Capco: Bratislava rastie na finančné centrum

28.5.2013

BRATISLAVA 28. mája (WBN/PR) – Popri 27 bankách, dvadsiatke poisťovní, zúčtovacích centrách pre platobné karty, globálnom zaisťovateľovi a niekoľkých asset manažmentoch tu aktuálne prekvitá segment konzultantov pre finančný sektor. Dobré ekonomické vzdelanie, vynikajúce jazykové schopnosti, blízkosť finančných centier západnej Európy a nižšie osobné náklady motivujú poradenské firmy zvyšovať počet zamestnancov. Tento vývoj v budúcnosti ešte zosilnie intenzívnejšou industrializáciou globálneho bankového sektora.

Capco, popredná globálna konzultantská spoločnosť v oblasti obchodu a technológií, zameraná výhradne na finančný sektor, je dobrým príkladom. Vybrala si Bratislavu pre umiestnenie centrály pre CEE, ktorá sa stala súčasťou celosvetovej siete 16 pobočiek na štyroch kontinentoch. „Bratislavu sme uprednostnili z troch dôvodov: kvôli bezproblémovému cestovaniu do západoeurópskych finančných centier, nulovému kurzovému riziku (keďže Slovensko je súčasť eurozóny) a vysokému percentu nemecky hovoriacich odborníkov na trhu práce v porovnaní s inými krajinami strednej a východnej Európy,“ vysvetľuje Claus Hintermeier, riaditeľ Capco Nearshore, ktorý stojí v čele bratislavskej pobočky. Capco zamestnal v Bratislave v prvom roku takmer 50 zamestnancov a ďalej rastie. „Našim cieľom je zdvojnásobiť tento počet a rásť ďalej v najbližších dvoch rokoch,“ hovorí C. Hintermeier. Capco je typický zamestnávateľ s pridanou hodnotou: zamestnáva výhradne vysokoškolsky vzdelaných ľudí, často hovoriacich tromi jazykmi s dobrou perspektívou stať sa globálnymi talentami a podieľať sa na službách pre globálne banky. Zvyšovanie počtu pracovných miest pre finančný sektor, vyžadujúci vzdelaných ľudí, má súčasne šancu prispieť k ďalšiemu zlepšeniu životnej úrovne v Bratislave: podľa Štatistického úradu je už dnes priemerný plat v oblasti financií viac ako dvojnásobok priemeru hospodárstva (1 545 € vs. 786 €) a vzhľadom na perspektívu bude tento rozdiel ďalej rásť.

Intenzívnejšie poradenstvo pre finančný sektor znamená viac pracovných miest

Capco predpokladá revolučné zmeny vo finančnom sektore aj na Slovensku, keďže banky na celom svete sa musia prispôsobiť novým regulačným pravidlám. Toto nové podnikateľské prostredie má už aj názov: „New Normal“. Nové pravidlá a zmenené očakávania klientov nútia banky dramaticky sa meniť. „Banky musia zúžiť rozsah aktivít na základné činnosti, čo pôjde ruka v ruke s väčším outsourcingom a investíciami do automatizovaných bankových procesov. Okrem toho regulácie vyžadujú od bánk zásadné zmeny vo vnútorných procesoch,“ vysvetľuje C. Hintermeier. To znamená, že sektor konzultantov a poskytovateľov služieb (ako napr. dodávky IT) s úzkym prepojením na financie porastie. „To sa už deje vo všetkých veľkých bankách. Napríklad HSBC optimalizovala vnútorné procesy tak, že obslúži 5x toľko operácií ako ostatné banky. V bankách v regióne strednej Európy vidíme zlučovanie podobných funkcií do tzv. regionálnych stredísk. A my ako konzultanti poskytujeme stále viac analýz vplyvu a aplikácie regulačných zmien, konsolidácií komplexných obchodných platforiem, projektov IT migrácie a optimalizácií back office. Keďže tieto zmeny sa týkajú všetkých bánk v Európe, prichádza k nám veľká vlna nových projektov,“ dodáva C. Hintermeier.

