búrkami, prívalovými dažďami, niekedy padá ľadovec a občas sa vyskytne záplava či povodeň. Nemusíme pritom premýšľať príliš celosvetovo a špekulovať o dôsledkoch globálneho otepľovania, výkyvy počasia zažívame na vlastnej koži. Odborníci na počasie v strednej Európe hovoria o ekonomických dopadoch bláznivého počasia, ktoré pôsobí ako brzda hospodárskeho rastu jednotlivých krajín.

ČO V PRÍPADE, ŽE SA STALA ŠKODA?

  1. Ak je niekto zranený, poskytnite mu prvú pomoc a zavolajte lekára.
  2. Keď vidíte, že sa blíži povodeň/záplava, premiestnite všetky veci z podzemných podlaží čo najvyššie.
  3. Urobte všetky opatrenia na odvrátenie, alebo zmiernenie škody. Vypnite všetky elektrické spotrebiče, najlepšie aj hlavný istič.
  4. Keď vás už vytopilo, zavolajte hasičov, aby vodu odčerpali.
  5. Urobte si fotodokumentáciu pre poisťovňu.
  6. Zavolajte na infolinku poisťovne a oznámte poistnú udalosť. Riaďte sa pokynmi poisťovne.

Pri zmierňovaní finančných dôsledkov vrtochov počasia zohrávajú dôležitú úlohu poisťovne. Ktoré nebezpečenstvá nám v lete hrozia a ako sa s ich následkami vedia vysporiadať poisťovne?

Nie je blesk ako blesk

Úder blesku zničí elektrické zariadenia, rozvody, tranformátory, počítačové siete, niekedy dokonca dochádza k deštrukcii stavebných súčastí budov a jedným z následkov môže byť aj požiar. Poisťovne rozlišujú takzvaný priamy úder blesku a nepriamy úder blesku.

Priamy úder blesku je bezprostredný prechod blesku na budovu alebo hnuteľnú vec – toto poisťovne majú vo všetkých poistných podmienkach zviazané s rizikom požiaru v rámci balíka rizík FLEXA.

Nepriamy úder blesku je vtedy, keď udrie blesk napríklad do susednej budovy a vznikne v sieti prepätie (zvýšená intenzita prúdu) a následky sú rovnaké ako pri priamom údere blesku. Tieto škody poisťovne nerady plnia, pokiaľ ich nemáte pripoistené.

Inými slovami, keď udrie blesk priamo do môjho domu, tak mi to poisťovňa plní vždy, ak však do susedovho a cez elektrickú sieť vznikne prepätie, ktorého následkom mi zhoria všetky spotrebiče, tak poisťovňa plní len ak je táto konkrétna škoda pripoistená.

Záplava

Prší, prší, zateká mi za uši

Atmosférické zrážky sú ďalšou lahôdkou zlomyseľného letného počasia. Nechám si otvorené okno v byte, príde prietrž mračien a voda mi natečie do bytu – toto poisťovne plniť nechcú, alebo len do minimálnej výšky, stanovenej v poistných podmienkach. Rovnako problematické je posudzovanie zatečenia cez deravú strechu, rôzne škáry v paneloch – najmä keď bývam na najvyššom poschodí, poškodená izolácia a podobne.

Voda sa privalila zo záhrady

Záplava vzniká pri prudkom prívalovom daždi tak, že sa vytvorí súvislá vodná plocha, alebo voda tečie zo svahu a natečie mi do obývačky na prízemí, do pivnice a podobne. Tento typ škôd poisťovne väčšinou plnia zo základného krytia, ale niektoré poisťovne plnia len v prípade, že máte dojednané príslušné pripoistenie.

Tečie voda, tečie

Povodeň vzniká tak, že sa voda "vybreží" zo svojho koryta. Môže vzniknúť aj privalovými dažďami. Poznáme prípady, že z nevinného potoka s minimálnym prietokom sa o niekoľko hodín stane ničivý živel, ktorého hladina dosahuje výšku 6 metrov a berie so sebou všetko, čo mu stojí v ceste. Niektoré poisťovne pri povodni plnia zo základného poistenia, v niektorých je potrebné pripoisťovať. Platí však veľmi dôležité pravidlo, že škoda musí mať náhodnú povahu, preto keď Vás vytápa často, tak poisťovňa odmietne plniť. Väčšina poisťovní uznáva maximálne jednu škodu za 10 rokov, čo je tzv. desaťročná voda.

Zdroj obrázkov: freeimages.com

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >