Vy tridsiatnici si o nás 50+ myslíte, že sme mäkkýši

V branži to už tak býva, že svoje prvé obchodné úspechy nachádzame v okruhu svojich známych, priateľov a rovesníkov. Podobne som i ja najprv zásoboval  pohonnými hmotami a mazivami štyridsiatnikov, neskôr päťdesiatnikov a dnes poisťujem šesťdesiatnikov. Vždy som sa s miernym dešpektom díval na tých starcov, dnes som medzi nimi a zisťujem, že to je vek, kedy si  už môžete dovoliť viac si užívať, viac športovať, viac cestovať  ako tomu bolo v časoch, keď si Vás vyžadovala celého Vaša rodina.

Pre mňa nepríjemným dôsledkom je, že už nemám priateľa, známeho či rovesníka, ktorý by ešte namal poistnú udalosť. Veľmi jednoduché. Zostala nám vôľa a odvaha športovať, nezostala nám kondícia a mrštnosť. Výsledkom je roztrhnutá achilova šľacha, zlomené rebrá, prepichnuté plúca, poškodený meniskus, zlomená kosť v zápästí. A to vyrátavam iba mojich najbližších priateľov za ostatné dva roky a nespomínam seba a moju ochrannú prilbu, ktorá z toho zatiaľ vychádza iba so škrabancami. 

Pomaly sa dopracovávam k názoru, že rizikovou skupinou nie sú ani tak mladíci medzi 20 až 28 rokov, ale aktívni muži 55+.  Musím aj do vlastných radov zdôrazniť, že práve táto skupina nerešpektuje viacero rizikových faktorov. Najmä sa vracajú k športu po dlhodobom absentovaní,  mentálne sa stále cítia na „dvadsať“  a s radosťou to ešte stále chcú ukázať svojim deťom. (Česť tým, ktorí športujú pravidelne a držia sa v kondícii.) Súčasťou tohto hrdinstva je samozrejme aj veta „Mne sa to stať nemôže.“.

Senior a zimné športy

Nepríjemným prekvapením následne býva cena za ošetrenie achilovej šľachy 2600,- EUR, zlomených rebier a prepichnutých pľúc 9500,- EUR , poškodeného menisku 4500,- EUR, zlomenej kostičky v zápästí 1100,- EUR, atď., atď.  To sú poistné plnenia, ktoré sme plnili. Koľko podobných platieb zostalo na pleciach nepoistených, neviem. Viem však, že také prípady boli a viem, že s takým niečim sa nikto chváliť nebude.  Veď „Mne sa to predsa nemôže stať“!!!

Miloš Kmety

Po 11 ročnej práci na Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...