Druhá etapa vyraďovania Jaslovských Bohuníc sa pripravuje

23.4.2013

BRATISLAVA 23. apríla (WEBNOVINY) – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) sa pripravuje na druhú etapu vyraďovania dvoch jadrových blokov elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Jadrová elektráreň V1

Slovensko odstavilo prvý blok V1 na konci roka 2006 a druhý blok na konci roka 2008 na základe prístupových zmlúv do Európskej únie.

Výstavba jadrovej elektrárne V1 začala 24. apríla 1972 a zabezpečovala ju Investičná výstavba energetiky Slovenska. Jej hlavnými dodávateľmi boli Energoprojekt Praha, LOTEP Leningrad, Škoda Praha, Hydrostav Bratislava, ŠkodaExport Praha.

Investičné náklady predstavovali 5,5 mld. vtedajších československých korún v cenách rokov výstavby.

Prvý reaktorový blok jadrovej elektrárne V1 bol prifázovaný k sieti 17. decembra 1978 a druhý blok 26. marca 1980. Počas prevádzky elektráreň vyrobila celkovo viac ako 159 mil. megawatthodín, čo predstavuje približne 5,7-ročnú spotrebu elektrickej energie Slovenska.V najbližšom období sa začne posúdenie vplyvov druhej etapy vyraďovania atómovej elektrárne na životné prostredie (EIA). „V druhej etape sa nebude rozhodovať o variante vyraďovania, ale budú popísané a hodnotené technologické postupy jednotlivých činností, ktoré sa plánujú počas tejto etapy vyraďovania elektrárne V1,“ informovala spoločnosť JAVYS.

Za vypracovanie dokumentácie, ktorá bude obsahovať popis činností a ich hodnotenie vplyvu na životné prostredie bude zodpovedná španielska konzultačná a inžinierska spoločnosť Inypsa Informes y Proyectos S.A.

Druhá etapa vyraďovania atómovej elektrárne V1 by sa mala začať v roku 2015. Predmetom druhej etapy vyraďovania jadrových blokov je predovšetkým demontáž rádioaktívnych komponentov a všetkých zostávajúcich nevyužiteľných štruktúr, prípadne realizácia niektorých činností presahujúcich trvanie prvej etapy.

Proces vyraďovania bohunickej jadrovej elektrárne sa v súčasnosti nachádza v prvej etape, ktorá sa má ukončiť do konca roka 2014. V rámci prvej etapy prebieha vyraďovanie neaktívnych zariadení a budov. V najbližšom období spoločnosť JAVYS realizuje projekty demontáže zariadení a demolácie objektov sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne V1. JAVYS počas prvej etapy začne s demoláciou chladiacich veží a pridružených objektov, demoláciou vonkajších nekontaminovaných objektov, demontážou zariadení strojovne, či demontážou budovy dieselgenerátorov.

Na odstavovanie bohunických reaktorov prispieva aj Európska únia prostredníctvom Medzinárodného fondu na podporu vyraďovania JE V1 (BIDSF), ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). Doposiaľ bolo uzavretých celkom 20 grantových dohôd a na ich financovanie bolo z fondu BIDSF alokovaných viac ako 464 mil. eur. Celkové náklady na vyraďovanie V1 boli vyčíslené na 1,1 mld. eur. Dva jadrové bloky by mali byť definitívne odstavené v roku 2025.