Vážia si ženy svoj život menej?

Uzatvoriť  životné poistenie už v dnešnej dobe nie je žiadnou raritou. Potreba chrániť svoj život akousi „platenou formou istoty“ je rovnako dôležitá  pre mužov, ako aj pre ženy. Pretrvávajúci trend však ukazuje, že ženy investujú do svojho poistenia podstatne menej ako muži.

Dôležité je spomenúť, že od roku 2012 sú pre mužov a ženy stanovené rovnaké poistné sadzby v životnom poistení (viac v článku Martina Mila). Zistenia prieskumu NN Životnej poisťovne však ukázali, že ženy uzatvárajú poistenia vo výške poistnej ochrany o 25% nižšej ako muži. Slovensko však v tomto nie je žiadnou výnimkou. U našich západných susedov,Čechov , je to rozdiel 20%, v Amerike sú ženy dokonca menej kryté o 31%. Prečo sú muži poistení na vyššie sumy ako ženy?

Muži žijú kratšie

Aj dnes sa stále dožívajú nižšieho veku. Podľa údajov Štatistického úradu, sa ženy na Slovensku dožívajú v priemere 80 rokov, muži len 73. Príčin môže byť hneď niekoľko. Muži zanedbávajú svoju životosprávu viac než ženy, stravujú sa menej zdravo, a takisto častejšie vynechávajú preventívne prehliadky. Čo sa týka ochorení srdca, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí, mužov postihujú v mladšom veku, približne o 10 rokov skôr ako ženy. Paradoxom pri týchto faktoch je, že ženy sa obávajú takýchto vážnych chorôb viac. Dokazujú to ich pripoistenia, týkajúce sa rakoviny či kardiovaskulárnych chorôb, pričom muži sa skôr zameriavajú na riziko úrazu a invalidity.

Plat a zamestnanosť

Aj keď sa to môže zdať už v dnešnej dobe nezmyslené, muži zarábajú naozaj stále viac peňazí, a to aj za rovnakú prácu. Podľa prieskumov uverejnených na stránke www.platy.sk,  bol priemerný plat ženy v roku 2014 786 eur, u mužov až 1003 eur. Rozdiel je teda 22%, a pre zaujímavosť, rozdiel medzi platom muža a ženy na rovnakej pozícií je 8%. Štatistický úrad SR uvádza v súčasnosti rozdiel medzi nezamestnanosťou mužov a žien približne 1,6% (počet mužov predstavuje 11,7% a už žien 13,3%). Navyše, popredné vrcholové funkcie, ktoré sú aj lepšie finančne ohodnotené, patria z drvivej väčšiny stále mužom. Ženy zastávajú len zhruba 25% takýchto pozícií.

Muž – živiteľ

Aj napriek emancipácií, či radikálnejším formám feminizmu, je akosi stále uvádzané klišé, že muži sú živiteľmi rodiny. Ich plat je často hlavným príjmom, najmä v čase materskej dovolenky ženy (i keď, v súčasnosti sa zvyšuje trend mužov na rodičovskej dovolenke, napr. v roku 2012 do 300 mužov, v roku 2015 už 753). Zaujímavosťou je však prieskum agentúry Ipsos, uskutočnený pre spoločnosť KRUK v roku 2014, ktorý ukázal, že spoločnosť prestáva lipnúť na zaužívaných stereotypoch. Totižto až 51% respondentov si myslí, že na finančnom zabezpečení rodiny sa má podieľať celá rodina, teda partneri aj dospelé deti, 41% si myslí, že to závisí od oboch partnerov. Zvyšných 9% pripisuje zodpovednosť za príjem rodiny len jednému partnerovi, z toho 5% mužovi. Premietnutie týchto hodnôt do praxe je ale dosť diskutabilné, najmä s prihliadnutím na vyššie spomínaný fakt, týkajúci sa vyššieho zárobku mužov.

Prieskum NN Životnej poisťovne tiež dokázal, že ľudia uzatvárajú svoje životné poistenia až po uzavretí manželstva, resp. po narodení prvého dieťaťa. S prihliadnutím na túto, a vyššie spomenuté okolnosti, nemôžeme povedať, že dôvodom nízkych poistení žien nie je ich neopatrnosť alebo ľahostajnosť voči vlastnému životu. Naopak, dôvodom je možno akási opatrnosť mužov a snaha zabezpečiť svoju rodinu aj v prípade nečakanej udalosti.

 

 

Foto: Filip Petrík
 

 

 

Ľubomíra Ivanková, autor článku
Ľubomíra Ivanková

Autorka je študentkou masmediálnych štúdií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa písaniu článkov rôzneho druhu pre portál poistenie.sk, a aj pre iné portály, blogy či periodiká.

Zobraziť články >