Humenská MHD zmení dopravcu, podľa SAD sú problémom banality

21.12.2012

BRATISLAVA 21. decembra (WEBNOVINY) – Spoločnosť SAD Humenné, a.s. ku koncu tohto roka končí s vykonávaním prevádzky Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Humennom.

Stane sa tak po 51 rokoch, keďže samospráva neuzatvorila s firmou novú zmluvu. “Mesto sme viackrát žiadali, aby sme uzatvorili zmluvu o službách s jasnými pravidlami a financovaním. Tieto služby sme chceli pre mesto a pre cestujúcich poskytovať aj naďalej, no boli sme odmietnutí, a to pre banálne dôvody,“ uviedla pre agentúru SITA spoločnosť SAD Humenné.

Spoločnosť SAD Humenné v jeseni tohto roka na základe zverejnenej výzvy zo strany samosprávy predložila mestu dva návrhy na poskytovanie služieb MHD. Aj keď podľa humenského dopravcu nebola výzva v súlade s viacerými predpismi či zákonmi, ponúkol podnik mestu pokračovanie vo vykonávaní prevádzky MHD buď za 165 tisíc eur ročne alebo za 110 tisíc eur ročne. Mesto Humenné si nakoniec vybralo dopravcu s michalovského okresu, ktorému zaplatí za jeho služby v MHD v budúcom roku 130 tisíc eur.

“Ani ponuka s vyššou cenou, ani ponuka s nižšou cenou nebola prijatá, obidve boli zamietnuté. Dôvod zamietnutia je neopodstatnený, nakoľko je odvolávka na zákon o Verejnom obstarávaní, podľa ktorého súťaž nebola realizovaná. Druhý dôvod neprijatia našej ponuky je, že nami navrhovaná zmluva, ktorú sme sami vyhotovili a tvorila súčasť ponuky sme nepodpísali, čím sme vraj neprejavili súhlas s návrhom zmluvy, ktorú sme sami vyhotovili,“ dodal humenský dopravca. V tomto roku SAD Humenné poskytovala služby pre mesto za cenu 132 tisíc eur.

Obidva tieto dôvody sú podľa spoločnosti SAD Humenné zavádzajúce. “Pri súťaži podľa platnej legislatívy za jasných pravidiel v prípade prehry by sme to zobrali s porozumením. V tomto prípade je to podraz a neostáva nám nič iné, len prijať toto odmietnutie zo strany mesta Humenné,“ konštatoval humenský dopravca.

Spoločnosť SAD Humenné, a.s. bola zapísaná do Obchodného registra v januári 2002, má základné imanie vo výške 4,5 mil. eur. Vykonáva pravidelnú a nepravidelnú cestnú osobnú dopravu. Podnik zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu v okresoch Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Mestskú hromadnú dopravu prevádzkuje v Humennom, Vranove nad Topľou a Svidníku. V podniku SAD Humenné má stále minoritný podiel štát, ktorý prostredníctvom Fondu národného majetku SR (FNM) ovláda takmer 40-percentný podiel. Zvyšný podiel držia rôzni malí akcionári.