Exekútor hrozí aj poberateľom nemocenskej dávky

10.2.2014

BRATISLAVA 10. februára (WEBNOVINY) – Exekučný príkaz na vykonanie zrážok sa vzťahuje aj na nemocenské dávky. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa. Ako uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder, na podnet exekútora poisťovňa vykoná zrážky z nemocenskej dávky v rozsahu určenom exekučným poriadkom.

Pri výkone zrážky sa však osobe nesmie zraziť zo sumy nemocenskej dávky základná suma. „Pre poberateľov akejkoľvek dávky zo Sociálnej poisťovne, okrem poberateľov dôchodkov, platí, že základnou sumou, ktorá musí poistencovi ostať k dispozícii, je 60 % zo sumy životného minima, čo je od 1. júla minulého roka 118,85 eura,“ uviedol Višváder.

Ak má exekvovaná osoba vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu alebo manželke, resp. manželovi, k základnej sume sa priráta ešte 25 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. To je od 1. júla minulého roka čiastka 49,52 eura na každú vyživovanú osobu.

Poberateľom dôchodkov sa od 1. novembra vlaňajška nesmie zraziť z nemocenskej dávky suma, ktorá je 100 % zo životného minima, čo je aktuálne 198,09 eura.

Kým k 31. októbru 2013, dokedy muselo ostať poberateľovi dôchodku len 60 % zo životného minima a zvyšok podliehal exekúcii, evidovala Sociálna poisťovňa 34 334 dôchodcov s exekúciou, tak 31. decembru 2013 bolo takýchto dôchodcov o 11 tisíc menej.