Fámy o používaní kyanidu v banskom priemysle nie sú pravdivé

4.10.2012

BRATISLAVA 4. októbra (WBN/PR) – Euromines, organizácia zastupujúca európsky ťažobný priemysel, vydala správu, kde rozptyľuje obavy a ponúka fakty o banskom priemysle a používaní kyanidu sodného. Urobila tak po celoeurópskej kríze dôvery k novým projektom, ktoré sa pripravujú v Európe a narazili na odpor verejnosti.
V Európe sa nachádza množstvo cenného nerastného bohatstva. Dnes máme k dispozícii vyspelú techniku a expertov, rovnako ako prísnu legislatívu, ktorá zaisťuje bezpečné prieskumy a ťažbu nerastných surovín. Táto ťažba nerastných surovín ponúka regiónom Európy príležitosť pritiahnuť investície a zvýšiť tak svoj ekonomický a sociálny rozvoj. Tvrdí v stanovisku Euromines.

Najdôležitejším je popretie nepravdivej informácie, že kyanidové lúhovanie je v Európe zakázané, čo je pravdou iba v dvoch karjinách: Maďarsku a Českej republike. Tvrdenie ochranárov, že kyanid sa nesmie používať ani v Grécku a Nemecku sa nezakladá na pravde.

Zlato je odolné, vďaka svojim jedinečným vlastnostiam a zloženiu, vzduchu, vlhkosti, tlaku či rôznym roztokom kyselín. Kyanid sodný ako jeden z mála chemikálií dokáže rozpustiť zlato z vyťaženej rudy. Výsledkom toho je, že drvivá väčšina banských prevádzok v dnešnom vyspelom svete používa vysoko zriedené roztoky kyanidu sodného na získanie zlata z vyťaženej rudy. Euromines citlivo vníma obavy verejnosti k tejto otázke. Euromines by preto rád vyzdvihol niekoľko faktov o kynide sodnom a jeho bezpečnom používaní v Európe a zároveň o benefitoch udržateľného rozvoja pri ťažbe zlata.

Fakty:

1. Používanie kyanidu sodného je striktne regulované a upravené smernicou Európskej únie (smernica o nakladaní s banským odpadom 2006/21/EC). EÚ zároveň uznáva, že použitie kyanidu sodného je najlepšia dostupná technológia, ktorú poznáme.

2. Používanie kyanidu sodného v Nemecku či Grécku nie je zakázané, ako sa predtým tvrdilo.

3. V súčasnosti neexistuje vhodnejšia a bezpečnejšia alternatíva ku získaniu zlata z vyťaženej rudy než je používanie kyanidu sodného. Európska Komisia takisto konštatuje, že zákaz používania kyanidu sodného by malo za následok koniec zlatého banského priemyslu a ťažba by sa presunula do rozvojových krajín, kde sú nízke environmentálne štandardy.

4. Okrem prísnych požiadaviek EÚ pre oblasť používania kyanidu sodného existuje aj doplňujúca legislatíva na národnej úrovni v jednotlivých členských štátoch. Tá zaručuje preskúmanie a vyhodnotenie zámeru ťažby ešte pred jej prípadným otvorením. Zároveň prikazuje aj rekultiváciu územia.

5. Európska legislatíva súčasne volá po konštruktívnom dialógu medzi banskými spoločnosťami a lokálnymi komunitami, či inými zainteresovanými skupinami.

6. Banský priemysel v Európe pomáha znížiť závislosť európskych krajín na dovoze cenných kovov a materiálov zo zahraničia, najmä z krajín, ktoré majú nevyhovujúce environmentálne či sociálne štandardy. Európa dnes dováža 90% zlata, aby dokázala uspokojiť dopyt po ňom.

7. Investície moderného baníctva podporujú ciele Európskej komisie, ktorá prijala stratégiu a dokumenty podporujúce zlepšenie dostupnosti základných surovín a ich efektívne využitie.

Toto je len zopár faktov, ktoré sú často opomenuté pri diskusii o nových projektoch v oblasti baníctva. Banský priemysel umožňuje človeku efektívne a šetrne získať všetky materiály a suroviny, ktoré potrebuje k svojmu životu. Netreba zabúdať, že takmer všetko okolo nás pochádza z prírody a jej surovín. Či už sú to autá, elektronika alebo medicína. Bez nich si náš život nevieme predstaviť, a preto by sme mali byť konzistentní v našich postojoch k ťažbe a baníctvu, ktoré nám zabezpečujú všetky výdobytky moderného života.

Euromines je strešnou organizáciou, ktorá reprezentuje banícky a ťažobný priemysel v celej Európe. Toto priemyselné odvetvie zamestnáva 280 tisíc ľudí naprieč Európou a malo obrat 48 miliárd eur (v roku 2008). Má veľký potenciál v raste a expanzii vďaka značnému počtu hodnotných nerastných zásob v Európe. Európsky ťažobný priemysel investuje a pracuje v prísne regulovanom a neustále sa meniacom prostredí Európskej únie. Čelí tvrdej konkurencii a pôsobí niekedy aj v nerovných podmienkach na medzinárodnom trhu. Euromines prezentuje zavádzanie moderných dostupných technológií na zabezpečenie prísnych environmentálnych a pracovných štandardov.