Firma v Hencovciach má čudné praktiky, prídu tam kontrolóri

14.5.2012

BRATISLAVA 14. mája (WEBNOVINY) – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva urobí v utorok prieskum dodržiavania ľudských práv žien pracujúcich v spoločnosti Linora, s.r.o. v Hencovciach.

Právničky strediska vycestujú, aby získali autentické informácie na stretnutí s riaditeľom spoločnosti Ondrejom Milčom a priamo na mieste preveria praktizovanie osobných prehliadok žien, ktorým sa musia viackrát denne podrobovať pred vstupom na toalety v Linora, s.r.o.

Praktiky osobných prehliadok žien, ktoré sú podmienkou vstupu na toalety v spoločnosti Linora, s.r.o. začalo skúmať Stredisko okamžite z vlastnej iniciatívy.

„Následne stredisko prijalo sťažnosť proti porušovaniu ľudských práv, ku ktorému má dochádzať najmä osobnou prehliadkou asi 200 žien pred každým vstupom na toaletu hmatom od vrchu až dole, nemožnosťou návštevy uzamknutej toalety v čase obhliadky pracovníčky SBS na inom stráženom úseku, stresom z ponižujúcich osobných prehliadok či stresom z neustáleho dohľadu a kontroly SBS aj pri vykonávaní práce,“ povedal dnes pre agentúru SITA výkonný riaditeľ strediska Juraj Horváth.

Kontrola vs. dôstojnosť

Stredisko zistilo, že Inšpektorát práce v Prešove vykonáva v tejto spoločnosti inšpekciu od apríla 2012 a čaká na prerokovanie protokolu so zamestnávateľom.

„Stredisko zdôrazňuje, že osobná prehliadka je vážny zásah do základných ľudských práv a slobôd. Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená Ústavou SR a obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. Nikoho nemožno podrobiť neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu,“ zdôraznil Horváth.

Každý má právo podľa neho na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života. Stredisko zdôrazňuje aj ústavnú prezumpciu neviny.

Spoločnosti hrozia žaloby

V prípade podloženého podozrenia z diskriminácie, resp. obťažovania zo strany zamestnávateľa voči zamestnankyniam, je stredisko pripravené zamestnankyne spoločnosti Linora, s.r.o. zastupovať na súde po podaní antidiskriminačnej žaloby a pomôcť im domáhať sa aj poskytnutia náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva dlhodobo upozorňuje vo svojich správach, vrátane správ adresovaných OSN, že práva a pracovné podmienky slovenských zamestnancov vo firmách zahraničných investorov nie sú vždy v súlade s právnym poriadkom SR a záväzkami SR vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov. Stredisko zaznamenalo sťažnosti na prípady ponižovania zamestnancov, dokonca vrátane fyzických trestov.

Zväčšiť mapu