Slováci bodujú vzdelaním a dobrou integráciou v medzinárodných tímoch

Slovensko má veľký potenciál posilniť služby s pridanou hodnotou na úkor doteraz prevažujúcich call centier a servisných centier. Ako potvrdzuje Capco, Slováci sú v oblasti bankových procesov a technológií dobrou voľbou z hľadiska vzdelania, profesijných skúseností a jazykových znalostí, a to pri nižších personálnych nákladoch. Navyše sa vedia veľmi dobre integrovať do medzinárodných tímov. „Na dobrú spoluprácu som dostal veľa pozitívnych ohlasov v posledných rokoch od kolegov zo západnej Európy. Slováci majú rozhodne budúcnosť v poskytovaní poradenstva v oblasti finančných služieb,“ hovorí C. Hintermeier.

Bratislava má potenciál vytvoriť druhé „londýnske City“

V minulosti sa vyskytli predikcie, že rastúce náklady práce na Slovensku povedú k poklesu slovenskej ekonomiky, keďže miesta s nízkou kvalifikáciou sa presunú do lacnejších krajín. Tento posun sa udial napr. v IT, kde viacero firiem presunulo služby do Ázie. Avšak IT sektor na Slovensku stále rastie, akurát sa dnes viac sústredí na služby s pridanou hodnotou, vyžadujúce vyššiu kvalifikáciu. „Tento rast nielen vykompenzoval stratu, ale zvýšil hodnotu celého sektora. Rovnaký vývoj vidíme aj v oblasti financií. Preto nemám žiadne obavy z budúcnosti, práve naopak, priestor pre služby s vyššou pridanou hodnotou bude rásť a prinesie pozitívnejší efekt ako „stratené“ pozície,“ tvrdí C. Hintermeier.

V najbližších 5-10 rokoch Capco očakáva, že sektor služieb pre finančné inštitúcie v Bratislava výrazne porastie. Z Bratislavy sa totiž dá efektívne obsluhovať rakúsky aj západoeurópske finančné trhy. „Viem si predstaviť, že za 10 rokov bude v Bratislave oveľa viac výškových budov, zaplnených vysoko kvalifikovanými odborníkmi v oblasti poradenských služieb a riešení. Aj panoráma Bratislavy sa bude možno viac podobať na známu „Mekku finančníctva“ – londýnske City,“ dodáva C. Hintermeier.

O spoločnosti Capco

Capco je vedúci globálny poskytovateľ integrovaného poradenstva, technológii a transformačných služieb venovaných výhradne odvetviu finančných služieb. Spoločnosť sa špecializuje na bankovníctvo, kapitálové trhy, riadenie zdrojov a investícií, financie, riadenie rizika a technológie. Capco pomáha klientom úspešne zvýšiť tržby, riadiť risk a zmeny regulácií, znižovať náklady a zvyšovať kontrolu.

Spoločnosť bola založená v roku 1998 a stará sa o klientov v popredných finančných centrách v severnej Amerike, Európe, Ázii a Afrike. Capco má viac ako 2000 profesionálnych konzultantov s priemernými viac ako 13 ročnými skúsenosťami v obore. Firma bola od počiatku pôsobenia exkluzívne zameraná na finančný sektor a doteraz si vybudovala silnú reputáciu vďaka mnohým svetovými finančným inštitúciám na globálnom trhu, s ktorými spolupracuje.

Capco sa v roku 2010 stala súčasťou rodiny FIS (NYSE:FIS) – svetovým lídrom v poskytovaní bankových a platobných technológií. Spoločnosť je tak ešte viac schopná poskytnúť komplexné riešenia a veľkú škálu transformačných programov vo finančných službách.

Viac informácií nájdete na www.capco.com