Henkel potvrdzuje svoje plány na rok 2013

16.4.2013

BRATISLAVA 16. apríla (WBN/PR) – Na dnešnom výročnom valnom zhromaždení spoločnosti Henkel zhodnotil predseda jej predstavenstva Kasper Rorsted úspechy, ktoré spoločnosť dosiahla v predchádzajúcich štyroch rokoch, a zhrnul novú stratégiu a finančné ciele spoločnosti na obdobie do roku 2016. V súvislosti so zložitým ekonomickým vývojom v rokoch 2008 až 2012 poznamenal: „Udržali sme si svoj kurz a implementovali našu stratégiu. Napriek všetkým prekážkam sme úspešne splnili naše ciele, a dokonca ich prekročili.“

Tento presvedčivý obchodný výkon prináša prospech aj akcionárom spoločnosti Henkel. „Výročnému valnému zhromaždeniu navrhujeme zvýšenie dividendy vyplácanej na preferenčné akcie z 0,80 na 0,95 eur na akciu, v prípade kmeňových akcií navrhujeme zvýšenie z 0,78 na 0,93 eur na akciu. Toto zvýšenie by malo v súhrne predstavovať hodnotu vyplatených dividend na úrovni približne 410 eur,“ oznámil Rorsted.

Simone Bagel-Trah, predsedníčka výboru akcionárov a dozornej rady, poďakovala predstavenstvu spoločnosti a všetkým jej zamestnancom za výborné výsledky dosiahnuté v roku 2012, ako aj za ich odhodlanie a pracovný entuziazmus pri ich plnení.

Pri pohľade na budúci vývoj spoločnosti Kasper Rorsted povedal: „Henkel zakladá svoju budúcnosť na svojej úspešnej 136 ročnej histórii. Dnes má naša spoločnosť omnoho silnejšie postavenie ako kedykoľvek predtým, a to nielen finančne. Od roku 2008 sa nám zásadným spôsobom podarilo posilniť spoločnosť z pohľadu jej štruktúry a kultúry, spoločnosť sme globalizovali a zvýšili našu konkurencieschopnosť. Náš úspešný rozvoj v predchádzajúcich štyroch rokoch spolu s rekordným rokom 2012 položili pevné základy nášho rozvoja v nasledujúcich štyroch rokoch do roku 2016.“

Smerovanie spoločnosti na rok 2013 potvrdené
„Vývoj v globálnom ekonomickom prostredí ostáva komplikovaný,“ uviedol Kasper Rorsted v súvislosti najmä so zložitou situáciou v eurozóne.

Dodal, že niekoľko hlavných priemyselných odvetví zaznamenalo v prvých mesiacoch roka 2013 nižší rast, než sa očakávalo. Henkel však predpokladá zlepšenie vývoja v druhej polovici roka.

Aj napriek zložitým celkovým podmienkam na trhu Rorsted opätovne potvrdil smerovanie spoločnosti Henkel na rok 2013: „Očakávame, že vo fiškálnom roku 2013 Henkel vygeneruje organický rast obratu na úrovni 3 až piatich percent, s nárastom upravenej výnosnosti predaja približne o 14,5 percent a upraveného zisku na preferenčnú akciu približne o 10 percent.“ Dodal, že podrobnejšie informácie bude možné získať z hospodárskych výsledkov za prvý štvrťrok, ktoré budú zverejnené 8. mája.

Viac informácií z výročného zasadnutia valného zhromaždenia nájdete na:

Daniela Petlušová, autor článku
Daniela Petlušová

Autorka článku pracuje ako upisovateľ pre cestovné poistenie, poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, stavebného a montážneho poistenia v slovenskej pobočke poisťovacej spoločnosti QBE Insurance (Europe) Limited.

Zobraziť články >