CEE Collect Slovakia hľadá veriteľov podnikateľa Ledeckého

28.3.2012

BRATISLAVA 7. marca (WEBNVINY) – Odpoveď Igora Ledeckého

V agentúre SITA bola dňa 7.3.2012 uverejnená správa, v ktorej bolo uverejnené skutkové tvrdenie, že podnikateľ Igor Ledecký dlží majiteľovi skupiny PPF Petrovi Kellnerovi niekoľko desiatok miliónov amerických dolárov.

Toto skutkové tvrdenie je klamlivé. Ja a ani spoločnosti, v ktorých figurujem, nemáme žiadne záväzky voči Petrovi Kellnerovi a ani voči skupine PPF.

Igor LedeckýSpoločnosť CEE Collect Slovakia s.r.o. vyzvala na spoločný postup veriteľov podnikateľa Igora Ledeckého a tiež niekoľkých spoločností, v ktorých podnikateľ figuruje.

CEE Collect Slovakia s.r.o. sa zaoberá správou nesplácaných retailových a korporátnych pohľadávok, sériou inzerátov v slovenských denníkoch a týždenníkoch. Slovenský podnikateľ Ledecký napríklad figuruje vo firmách skupiny Eastfield, ako aj vo firme Elesko, ktorá postavila a prevádzkuje moderný vinársky závod pri Modre.

Miliónový dlh

Podľa spoločnosti CEE Collect ide o dlh podnikateľa voči majiteľovi skupiny PPF Petrovi Kellnerovi z roku 2008 v sume niekoľko desiatok miliónov amerických dolárov. Dlh podnikateľ Kellner po neúspechu rokovaní s Ledeckým postúpil na právnikov z pražskej právnickej firmy.

”V súčasnosti máme od klienta v správe pohľadávky voči zahraničným subjektom Delplace Investment Ltd. a Field Investment v celkovej nominálnej výške 18,5 mil. USD a 1,85 mil. eur. Všetky tieto pôžičky prijímala štruktúra pána Ledeckého a k dlžníckym spoločnostiam sa správala a správa ako k súčasti skupiny kontrolovanej pánom Ledeckým,“ uviedol pre agentúru SITA konateľ spoločnosti CEE Collect Slovakia Tomáš Pešek. Na zverejnenie inzerátov už podľa neho reagovalo niekoľko veriteľov spoločnosti Eastfield v zahraničí, ale tiež majitelia prevádzkových pohľadávok týkajúcich sa podnikateľských aktivít skupiny na Slovensku.

Výzva na koordinovanie postupu viacerých veriteľov

Podľa CEE Collect Slovakia je výzva na koordinovanie postupu viacerých veriteľov formou inzerátov štandardným postupom.

”Na základe inzertnej kampane sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Branson s.r.o., ktorá má nezávislý mandát na vymáhanie pohľadávok rádovo v miliónoch USD voči ďalšej zahraničnej obchodnej spoločnosti zo sveta pána Ledeckého. K dnešnému dňu sme od jednotlivých slovenských veriteľov, dodávateľov a obchodných partnerov skupiny Eastfield odkúpili pohľadávky v celkovej nominálnej výške približne 150 tisíc eur,“ dodal Pešek.

Túto skutočnosť potvrdil aj zástupca spoločnosti Branson Martin Polák: “Na základe inzerátov sme kontaktovali CEE Collect a budeme s nimi koordinovať postup vo veci vymáhania pohľadávky v hodnote približne 6 mil. USD. Podľa informácií od nášho klienta sa domnievame sa, že dlžníkom je spoločnosť, ktorú kontroluje podnikateľ Igor Ledecký,” uviedol Polák.

Elesko odmietla, že by mala záväzky po lehote splatnosti

Spoločnosť Elesko, ktorá je jednou zo spoločností spomínaných v inzerátoch, už prostredníctvom Hospodárskych novín odmietla, že by mala záväzky po lehote splatnosti, ktoré je potrebné vymáhať. Firma tvrdí, že nemá žiadne problémy s platobnou disciplínou, ani s likviditou. Agentúra SITA oslovila s otázkami k tejto téme aj PR managerku Eastfield Group. Do stanoveného termínu sa však nevyjadrila.

”Výzva na koordináciu postupu veriteľov sa týka celej skupiny Eastfield, nie iba jednej konkrétnej spoločnosti. Naším jediným cieľom je dosiahnuť uhradenie všetkých splatných dlhov od spoločností, o ktorých sa domnievame, že patria do skupiny podnikateľa Ledeckého, a urobíme všetky právne kroky, aby sme tento cieľ dosiahli,“ doplnil Pešek.

Podľa neho súd na Cypre, kde má sídlo niekoľko firiem skupiny Eastfield, už vydal predbežné opatrenia na zákaz nakladania s majetkom spoločností Delplace Investment Ltd. a Field Investment Holdings. “Stále veríme, že podnikateľ Ledecký nakoniec uzná a uhradí záväzky svojej skupiny. Zatiaľ sa nám s ním nepodarilo obnoviť rokovania. Naopak, dostupné zmeny vo výpisoch zo zahraničných obchodných registrov ukazujú, že skupina Eastfield pristúpila v nedávnom čase k zmene názvu aj výmene akcionárov a štatutárov vo viacerých firmách. O dôvodoch, pre ktoré sa tak stalo, radšej iba špekulujeme,“ konštatoval Pešek.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.