Zmeny v PZP 2015 alebo ako hora opäť porodila myš

Od 1. 4. 2015 platia na Slovensku zmeny zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení (PZP), spôsobené prevádzkou motorového vozidla, čo napodiv nemal byť prvoaprílový žart. Ako sa tieto úpravy uplatňujú v praxi? Pozrime sa na slovenskú realitu biznisu s PZP motorových vozidiel.

Novelizácia zákona o PZP obsahuje dve podstatné zmeny:

  • Zrušenie pravidla o uzavretí poistnej zmluvy o PZP v rovnakej poisťovni v prípade zániku PZP pre nezaplatenie poistného.
  • Uplatňovanie systému bonus – malus podľa skutočného škodového priebehu motoristu (teraz vraj už naozaj!).

Ako to však vyzerá v „teréne“?

Slobodný výber novej poisťovne pre neplatiča

Motorista, ktorý nazaplatí poistné do jedného mesiaca od jeho splatnosti, má možnosť a povinnosť poistiť sa v rovnakej alebo aj v ktorejkoľvek inej poisťovni. Na prvý pohľad jednoznačná výhoda. Platím napr. 25 EUR štvrťročne, osloví ma konkurenčná poisťovňa s ponukou na 20 EUR. Ak som priemerný úspešný slovenský človek, okamžite začnem konať, vlastne neurobím nič a nezaplatím nasledujúcu štvrťročnú splátku a mädlím si ruky s vidinou 5 – eurového tučného zisku. Počkám mesiac od splatnosti a poistím sa inde za lacnejšie. Pozor však na úskalia a riziká takého postupu:

  • V čase od splatnosti poistného, ktoré nezaplatíte, až do zániku poistnej zmluvy, čiže celý 1 mesiac nesmiete spôsobiť škodu. V prípade, že škodu spôsobíte, poisťovňa zaplatí poškodenému celú jej výšku, ale vzápätí si bude od vás uplatňovať regres vo výške 100% poistného plnenia z dôvodu omeškania s platením poistného. Podľa zákona má na to nárok. Odporúčanie: Nechajte mesiac auto zavreté v garáži.
  • Poisťovňa je povinná poslať klientovi potvrdenie o škodovom priebehu do 15 dní od zániku poistenia. Ako si môžete uplatniť bonus, keď nebudete mať potvrdenie? Zostanete dva týždne bez poistky? Bez poistky nejazdite!
  • Po zániku poistenia pre nezaplatenie poistného ste povinný(á) vrátiť poisťovni potvrdenie o poistení (bielu kartu) a zelenú kartu. Ak tieto dokumenty nevrátite, poisťovňa vám nemusí vydať potvrdenie o škodovom priebehu podľa predchádzajúceho bodu. Opäť dôvod nechať auto v garáži.

Z vyššie uvedených dôvodov neodporúčam špekulovať o zmene poisťovne v priebehu poistného obdobia (pri PZP spravidla 1 rok) použitím inštitútu nezaplatenia poistného. Radšej počkajte, riadne a načas plaťte poistné a pred výročným dňom začiatku poistenia podajte normálnu 6 – týždňovú výpoveď. Poisťovňa je povinná poslať 10 týždňov pred výročným dňom ponuku poistného na nasledujúce poistné obdobie, budete mať teda dosť času na zmenu, vtedy však už nemáte dôvod váhať. Porovnajte si ceny prostredníctvom nášho porovnávača PZP.

Systém bonus – malus v PZP na Slovensku

Posúďte sami § 8, odsek 3. novelizovaného zákona o PZP, ktorý hovorí:

„Pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti podľa tohto zákona je poisťovateľ povinný zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.“

V ekonomicky najvyspelejších krajinách platí bezproblémový vodič s bezpečným autom len nepatrný zlomok poistného, ktoré musí zaplatiť napr. 20 – ročný vodič so športovým autom, ktorý naviac vo svojom mladom veku vykazuje 3 „ťukance“ ročne. Na Slovensku majú poisťovne od začiatku fungovania PZP formálne zakotvené vo svojich poistných podmienkach zvýhodňovanie dobrých vodičov – bonus a znevýhodňovanie škodových delikventov – malus, v skutočnosti však toto nikdy dôsledne neuplatňovali, iba ak by sa našiel blázon, čo zostal za 3 – násobné poistné v rovnakej poisťovni potom, čo spôsobil niekoľko škôd. Po vzniku škody sa jednoducho klient prepoistí od nasledujúceho poistného obdobia do inej poisťovne, a nová poisťovňa mu veľkoryso udelí „vstupný bonus“.

Ak by sa bonusy a malusy mali klientovi dôsledne prenášať naprieč všetkými 12 poisťovňami, čo ponúkajú PZP, musel by existovať register škôd v podobe aplikácie, dostupnej online všetkým poisťovniam až do úrovne poisťovacích agentov, ktorí by si mohli v reálnom čase overiť škodovosť klienta, aby mu boli schopní priradiť správny bonus, či malus. V Českej republike tento systém používam už najmenej 5 rokov, na Slovensku ide pravdepodobne o hudbu vzdialenej budúcnosti.

„Hora porodila myš“, vyriekol kedysi slovutný pán Konfucius. Opäť raz vznikli na Slovensku pravidlá, ktoré sú nejasné, nejednoznačné a v praxi nepoužiteľné. Poisťovne sa na ničom nevedia dohodnúť a pravidlá, podľa ktorých majú fungovať, sa vytvárajú všade inde, len nie medzi odborníkmi v poisťovniach, u sprostredkovateľov a v ich nezávislých profesných združeniach.

V súčasnosti je situácia na trhu taká, že poisťovne začali ešte viac segmentovať biznis s PZP, čiže zvyšovať počet kritérií, podľa ktorých oceňujú klienta. Už nestačí rozlišovať len objem valcov, výkon a hmotnosť vozidla, vek držiteľa, ale do hry vstupuje okres registrácie, farba vozidla, či množstvo emisií, ktoré produkuje vaše auto. Možno o pár rokov budeme ponúkať zľavu (alebo prirážku?)  mladej blondíne s červeným autom. Čo je však najzaujímavejšie, ceny PZP ustavične padajú.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >