Dobré autopoistenie je viac než len povinné poistenie

5.11.2013

BRATISLAVA 5. novembra (WBN/PR) – To, čo je povinné, zahŕňa väčšinou základný rozsah služieb. Tak je to aj v prípade účastníkov cestnej premávky. Každý držiteľ motorového vozidla sa už stretol s Povinným zmluvným poistením. Ako už samotný názov napovedá, je to poistenie, ktorého uzavretie je pre majiteľov áut záväzné. Povinné alebo najnevyhnutnejšie. Tak by sa dalo označiť PZP v rámci ponuky autopoistení. Ostatné poistenia sú na nás. Na našom posúdení, či sa dostávame, resp. môžeme dostať do situácií, v ktorých by nám ďalšie poistenie, nad rámec toho základného, mohlo byť užitočné. Povedzme si teda, čo môžeme očakávať od rôznych druhov autopoistenia…

Povinné zmluvné poistenie
Upravuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému prevádzkou motorového vozidla. V princípe sa teda nevzťahuje na škodu, ktorú utrpel samotný vodič, držiteľ či vlastník motorového vozidla, prevádzkou ktorého bola škoda spôsobená. Uzavretie PZP je povinnosťou každého vlastníka auta.

Ak to však myslíme s poistením (svojho majetku i seba) na cestách vážne, neuspokojíme sa s PZP. V hektickej dobe, v ktorej žijeme, by sme mali viac myslieť na možné každodenné riziká. Vo vlastnom záujme by sme mali rozlišovať druhy poistenia aj podľa toho, či sa v prípade poistnej udalosti odškodnenie týka nás samotných alebo iného účastníka nehody (ako v prípade PZP). Dôležitým kritériom pri výbere poistenia je tiež potenciálna príčina škodovej udalosti, ktorou nemusí byť len ďalšie vozidlo. Preto existuje:

Poistenie pre prípad havárie, krádeže či živelnej udalosti známe ako
Poistenie motorových vozidiel – Kasko
Ak ste doteraz váhali s uzavretím „nadstavbového poistenia“ k PZP z dôvodu, že vy predsa jazdíte opatrne, príležitostne, na málo frekventovaných cestách, atď., chceli by sme vám pripomenúť nasledovné: aj keby sme v každej chvíli mali svoje správanie na ceste absolútne pod kontrolou a bolo by ukážkové, nedokážeme ovplyvniť správanie iných účastníkov premávky na tej istej ceste. Nemáme pod kontrolou, či iní vodiči nie sú príliš unavení alebo málo sústredení, či jazdia predpisovo a podobne. Nemáme kontrolu ani nad tým, či nevbehne do cesty zviera (možno nie nám, ale vodičovi pred nami), či náhle nepadne hmla alebo nám nezasvieti slnko do očí v najnevhodnejšej chvíli a veľa ďalších nevyspytateľných momentov, ktoré môžu v okamihu mnohé zmeniť.
S poistením Kasko získate komplexnú poistnú ochranu vášho auta s nadštandardnými asistenčnými službami. Tie oceníte práve vo chvíli, keď v strese z dopravnej alebo inej nehody nebudete vedieť čo robiť, ako postupovať.
Rozsah poistenia sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla pri:
− dopravnej nehode (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky),
− pádoch (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta),
− živloch (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava),
− zásahu cudzej osoby,
− poškodení vozidla zverou (hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla.
A tiež na krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí.
Ak ste naozaj skúsený šofér a neobávate sa havárie, môžete si zúžiť poistné krytie len na prípad krádeže a živelné udalosti. Potom ide o tzv. čiastočné Kasko, ktoré dostanete za výhodné poistné.

Častým problémom motoristov sú škrabance či praskliny čelného skla. Tie vás už nemusia trápiť, ak máte
Poistenie čelného skla
Takáto poistná ochrana je vhodná pre vozidlá akéhokoľvek veku, k dispozícii aj bez nutnosti havarijného poistenia. Rozbité alebo poškodené čelné sklo už nemusíte riešiť, ak svoje auto vybavíte samostatným poistením čelného skla platným v celej Európe. Široké poistné krytie zahŕňa náraz na akúkoľvek prekážku, stret s iným účastníkom cestnej premávky; pád akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a pod.); výbuch, krupobitie, víchricu; stret so zverou počas prevádzky vozidla.
Nemôžeme ovplyvniť nástrahy prírody, kvalitu cestnej komunikácie v danej chvíli, ani to, ako sa správajú na cestách druhí. Môžeme však ovplyvniť to, ako sa správame my – na cestách, aj smerom k poisteniu.

Ak sme havarijné poistenie nazvali nadstavbou k PZP, potom užitočnou nadstavbou k havarijnému poisteniu je
Poistenie finančnej straty – SuperGAP
Pod týmto označením sa skrýva finančné vyrovnanie v prípade totálnej škody a poistenie proti poškodeniu, zničeniu alebo krádeže vozidla. Hlavnou výhodou je, že v prípade totálnej škody krádežou alebo nárazom vozidla, či niektorou zo živelných udalostí, vám poisťovňa uhradí rozdiel, ktorý vzniká medzi obstarávacou cenou, resp. hodnotou motorového vozidla v čase dojednania poistnej zmluvy a hodnotou motorového vozidla v čase vzniku poistnej udalosti. Vďaka tomu si môžete zaobstarať vozidlo porovnateľnej hodnoty akú malo vaše pred zničením.

To by bola v skratke ponuka pre vášho štvorkolesového miláčika. Ale ešte ste tu VY a preventívne
Úrazové poistenie AUTO
Poskytne vám poistenie na cestách celej Európy. Vďaka poistnému krytiu a rozsahu rizík vám pomôže ľahšie preklenúť situácie spojené s možnými trvalými následkami po úraze. K dispozícii sú 2 varianty poistenia: Úrazové poistenie osôb prepravovaných poisteným vozidlom (vhodné najmä vtedy, ak vozidlo striedavo vedie viacero vodičov) alebo Úrazové poistenie osôb prepravovaných vo vozidle vedenom poistenou osobou (poistná udalosť je viazaná na poisteného vodiča). Rozsah poistenia sa vzťahuje na nasledovný zoznam poistných udalostí: pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla; počas jazdy vozidla; pri uvádzaní vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy; pri krátkodobých zastávkach vozidla, ak dôjde k úrazu vo vozidle alebo v jeho blízkosti, v priestore určenom pre jazdu vozidla; pri odstraňovaní bežných porúch vozidla vzniknutých v priebehu jazdy (výmena kolesa a pod.); po dopravnej nehode, alebo v blízkosti miesta nehody.
Niekedy sú to až kuriózne situácie, pri ktorých nečakane dôjde k úrazu. Je to iné, keď o tom čítame v novinách a úplne iné, keď to sami zažijeme. Nikdy nebudeme dostatočne pripravení na všetko, čo sa môže stať, no na situácie, ktoré už nie sú zriedkavé, sa do značnej miery pripraviť vieme. Majme na pamäti, že neznalosť nás neospravedlňuje a zatváranie očí pred realitou nám nepomôže.

Tak teda poistiť či nepoistiť? To je otázka, na ktorú by si väčšina motoristov mala vo vlastnom záujme odpovedať „poistiť“. Potom nasleduje výber vhodného typu autopoistenia (podľa požiadaviek vodiča a potenciálnych rizík) a výber poisťovne (podľa pomeru cena poistného/rozsah krytia, podľa referencií a pod.).

Pri všetkých tých nástrahách na cestách, človek na okamih až zapochybuje, či má zmysel vystavovať sa toľkým nebezpečenstvám. Auto však neodmysliteľne patrí k súčasnému životnému štýlu väčšiny z nás. Je veľkým pomocníkom, o tom niet pochýb. Tak urobme maximum pre to, aby sme si ho užili v zdraví a spokojnosti. Poistenie k tomu maximu patrí tiež. A rozhodne patrí k tým lepším investíciám v živote. Napokon, pravdepodobne sa nebudete sťažovať, že si poistné platíte takmer „zbytočne“, ak sa vám na cestách celé roky nič nestane.
Šťastnú cestu (vždy až do cieľa) a tisíce kilometrov bez nehody!

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >