Efektívny platobný styk

26.9.2012

BRATISLAVA 26. septembra (WBN/PR) – Prioritou podnikateľa je uskutočniť platby dodávateľom načas, ako aj vedieť, kedy mu budú pripísané prostriedky za tovar od jeho odberateľov.

Ak uskutočňujete prevod na iný účet v tej istej banke, môžete počítať s tým, že odoslaná platba bude príjemcovi pripísaná na účet ešte v ten istý deň. Dôležité je, aby ste prevod zadali v rámci bankou stanovenej lehoty. Iba v tomto prípade banka garantuje, že daná platba bude prijímateľovi pripísaná v ten istý pracovný deň.

Dobrou správou je, že tieto lehoty sú štandardne dlhšie pre platby zadané prostredníctvom elektronických kanálov, takže platby môžete zadávať aj v neskorších popoludňajších hodinách.

Pri platbe do inej banky v SR budú príjemcovi pripísané prostriedky na účet v nasledujúci pracovný deň po dni, ako odošlete platobný príkaz. Opätovne je potrebné dodržať čas zadania prevodu v rámci bankou stanovenej lehoty.

Odporúčame overiť si vo vašej banke lehoty na zadávanie prevodných príkazov, aby ste vaše platby odoslali načas a nepokazili si reputáciu podnikateľa, ako aj neboli vystavení sankciám za omeškanie zo strany vašich dodávateľov.

Mám zahraničných obchodných partnerov v Nemecku a Česku, ale bojím sa vysokých nákladov na platby do zahraničia a dlhých lehôt pre vykonanie prevodov. Čo s tým?

V prípade obchodovania so zahraničím je pre podnikateľa výhodné realizovať platby v rámci SEPA krajín a v mene EUR. Poplatky za takéto platby sú na úrovni poplatkov za prevody v rámci SR a príjemca obdrží platbu v nasledujúci pracovný deň. Medzi SEPA krajiny patria krajiny EÚ a krajiny Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

V prípade platby z účtu vedeného v ČSOB SR v prospech klienta ČSOB ČR je mimoriadnou výhodou to, že príjemcovi sú pripísané prostriedky ešte v daný pracovný deň.

Ako mám jednoducho a rýchlo zadať platbu?

Prevody v rámci SR ako aj do zahraničia môžete zadať priamo na pobočke, ale efektívnejšie a pohodlnejšie je využitie elektronického bankovníctva.

Získate tak niekoľko výhod. Šetríte váš čas a zároveň ušetríte aj na poplatkoch za prevod, pretože cena za elektronický prevod je výrazne nižšia ako cena za podanie papierového prevodu na pobočke. A navyše máte na zadanie prevodu viac času, pretože lehoty pre spracovanie elektronických platieb v daný deň sú štandardne dlhšie ako tie na pobočke.

Navyše s aplikáciou ČSOB SmartBanking pre váš mobil máte služby elektronického bankovníctva neustále pri sebe a platbu môžete zadať skutočne kdekoľvek.

Viac informacií nájdete na stránke www.csob.sk