Vy tridsiatnici si o nás 50+ myslíte, že sme mäkkýši

V branži to už tak býva, že svoje prvé obchodné úspechy nachádzame v okruhu svojich známych, priateľov a rovesníkov. Podobne som i ja najprv zásoboval  pohonnými hmotami a mazivami štyridsiatnikov, neskôr päťdesiatnikov a dnes poisťujem šesťdesiatnikov. Vždy som sa s miernym dešpektom díval na tých starcov, dnes som medzi nimi a zisťujem, že to je vek, kedy si  už môžete dovoliť viac si užívať, viac športovať, viac cestovať  ako tomu bolo v časoch, keď si Vás vyžadovala celého Vaša rodina.

Pre mňa nepríjemným dôsledkom je, že už nemám priateľa, známeho či rovesníka, ktorý by ešte namal poistnú udalosť. Veľmi jednoduché. Zostala nám vôľa a odvaha športovať, nezostala nám kondícia a mrštnosť. Výsledkom je roztrhnutá achilova šľacha, zlomené rebrá, prepichnuté plúca, poškodený meniskus, zlomená kosť v zápästí. A to vyrátavam iba mojich najbližších priateľov za ostatné dva roky a nespomínam seba a moju ochrannú prilbu, ktorá z toho zatiaľ vychádza iba so škrabancami. 

Pomaly sa dopracovávam k názoru, že rizikovou skupinou nie sú ani tak mladíci medzi 20 až 28 rokov, ale aktívni muži 55+.  Musím aj do vlastných radov zdôrazniť, že práve táto skupina nerešpektuje viacero rizikových faktorov. Najmä sa vracajú k športu po dlhodobom absentovaní,  mentálne sa stále cítia na „dvadsať“  a s radosťou to ešte stále chcú ukázať svojim deťom. (Česť tým, ktorí športujú pravidelne a držia sa v kondícii.) Súčasťou tohto hrdinstva je samozrejme aj veta „Mne sa to stať nemôže.“.

Senior a zimné športy

Nepríjemným prekvapením následne býva cena za ošetrenie achilovej šľachy 2600,- EUR, zlomených rebier a prepichnutých pľúc 9500,- EUR , poškodeného menisku 4500,- EUR, zlomenej kostičky v zápästí 1100,- EUR, atď., atď.  To sú poistné plnenia, ktoré sme plnili. Koľko podobných platieb zostalo na pleciach nepoistených, neviem. Viem však, že také prípady boli a viem, že s takým niečim sa nikto chváliť nebude.  Veď „Mne sa to predsa nemôže stať“!!!

Miloš Kmety, autor článku
Miloš Kmety

Po 11 ročnej práci na Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Zobraziť články >