Extrémne predražené IT služby v štátnom úrade majú vinníka

25.7.2013

BRATISLAVA 25. júla (WEBNOVINY) – Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá odhalila 42-násobné navýšenie ceny informačného systému pre Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR, bola v súlade so zámerom jeho nového vedenia.

To malo podľa hovorcu ÚPV Júliusa Šípoša pochybnosti o spôsobe manažovania projektu. „Zistenia kontroly sa týkajú najmä rokov 1998 až 2011, na ktoré nové vedenie úradu v tom čase nemalo dosah,“ dodal.

Súčasné vedenie ÚPV nastúpilo v júni minulého roka. Zamestnanci zodpovední za manažovanie projektu počas kontrolovaného obdobia podľa Šipošových slov na Úrade priemyselného vlastníctva SR už viac nepracujú.

NKÚ o výsledkoch kontroly informoval tento týždeň v stredu. Na nový informačný systém chcel ÚPV pôvodne vynaložiť 27,5 tis. eur, no reálne sa náklady vyšplhali až na 1,17 mil. eur . Podľa zistení kontrolórov, ÚPV pri verejnom obstarávaní nepostupoval transparentne a hospodárne, uzatvorené zmluvy so spoločnosťou Dimano a.s. mali byť taktiež veľmi vágne formulované.

Navyše, ku koncu kontroly systém ešte stále nebol v produkčnej prevádzke. Napriek tomu Úrad priemyselného vlastníctva nevymáhal od dodávateľa zmluvné pokuty a podľa NKÚ tak nepostupoval v súlade so zákonom o správe majetku štátu.

ÚPV vyhlasuje, že s kontrolórmi NKÚ od ich príchodu maximálne spolupracoval. „Odporúčania NKÚ k zisteniam kontroly ÚPV plne realizuje, NKÚ bude v dohodnutých lehotách informovaný o implementácii príslušných opatrení a bude tiež kontrolovať plnenie opatrení k výsledkom kontroly,“ uviedol Šípoš. ÚPV taktiež zvažuje aj ďalšie kroky nad rámec odporúčaní.

Vývoj informačného systému bol podľa názoru nového vedenia úradu od začiatku finančne a časovo nákladný. Vzhľadom na rozpracovanosť projektu a už vynaložené verejné prostriedky, však rozhodlo dobudovať ho v čo najkratšom čase a za najnižšie možné náklady. „ÚPV SR v rokoch 2012 a 2013 vyvinul maximálne úsilie na finálne dobudovanie systému s dôrazom na čo najefektívnejšie vynakladanie ďalších nevyhnutných verejných financií,“ doplnil Šípoš.