Druhý ročník súťaže Zdravá firma roka pozná svojich víťazov

1.3.2012

BRATISLAVA 1. marca (WBN/PR) – Vo štvrtok 16.2.2012 počas slávnostného večera v rámci osláv 20. výročia Union poisťovne sa v priestoroch hotela DoubleTree by Hiltonaj tento rok udeľovali ocenenia Zdravá firma roka 2011. Do druhého ročníka súťaže, ktorú vyhlásila sesterská spoločnosť – Union zdravotná poisťovňa v rámci projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko, sa mohli prihlásiť všetky spoločnosti, ktoré podporujú zdravý životný štýl u svojich zamestnancov. Víťazom súťaže sa stala a titul Zdravá firma roka 2011 získala spoločnosť Dell, a. s. s najvyšším počtom bodov. Druhé miesto obsadila spoločnosť Slovak Telekom, a. s., a tretím oceneným sa stala spoločnosť Chemosvit, a.s.

Union zdravotná poisťovňa po minuloročnom úspechu podporila opäť projekt Iniciatíva za zdravšie Slovensko s krédom Môžeme žiť o 5 rokov dlhšie, ak preto budeme niečo robiť. Cieľom tejto iniciatívy je podporovať a participovať na spoločnom cieli – predĺžiť si život zvýšením kvality a starostlivosti o svoje zdravie cez zdravý životný štýl, pohybové aktivity, zdravú stravu a prevenciu. Na margo pozitívnych ohlasov k projektu predseda predstavenstva Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne Roman Podolák uviedol: „Iniciatívou za zdravšie Slovensko sme chceli opätovne osloviť spoločnosti a tých zamestnávateľov, ktorý sa chcú pripojiť k cieľu našej iniciatívy a svojim zamestnancom prispievajú rôznymi aktivitami na podporu zdravého životného štýlu. Títo zamestnávatelia môžu realizované aktivity pre zamestnancov takto prezentovať práve v súťaži Zdravá firma roka 2011“.

Do súťaže sa v období medzi 1.4. do 31.1.2012 zapojili presne tri desiatky firiem z celého Slovenska. Aktivity firiem sa hodnotili v ôsmich rôznych kategóriách ako šport, prevencia, osveta zdravého životného štýlu, ergonómia pracovného prostredia, výživa, finančná podpora v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, starostlivosť o tehotné zamestnankyne, rodičov a otvorená oblasť nazvaná Extra, určená na popis aktivít, ktoré firma realizuje a neboli obsiahnuté v predchádzajúcich kategóriách. Súťažné materiály, ktoré spĺňali kritéria hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko v zložení:

· Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, Csc. – hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor kardiológie
· Dr. Darina Sedláková – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku
· Mgr. Zuzana Kaňuchová – manažérka pre ľudské zdroje spoločnosti Profesia.sk
· Ing. Radoslav Glembek – konateľ spoločnosti poskytujúcej pracovnú zdravotnú službu MEDICHEM, s.r.o.
· RNDr. Mária Ovčiarková – riaditeľka personálno-poradenskej agentúry Sofisol, s.r.o.
· Ing. Tibor Bôrik – poradca predstavenstva oboch Union poisťovní
· Ing. Pavol Chovan – riaditeľ úseku získavanie klientov oboch Union poisťovní
· Mgr. Andrea Gubová – riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov

Spoločnosť Dell, a.s., získala prvenstvo po prvýkrát. Silvia Jeleníková, HR manažérka pre krajiny strednej Európy pri preberaní ceny uviedla:
„Starostlivosť o zdravie a hlavne jeho prevencia bola vždy prioritou pre našu spoločnosť. Preto podporujeme viaceré aktivity, za všetky spomeniem aspoň športové podujatia rôzneho druhu, od vlastného fitness centra v budove po rôzne športové súťaže na trhu, ďalej umožňujeme našim zamestnancov využiť očkovanie počas chrípkového obdobia, propagujeme darcovstvo krvi, tvoríme zdravé pracovne prostredie a špeciálne sa venujeme aktivitám pre matky a rodiny s deťmi. Toto ocenenie nás veľmi teší a je to pre nás dokaz, že nielen naši zamestnanci, ale aj odborná verejnosť oceňuje náš prístup.“

Pozitívny trend starostlivosti o zamestnancov potvrdili aj zástupcovia ďalších ocenených spoločností, menovite pani Renáta Pukanová zo spoločnosti Slovak Telekom, a. s. , senior manažér riadenia ľudských zdrojov a organizácie: „Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., obsadila druhé miesto aj vďaka zvýšeným cieľom na podporu zdravia a zdravého životného štýlu zamestnancov. Kľúčovými aktivitami boli prednášky, merania vitálnych telesných funkcií a následné konzultácie s lekármi, propagácia zdravej stravy, vitamínové balíčky, podpora športových aktivít, príspevky na zdravotnú starostlivosť, očkovanie pre ohrozené skupiny zamestnancov proti encefalitíde, žltačke a chrípke, ergonomické pomôcky, relax zóny na pracovisku a aj možnosti využitia práce z domu (home office) v prípade choroby zamestnanca.“

Tretie miesto získala spoločnosť z východného Slovenska Chemosvitu,a.s. Riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a ľudských zdrojov skupiny firiem Chemosvit Zuzana Weissová na margo úspechu dodáva: „Ocenenie, ktoré sme získali v minulom ročníku bolo pre nás motiváciou, aby sme boli úspešní aj v druhom ročníku súťaže Zdravá firma roka. Zapojením sa do súťaže sme chceli dať najavo, že vedeniu našej spoločnosti nie je zdravie zamestnancov ľahostajné a kvalite pracovného a osobného života zamestnancov sa venuje náležitá pozornosť. V rámci aktivít v oblasti zdravia zamestnancov, ktoré boli určite pri hodnotení zaujímavé by som spomenula skríningové vyšetrenie zraku a očí u zamestnancov, kontrolu hygieny sociálnych zariadení, kontrolu nočnej práce, meranie škodlivých vplyvov prostredia na zdravie zamestnancov. Taktiež organizujeme pravidelné preventívne prehliadky na pracovisku v rámci spolupráce s Union zdravotnou poisťovňou, prispievame na vstup do športovo-relaxačných zariadení v blízkosti firmy. Ocenenie nepovažujeme len za ohodnotenie toho, čo sme urobili pre zamestnancov v oblasti prevencie, zdravého životného štýlu, bezpečnosti práce v minulom roku, ale je ocenením toho, čo sa buduje vo firme krok za krokom už veľmi dlho obdobie, dá sa povedať, že od čias založenia firmy v tridsiatych rokoch minulého storočia. Z osobného hľadiska si veľmi vážim, že spoločnosť Union takýto projekt organizuje. Považujem ho za prejav uznávania ľudských hodnôt v tvrdom konkurenčnom boji firiem, lebo sa nezabúda na to najcennejšie, čo vo firme máme a to sú zamestnanci.“

K jednotlivým kategóriám boli automaticky prideľované body ihneď pri vyplnení dotazníka, každá oblasť však obsahovala aj možnosť doplniť neobsiahnuté informácie. Firmy sa do súťaže mohli zapojiť prostredníctvom vyplnenia dotazníka na webovej stránke www.zdravsieslovensko.sk, sekcia Zdravá firma roka. Odporúčame túto stránku sledovať pravidelne, nakoľko sa už teraz pripravuje 3. ročník súťaže Zdravá firma roka 2012 v rámci celospoločensky orientovanej Iniciatívy za zdravšie Slovensko.