Finančnej gramotnosti sa dá naučiť

28.2.2013

BRATISLAVA 28. februára (WBN/PR) – Rozumieť peniazom je zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Dôležité je vedieť základné princípy a byť dôsledný. Marek Andrejčák zo spoločnosti Salve Finance radí už niekoľko rokov, ako rozumne hospodáriť s finančnými prostriedkami.

Niektoré školy zaradili do vyučovacích osnov aj finančné vzdelávania, avšak drvivá väčšina obyvateľov Slovenska sa v škole túto zručnosť nenaučila. Marek Andrejčák hovorí: „Dobrá správa je, že sa dá naučiť finančnému plánovaniu a finančnej gramotnosti.“

Aktíva a pasíva
Prvý krok na ceste k dobrému riadeniu financií je poznať svoj rodinný rozpočet. Vedieť a poznať svoje aktíva a pasíva. Rozdiel medzi nimi je jednoduchý. „Aktívum je vlastne druh majetku, ktorý nejakým spôsobom zarába ďalšie peniaze,“ vysvetľuje Marek Andrejčák. Môže ísť napríklad o nehnuteľnosť, ktorá sa ďalej prenajíma, životné poistenie, cenné papiere a pod. Na druhej strane sú pasíva. Pasívum financie nezarába, skôr naopak, vyžaduje si ich. „Ide o výdaje na bývanie, stravy, záľuby, dovolenku, cestovanie a pod. Do tejto kategórie zaraďujeme aj pôžičky, úvery,“ vymenováva odborník zo spoločnosti Salve Finance. Aktíva a pasíva majú spoločnú vlastnosť. Každý, kto chce realizovať vlastné finančné sny, musí ich mať pod kontrolou.

Princíp 60, 20, 10 a 10
Marek Andrejčák pokračuje: „Existuje niekoľko princípov ako riadiť aktíva a pasíva. Odporúčam princíp: 60, 20, 10 a 10.“ 60% z príjmov radí Marek Andrejčák používať na životný štandard, t. j. na platenie bývania, stravy, oblečenia, cestovania, hobby, škola a pod. 20 % odporúča použiť na sebarozvoj alebo ich investovať do podnikania- spolupodnikania, takto si budovať budúce aktíva/príjmy. 10 % použiť na vytvorenie železnej rezervy, teda vytvoriť si nimi krátkodobé úspory a v prípade nepredvídateľných okolností ich použiť. A posledných 10 % investovať do dlhodobých úspor napr. životné poistenie, stavebné sporenie, dôchodkové sporenie. Je pravidlom, že nikto sa nestal bohatým čo všetko míňal. Samozrejme, ak príjmy nestačia na krytie výdavkov a vytvárania si aktív do budúcnosti je dôležité sa poobzerať po ďalšom príjme- privyrábania si. O finančnej nezávislosti skoro každý z nás sníva. Len ľudia zabudnú, že je potrebné na tom dlhodobo pracovať. Finančná nezávislosť nie je sen, je to rozhodnutie.

Salve Finance, a.s., je jednou z najväčších slovenských nezávislých spoločností poskytujúca sprostredkovanie finančných produktov a služieb. Salve Finance je špecialista na finančné zabezpečenie detí a rodiny, zabezpečenie dôchodku, bezpečné a výhodné vytváranie a zhodnocovanie úspor, zabezpečenie a skvalitnenie bývania a ochranu majetku pred rôznymi rizikami. Viac informácií na www.salvefinance.sk