Čo je know-how a ako ho využiť v rámci podnikania

1.10.2012

BRATISLAVA 10. novembra (WEBNOVINY) – Na rozdiel od Sokrata, ktorý už v 5. storočí pred naším letopočtom mal jasno a „vedel, že nič nevie“, v súčasnosti existujú aj šťastlivci, ktorí „vedia, že niečo vedia“. Tí najlepší z nich tieto vedomosti, moderne nazývané „know-how“, dokážu v rámci svojho podnikania využiť a speňažiť.

Čo vlastne to know-how je? A aké znaky musí mať, aby bolo skutočne považované za know-how?

Z právneho hľadiska je know-how nehmotný majetok a ako taký sa musí vyjadriť spôsobom, ktorý umožňuje jeho vnímanie alebo poznanie. Tvoria ho poznatky, informácie, prípadne skúsenosti a vedomosti z rôznych oblastí výroby, obchodu, služieb alebo ekonomiky. Know-how musí mať podstatný význam a musí byť užitočné pre jeho používateľa. Ďalším znakom je, že nesmie byť všeobecne známe. Know-how môžu byť aj riešenia, ktoré by inak spĺňali podmienky pre registráciu patentu alebo úžitkového vzoru, ale o ich registráciu sa nepožiadalo.

Najzaujímavejším znakom know-how je jeho oceniteľnosť v peniazoch. Ako však určiť hodnotu know-how ako niečoho nehmotného?

Sa dočítate —–>>>>TU