Zmeny v 2. pilieri v roku 2017

Starobné dôchodkové sporenie prešlo od svojho vzniku v roku 2005 mnohými dramatickými zmenami, úpravami, deformáciami, reštrikciami, ba až útokmi zo strany politických garnitúr. Až štyrikrát bol systém 2. piliera otvorený, ľudia z neho masovo vystupovali a do neho vstupovali, niektorí dokonca vystúpili a potom si to rozmysleli a opätovne vstúpili, pričom prišli o všetky dovtedy nasporené peniaze.

Pozrime sa na tohtoročné zmeny, ktorými obšťastnili kompetentní nás, sporiteľov a budúcich dôchodcov.

Zvýšenie príspevkov o ¼ percenta

Príspevok do 2. piliera sa zvýšil od 1.1.2017 zo 4 % z vymeriavacieho základu na 4,25 %, a to na úkor zostávajúcej časti dôchodkových odvodov, ktoré zostávajú v Sociálnej poisťovni. Týmto začalo 8 – ročné obdobie, počas neho sa budú každý rok zvyšovať príspevky o 0,25 % až do roku 2024 na konečných 6 %. Vývoj príspevkov ukazuje tabuľka.

Sadzby príspevkov zo starobného dôchodkového sporenia
ObdobieSadzby z vymeriavacieho základu
do 31.8.20099 %
od 1.9.2009 do 31.12.20164 %
od 1.1.2017 do 31.12.20174,25 %
od 1.1.2018 do 31.12.20184,5 %
od 1.1.2019 do 31.12.20194,75 %
od 1.1.2020 do 31.12.20205 %
od 1.1.2021 do 31.12.20215,25 %
od 1.1.2022 do 31.12.20225,5 %
od 1.1.2023 do 31.12.20235,75 %
od 1.1.20246 %

Predlžovanie veku odchodu do dôchodku o 76 dní

Známe demografické problémy spôsobujú tlak na zvyšovanie veku odchodu do starobného dôchodku, na ktorý vzniká každému zákonný nárok. Od tohto roku sa stanovil dôchodkový vek na 62 rokov a 76 dní. Postupne sa bude každý rok zvyšovať, pričom nasledujúca hranica v budúcom roku zatiaľ nie je známa.

Zrušenie daňovej výhody z dobrovoľných príspevkov

Dobrovoľné príspevky boli do 31.12.2016 daňovo zvýhodnené tak, že boli do 2 % odpočítateľnou položkou zo základu dane. Od 1.1.2017 bola táto daňová výhoda zrušená.

Zníženie hranice pre vznik disponibilného prebytku

Pred niekoľkými týždňami bola schválená tzv. Švejnova novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Jej cieľom je čiastočne zrovnoprávniť dôchodcov, ktorí odchádzajú do starobného dôchodku len ako poistenci Sociálnej poisťovne s tými, ktorí sú zároveň aj sporitelia v 2. pilieri. Inými slovami, aby sa oplatilo slušne zarábajúcim skupinám obyvateľstva si sporiť v 2. pilieri.

Uvedené súvisí s možnosťou dosiahnutia disponibilného prebytku. V starobnom dôchodkovom sporení je cieľom nasporiť si nielen na dôchodok na úrovni „štátneho“ (prvopilierového) dôchodku, ale snažíme sa dosiahnuť aj viac peňazí. Problém je v tom, že doteraz, presnejšie do 31.1.2018 musí na dosiahnutie disponibilného prebytku súčet dôchodkov z 1. piliera, doživotného dôchodku z 2. piliera, prípadne výsluhového dôchodku bývalého vojaka, policajta a pod. prekročiť akúsi teoretickú hodnotu dôchodku, zodpovedajúcu dôchodku, vypočítaného z 1,25 – násobku priemernej mzdy v celom hospodárstve, čo je v súčasnosti 1,25 x 912 € = 1 140 €. Až keď vypočítaný súčet dôchodkov prekročí uvedenú sumu, vzniká dôchodcovi nárok na extra peniaze, ktoré si môže vybrať tzv. programovým výberom. Toto dosiahne málokto a výpočet je strašne komplikovaný.

S účinnosťou od 1.2.2018 bude platiť, že vyššie uvedený súčet dôchodkov sa porovná s priemerným dôchodkom z 1. piliera, patriacim sporiteľovi, ktorý je len v 1. pilieri, táto hodnota bude zohľadnená k 30.11. predchádzajúceho roku pred rokom žiadosti o starobný dôchodok. Teraz je priemerný dôchodok približne vo výške 426 €, a toto už dosiahne pomerne veľa ľudí. Keď prekročí sporiteľ túto hranicu, odchádza do penzie nielen s primeranou výškou doživotného dôchodku, ale formou programového výberu si môže svoje zisky zo starobného dôchodkového sporenia vybrať. Tým celý systém dostáva úplne nový rozmer.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >